nr 5 (MC-Nytt maj 1962)

mcn62_05_01

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslag: TT. Svenskt på Silverstone: Jack Lindh, Norton – nr 45

tillsammans med esset Derek Minter, Norton nr 51.

MOTOCROSS: Rolf Tibblin dubblerade i VM och SM-starterna,

här tillsammans med sin snabba Husqvarna 500 cc.

mcn62_05_02

Finlands klassiska motorcykeltävling Päjäne-Runt kördes i år för 27:e gången, och samtidigt firades tävlingens 35-årsjubileum, eftersom
det var är 1927 som den första av dessa långa landsvägskörningar avverkades. 860 km mäter banan – betydligt längre än Kåsan, men
i övrigt ej jämförbar med den svenska klassikern, som på senare år blivit mer och mer terrängbetonad. Päjäne-Runt är däremot fortfa-
rande en långdistanstävling över huvudsakligen goda landsvägar, om än årets tävling på grund av den långa vintern fick göras ännu
mera landsvägsmässig, och med utslag genom höga genomsnittsfarter. Under nattetappen fanns således sträckor som skulle köras med
75 km/ timman i genomsnitt – på söndagsmorgonen fanns en annan utslagssträcka, 13 km lång – tid: 9 minuter! Segraren Pertti Kän-
hä körde sin överborrade 250 cc Jawa (borrad för klassen över 250 cc) med endast 16 prickar!

Längst upp på denna sida ser vi hur den
vackra vandringsskölden i Päjäne-Runt ser
ut. Denna sköld slutade vandra förra året,
då Olavi Hokkanen vann den för alltid, ef-
ter tre raka segrar. Skölden hade även tre
svenska inteckningar, Hasse Anderssons
(NV) samt Ove Lundells och Spicky Svens-
sons, båda på Monark. En ny, likadan

pryds nu av Kärhäs namn. Det kan nämnas
att det var mycket mera snö och ännu myc-
ket kallare, de åren då svenskarna vann.
När Spicky segrade 1957 var det 18 minus-
grader.

Den här gången begynte tävlingen i strå-
lande solsken på lördag eftermiddag. Fö-
rarna körde ut från starten vid Djugårds-

banan i Helsingfors, och första etappen var
ren transportsträcka. Banan gick via Borgå
– Lathis – Heinola – St. Michel –
Kangasniemi – Jyväskylä – Tavastehus.
Som ett exempel på det enorma publikin-
tresset kan vi nämna, att i Jyväskylä, dit
förste man anlände omkring klockan 01.00
var hela staden på benen. Huvudgatan, på
vilken etappmålet inrymdes i en stor bil-
firma, kantades av flera tusen personer,
alla vilt påhejande sina favoriter, då spe-
ciellt finska landslaget. Sammanlagt torde
60.000 åskådare ha sett tävlingen _ enbart
vid start och mål fanns säkert 5-6000
personer.

Päjäne-Runt har samma genomsnittsfart
satt för samtliga klasser, som förutom to-
talsegern, bedöms var för sig. I tävlingen
ingick som nämnts ingressvis en landskamp
Finland-Sverige, vilken våra blåvita vän-
ner vann stort – med 14-7. Sverige oturs-
drabbades främst genom att Tage Magnus-
son tvingades bryta på natten, då hans kolv
brände sönder. Magnusson hade då fin kän-
ning med de finska toppförarna, och låg
blott ett par prickar efter ledande Kärhä
och Hokkanen. I början hade Finlands
Keijo Benjaminsson haft ledningen, men
blev stoppad av en polispatrull, då hans
halvljus ej fungerade. Reparationen tog så-
pass lång tid, att han försvann ur toppstri-
den.

Förutom det svenska landslaget startade
de båda västeråsförarna Sven-Erik Söder-
holm och Kurt Öberg, men båda drabbades
av maskinkrångel och kunde ej fullfölja.
Av de 169 som startade kom 84 i mål –
tio av dessa hade i sin tur överskridit respit-
tiden!

