LT

Bilder från MCHK -tidningen 3.2011. Bengt Rybergs LT.

Foto: Ralf Arvidsson.

Lindström / LT 360 cc 1964.

Husqvarnas 100 års jubileum 2003.

Erik Lindberg i Nol, Lindberg Tuning byggde

egna ramar och trimmade Silverpilar för tävling.

Från MC-Nytt nr 7 1960.

Hasse Svensson, Älvbygdens MK, blev 6:a i kampen om Nordiska Cupen i 250 cc

vid SMK Edas jubileumsmotocross 1960 som gjorde en uppmärksammad

körning med sin LT Special. Bild från MC-Nytt nr 12 1960.

LT- lättast i 500-klassen!

Med endast 115 kg blir förmodligen
Hasse Svensson LT-special 500-klassens
lättaste motocrossmaskin våren 1962. Det
här ett bygge tillkommet helt efter ”eget
huvud” och som vanligt är det ett lag-
arbete mellan Hasse och hans gode vän,
den Västsvenske trimningsexperten, ram-
byggaren och hobbymannen Erik Lind-
berg i Nol. Dennes ”LT” är vid det här
laget välbekanta för de flesta crossentu-
siaster, som endast beklagar att maski-
nerna ej finns till salu – de är förbe-
hållna ett fåtal förare i Älvbygdens MK.

Hasse Svensson hade länge funderat på
en ”lätt” maskin för 500-klassen. På vissa
banor är det ju så, att man kan köra for-

tare med en 250:a än med en 500:a, men
eftersom det inte är tillåtet att starta
med en 250 cc iden tunga klassen, måste
man göra om motorn.

Det sätt på Vilket en 250 cc Puchmotor
(dubbelkolvs) byggts om är både finurligt
och högintressant. När detta skrives är
motorn inte hopmonterad, varför det är
i för tidigt att uttala sig om maskinens pres-
tanda och effektivitet. Ägaren Hasse
Svensson hoppas givetvis att resultatet
skall motsvara alla timmars arbete.

Med 250-Puch-motorn som utgångspunkt
byggde Hasse Svensson egenhändigt en ny
cylinder, med enbart ett lopp. Cylinder-
förhållandet bestämdes till 80 mm i dia-
meter och 78 mm i slag, vilket gör 392cc.

Den gamla cylindern och även topplocket
var oanvändbara – för det nya ändamålet

Hasse var därför tvungen att för hand
bygga upp en helt ny cylinder.

Processen var följande: På ett cylinder-
ämne svetsades kylflänsar av 2 mm:s tjock-
lek, en efter en. Före detta hade givetvis
cylindern bearbetats och en fot påsvetsats
med fästhål för vevhuset och de genom-
gående dragstängerna. Topplocket gjöts i
lättmetall och försågs med kraftiga kyl-
flänsar.

Cylindern har en kraftig insugningska-
nal och dubbla utblåsningskanaler. De
båda portarna sitter så pass tätt, att ett
förskruvat gemensamt utblåsningsrör av
”megafontyp” kommer att användas. Ef-
fekt och andra mera praktiska värden hos
den nya motorn, vet LT-byggarna f. n.
ingenting om. Men det skall bli intressant
att se den nya LT-maskinen i aktion på
vårkanten.

Från MC-Nytt nr 3 1962.

LT-Lindström 236 cc

LT – Lindström 351 cc

Från MC-Nytt nr 12 1964 av MARK LOST Foto: INGVAR NILSSON.