Årets segerherre är välkänd från svenska
tävlingar och ISDT. Kärhä är 24 år, buss-
mekaniker till yrket, amatörskådespelare på
den fritid han ej kör MC, och sedan flera
år tillbaka firmaförare för Jawas finska
generalagent. Dessa håller ett flertal förare
med maskiner och säljer tydligen gott på
framgångarna – 1961 inregistrerades över
5.000 nya Jawor i Finland. Även Husqvar-

na säljer åtskilliga maskiner på sina segrar
och man förväntar sig att klassegern i Päjä-
nes 175-cc-klass, genom Raimo Kilpinen,
skall ge det svenska märket ett ytterligare
uppsving. Solifer var ett nytt mc-märke,
som debuterade med stor framgång – se-
ger i 125 cc. Men här är det mopeder man
önskar sälja på mc-segern, och först senare
kommer man att ta ställning till eventuell
serieproduktion av den nya 125 cc tävlings-
modellen med bl. a. Husqvarnaram, Nor-
tongaffel och 12 hästkrafters Bultacomotor.

Från Päjäne-Runt, en tävling som var
arbetsam att följa ävensom åskådare, åter-

vände MC-NYTTS utsände med enbart
positiva intryck av den finska mc-sporten.
Päjäne-Runt var en tävling som vi länge
skall minnas med beundran, för de sport-
prestationer som utfördes i denna – verk-

lig motorcykelkörning av toppmotorcyklis-
ter!

Päjäne- Runt – resultat:

Alla klasser: 1) Pertti Kärhä, Jawa-CZ
16, 2) Olavi Hokkanen, Jawa-CZ, 21, 3)
Pertti Packalén, Jawa-CZ, 26, 4) Lars Duf-
velin, Jawa-CZ, 31, 5) Aamo Järvinen, IC,

32, 6) Erkki Kuosmanen, Jawa-CZ, 33, 7)
Bo Ekeberg, Sverige, Husqvarna, 35, 8)
Risto Verosaari, MZ, 36, 9) Raimo Sinisalo,
Jawa-CZ, 37, 10) Osmo Pöllänen, Jawa-CZ,
38.

125 cc: 1) Keijo Sundberg, Solifer, 57, 2)
Reino Alho, Jawa-CZ, 77, 3) Vidar Grön-
qvist, Solifer, 78,

175 cc: 1) Raimo Kilpinen, Husqvarna, 44,
2) A. Heimonen, MZ, 45, 3) Johan Lindén,
Husqvarna, 46, 7) Rune Isaksson, Sverige,
Husqvarna, 56.

250 cc: 1) Lars Dufvehn, Jawa-CZ, 31,
2) Erkki Kuosmanen, Jawa-CZ, 33, 3) Bo
Ekeberg, Sverige, Husqvarna, 35.

Över 25 0 cc: 1) Pertti Kärhä, Jawa-CZ,
16, 2) Olavi Hokkanen, Jawa-CZ, 21, 3)
Pertti Packalén, Jawa-CZ, 26.

Sidvagnar: 1) Jaakko Palomäki/ Juhani
Vesterinen, BMW, 79, 2) Urpo Laaksonen/
Ahti Finér, Matchless, 91, 3) Pentti Mos-
kari/ Matti Sigvart, BSA, 125.

Klubblag: 1) Helsingfors MK I (Kärhä,
Hokkanen, Benjaminsson), 97, 2) HMK II
Packalén, Pöllänen, Tötterman), 108, 3)
TiMK (Dufvelin, Seppänen, Lindén), 132.

Märkeslag: 1) Jawa II (Kärhä, Hokkanen,
Benjaminsson), 97 , 2) Solifer (G. och V.
Grönqvist, Sundberg), 201, 3) MZ II (Leh-
tinen, Lamppu, Seppänen), 218.

Ställningen efter första delen av lands-
kampen är: Finland 14, Sverige 7.

mcn62_05_06

Tre svenska stilar: T. v. otursdrabbade Tage Magnusson, som körde mycket strongt innan han tvingades bryta sent på natten, på grund av maskinkrångel. Mitt-
bilden visar Rune Isacsson, som hade chans till seger i 175-cc-klassen, men som försenades på en av slutetapperna, på grund av kullkörning och följande trub-
bel (7:a i 175 cc). T. h. Bosse Ekeberg som blev bäste svensk och kom 3:a i 250-klassen.

mcn62_05_12

MOTOCROSS-VM, 500-klassen, fick en
ur svensk synvinkel högintressant inledning
vid Österrikes Grand Prix i Sittendorf den
8 april. Rolf Tibblin (Husqvarna) toppade
resultatlistan, med Ove Lundell (Monark)
på andra plats före Bill Nilsson (BNS) och
Sten Lundin (Lito). En enda utlänning kun-
de blanda sig i den svenska uppgörelsen –
holländaren Broer Dirks (BSA) varefter
följde Gunnar Johansson, enligt uppgift i
sadeln på Sten Lundins reserv-Lito, sedan
Gunnars egen maskin behagat spöka på
träningen. I övrigt deltog från Sverige In-
gemar Österberg (Husqvarna) men han kom
bort i början av tävlingen vid en krock med
femman Dirks. Sovjet debuterade som inter-
nationell crossnation, men deras manskap
Kadusjkin och Kassakow (på tjeckiska
ESO) kunde inte hävda sig något nämnvärt
och blev bl. a. slagna av engelsmännen
Burton och Giles.

På den stora bilden t. v. ser vi Tibblin i ett
segersprång – hans start i VM kan inte ha
varit bättre än vad resultatet från Sitten-
dorf visar. Tibblin är numera Husqvarnas
enda fabriksförare i 500-klassen, och där-
för kan man utgå att man jublar på fabri-
ken inför debutresultatet. Tio svåra om-
gångar återstår emellertid ännu, och även
om inledningsresultatet ger besked om att
det kan bli betydligt svårare för hrr Lun-
din och Nilsson än i fjol, så är man nog
medveten om litet till mans, att mycket är
oskrivet i denna ovissa sport. Faktum är
också, att åtminstone för Sten Lundins del,
det ibland tar ett par tävlingar, innan han
fått upp värmen . . .

RESERVCYKLAR

Det går tydligen inte att köra Cross-VM
utan reservcyklar numera, detta bevisade
bl. a. Gunnar Johansson, som var den ende
i Sveriges toppkvintett som åkte ned till
Österrike utan den varan. Efter träningen
stod han utan körklar cykel, och fick lov
att ta till Stens reservmaskin. Av de övriga
hade såväl Tibblin, Bill och Ove dubbla
maskiner med sig, Bill hade förutom sin
nya ”BN Special – OHC” en stötstångs-
maskin, mera lik fjolårs-Husqvarnan.

SNABB BANA

Sittendorfbanan är en mycket snabb cross-
bana, och skulle säkerligen aldrig kunna
bli godkänd av Svemo, eftersom medelhas-
tigheten rör sig omkring 70 km/timman
(Svemo rekommenderar 50 som maxsnitt-
hastighet här hemma). Men de höga far-
terna – c:a 120 i topp på rakorna – be-
kymrade långt ifrån de svenska elitmännen,
som redan från första startsekunden i lopp
nummer ett tog täten. Tibblin fick en idea-
lisk start, tätt följd av Bill, Sten, Ove och
Broer Dirks. Det var i denna inledning som
Ingemar Österberg blev touchad av Dirks
och blev på efterkälken – eljest är frågan
om inte Sverige kunnat knipa alla sex VM-
poängen. Nu drog Tibblin ifrån de övriga
och tog en säker seger i första omgången.

Resultatet av denna omgång blev:

15 varv x 3 km: 1) Rolf Tibblin, 2) Bill
Nilsson, 3) Sten Lundin, 4) Ove Lundell, 5)
Broer Dirks, 6) Gunnar Johansson.

OVE och TIBBE drar från . . .

Efter första omgångens uppmjukning, för-
stod samtliga att det skulle bli hårda bud i
andra loppet. Ingen ville ge sig, minst av
alla Tibblin, Lundell och Bill. Den senare
gjorde frenetiska försök att gå upp i led-
ningen, som tagits av Ove, men Tibblin
trängde sig så småningom förbi ex-världs-
mästaren och fick i sin tur häng på Ove. Så
började de båda i täten dra ifrån Bill . . .
I mål sågs Ove och Tibbe ett sjättedels
varv (c:a femhundra meter) före Bill. Re-
sultatet av andra omgången blev:

15 varv x 3 km: 1) Ove Lundell, 2) Rolf
Tibblin, 3) Bill Nilsson, 4) Sten Lundin, 5)
Broer Dirks, 6) Gunnar Johansson.

Sammanlagda resultatet av Österrikes
GP:

1) Rolf Tibblin (Husqvarna) platssiffra
3. 2) Ove Lundell (Monark) platssiffra 5 ,
sammanlagda tid: 1.10.54.09. 3) Bill Nilsson
(BNS) platssiffra 5 – tid: 1.11.1426, 4)
Sten Lundin (Lito) 8. 5) Broer Dirks
(BSA) 10. 6) Gunnar Johansson (Lito) 12.
7) John Burton (BSA) 14, John Giles
(Triumph) 16, Sergej Kadusjkin (ESO) 19,
Igor Kassakow (ESO) 23.

VM-poäng: Tibblin, Sverige 8, Lundell,
Sverige 6, Nilsson, Sverige 4, Lundin, Sve-
rige 3, Dirks, Holland 2, Johansson, Sve-
rige 1.

Nästa omgång i 500-VM är Schweiz GP
den 6 maj.

250 cc-VM:

SMITH OCH LAMPKIN!

Engelsmännen har tydligen slagit sig i
backen på att behålla dominansen i 250-
klassen, vars främsta dragplåster 1960-
61, David Bickers, nu är borta från VM-
scenen där i stället BSA-essen Smith och
Lampkin huserar vilt. Det blev en ny seger
för det snabba fyrtaktsparet i Schweiz GP
i Lausanne, där Torsten Hallman ställde
upp med Husqvarnas nya, fyrväxlade och
22 hästkrafter starka motor. Hallman hade
träningskört utmärkt och svarade i första
omgången för en fin start, i vilken han
gick upp i ledningen, tätt följd av Aarno
Erola (Husqvarna), Smith och Lampkin.
Hallman fick emellertid släppa så småning-
om, och kom i mål som trea efter de båda
engelsmännen, sedan Erola brutit. Olle
Pettersson som fått en urdålig start, käm-
pade sig upp till 9:e plats.

STARTSNABB HUSQVARNA

Hallmans Växellåda hade i första heatet
fått en defekt, och 1:an kunde ej användas
i starten i lopp nummer två. Därför var det
naturligt att han halkade efter något, un-
der det att Olle Petterssons treväxlade
Husqvarna sköt iväg som en raket, snab-
bast av alla. För Olle hände emellertid
samma som för Hallman i första loppet –
han blev så småningom frånkörd av BSA-
duon och fick ”nöja sig” med tredje platsen.
Hallman kom femma.

ENGELSKT FÖRSPRÅNG

Banan i Lausanne gick upp och ned för
branta sluttningar och dess väglag var på
sina ställen ganska sörjigt. Det bör nämnas,
att under det att Hallman endast kört ett
fåtal tävlingar, och Olle Pettersson hade sin
första start för säsongen, hade Smith av-
verkat 13 tävlingar och Lampkin 20 . . .
Detta förklarar i viss mån engelsmännens
försprång.

Av andra deltagande nationer lyckades
Belgien bäst med nykomlingen Jean Robert
på Greeves – en förare som säkert åter-
kommer. Spanjorerna på Bultaco körde bra
på träningen men kom bort i tävlingen och
inte heller italienaren Angelini på Aer-
macchi gjorde något väsen av sig. Precis
som i 500-klassen, deltog två sovjetryssar,
men förblev oplacerade – då körde tjecken
Valek bättre med Eso och blev 4:a i första
loppet, men bröt det andra på grund av
kedjekrångel.

RESULTAT:

L0pp I: 1) Arthur Lampkin (BSA); 2) J,
V. Smith (BSA); 3) Torsten Hallman (Hus-
qvarna), 4) Valek (Es0); 5) F. Betzelbacher
(Maico); 6) J. Robert (Greeves); 9) Olle
Pettersson.

Lopp II: 1) J. V. Smith (BSA); 2) Arthur
Lampkin (BSA); 3) Olle Pettersson (Hus-
qvarna); 4) J. Robert (Greeves); 5) Torsten
Hallman (Husqvarna); 6) Staoch (Maico).

Totalplaceringar: 1) J. V. Smith, Eng-
land (Platssiffra 3 – bästa tid); 2) Arthur
Lampkin, England (3); 3) Torsten Hallman,
Sverige (8); 4) J. Robert, Belgien (10); 5)
Olle Pettersson, Sverige (12); 6) Staoch,
Västtyskland.

Nästa VM-tävling är Belgiens GP 29
april.

VM: 250 cc

Arthur Lampkin, England, BSA            8 6  14
J. V. Smith, England, BSA                      4 8  12

L. Angelini, Italien, Aermacchi              6 0   6
T. Hallman, Sverige, Husqvarna            0 4  4
Oriol Bulto, Spanien, Bultaco                  3 0  3

J. Robert, Belgien, Greeves                       0 3  3

O. Pettersson, Sverige, Husqvarna          0 2  2
S. Lucas, Frankrike, Greeves                     2 0  2

mcn62_05_17

SPORTSKVALLER

 

Tjeckiska ESO kan nu importeras på speciell or-
der, berättar Halmstad-Gustaf, mc-agenten som
specialiserat sig på crossmaskiner. 500 cc ESO är
en fantastisk lätt maskin, enligt fabriksuppgift vö-
ger den endast 119 kg, tomvikt. Priset för denna
specialmodell, som med Soucek i sadeln blev 4:a
i fjolårets VM, är 5.450:-, inkl. oms. och accis.
För 250-modellen, vilken till skillnad mot 500:ans
stötstångsmotor har överliggande kamaxel, är pri-
set omkring 5.000:-. Gustaf Johanssons Motor-
firma, Fyllebro, Halmstad, ger ytterligare upplys-
ningar.

 

Vi gratulerar Oskarströms MK till genomföran-
det av deras första mc-evenemang, en T-tävling, i
vilken även trialeliten deltog med den äran. Se-
gern i hela tävlingen gick nämligen till Erland

Andersson, som bl.a. slog Kåsans A-klassvinnare
S.-G. Thorstenson.

mcn62_05_19

Åka fort fick även trialgrabbarna i Hyllinge MS
vårtrial, som kördes enligt MC-NYTT’s mönster med
tid och trial som avgörande (platssiffersystem).
Segern gick till hemmaföraren Lars Clifford, som
körde en 1962 års Greeves ”Sixdays”. Clifford bru-
kar sällan vara med i tävlingar, men när så sker,
kan han tydligen komma med överraskningar. Han
vann med platssiffra 6 före Erland Andersson (7)
och Gösta Andersson (9).

 

Ett tips inför uttagningen av manskap till årets
”Tatra Trial”: Satsa på Erland och Sellman. Helt
säkert iordningställer Tölö Maskinservice deras
Husqvarnor i långdistanstrim. De två Kungsbacka-
förarna bör kunna bidraga till en svensk topplace-
ring i lag, när nu denna tävling är upplagd efter
principen tillförlitlighet och trial. ”Tatra” är ännu
mera trial än de svenska specialtävlingarna, då ett
flertal förare kör nollprickiga och utslaget i toppen
helt fälles via trialproven.

 

Trelleborgs Gummi har kontrakt med bl.a.. föl-
jande toppförare för 1962: Sten Lundin, Bill Nils-

son, Gunnar Johansson i motocross, Ove Fundin,
Björn Knutsson, Göte Nordin och Rune Sörmander
i speedway. Förstärkningen utgöres närmast av
regerande crossvärldsmästaren Sten Lundin, som ti-
digare kört på Dunlop. Rolf Tibblin har emellertid
anslutit sig till Dunlopstallet – så där hoppas man
givetvis på att det skall ”slå” ordentligt för ho-
nom i år. Dunlop representeras numera som be-
kant av Rex i Halmstad.

 

Husqvarna har nu äntligen fått fram en provma-
skin med fyrväxlad låda, vilken första gången kör-
des av Torsten Hallman i Schweiz 250-Grand Prix
den 8 april. Aarno Erola kommer också att köra en
liknande cykel. De nya Husqvarnorna utvecklar 22
hästkrafter.

 

Vi beklagar Lennart ”Lelle” Westin i Uppsala,
vars telefoner blockerades strax efter MC-NYTT’s
aprilutgivning. Orsaken: Ett sättfel i en rubrik-
annons som angav priset för en fabriksny 250
Lindström/Husqvarna till blott 300:-. Som de skarp-
sinniga läsarna emellertid snart insåg, kunde detta
pris inte vara möjligt – men även med ytterligare
en nolla var priset mycket lågt.

silverpilen

TIBBLIN IGEN

Första SM-omgången i 500-klassen har
avverkats på Kungsängsbanan i Norrkö-
ping, där publiken fick uppleva en fin
sportsöndag i mitten av april – med lerigt
väglag och hela svenska cross-eliten inklusi-
ve alla VM-förare på startlinjen.

Tävlingen artade sig till en grann strid
mellan Bill Nilsson och Rolf Tibblin, och
det såg nära nog ut som om Bill skulle ta
revansch på Tibblin för vad som hände i
Österrike, men eftersom Tibblin i första hea-
tet vunnit med god marginal – beroende
på att Bill blivit försenad av ett stopp –
hjälpte det föga att Bill vann den andra
uppgörelsen. EX-världsmästaren blev dock
tvåa totalt och P. 0. Persson (Monark) be-
kräftade än en gång sin goda klass genom
att bli 3:a. Ove Lundell hade otur med vat
ten i magneten, Gunnar Johansson fick
bryta andra heatet, och Lasse Gustafsson
vurpade. För världsmästaren Sten Lundin,
blev resultatet en upprepning av VM-star-
ten, totalt fjärde plats! Tydligt är att SM i –
år blir ytterst spännande, och som vi tidi-
gare nämnt, även hårdare och ovissare än
VM i 500 cc. Många är ute efter mästar-
nas skalper . . .

Trångt i SM-starten

mcn62_05_22

På den stora bilden ovan har de! brakar löst i första loppet – del är
nummer 12, Rune Hedin på Husqvarna som leder följet före bl. a. nummer 5 P.O. Persson (Monark), 3 Bill Nilsson (BNS), 2 Ove Lundell (Monark) och 4 Rolf
Tibblin. Nedan: Tibblin och Pelle ”Mas” Persson, två ess i SM.

mcn62_05_23

Heat 1: 1. Rolf Tibblin, Husqvarna; 2.
P.-O. Persson, Monark; 3. Bill Nilsson,
BNS; 4. Gunnar Johansson, Lito; 5. K.-I.
Larsson, Albin; 6. Ingemar Österberg, Hus-
qvarna; 7. Kjell Ahlgren, Husqvarna; 8.
Sten Lundin, Lito; 9. Kurt Gustafsson, BSA;
10. Bert Lundin, Monark.

Heat 2: 1. Bill Nilsson, BNS; 2. Rolf
Tibblin, Husqvarna; 3. P.-O. Persson, Mo-
nark; 4. Sten Lundin, Lito; 5. Roine Lööv,
Husqvarna; 6. Ove Berglund, Husqvarna; 7.
K.-I. Larsson, Husqvarna; 8. Bert Lundin,
Monark; 9. Rune Karlsson, BSA; 10. Kjell
Ahlgren, Husqvarna.

Totalplacering: 1. Rolf Tibblin, Uppl.
Väsby MK ,(1+2); 2. Bill Nilsson, MK
Orion (3+1); 3. P.-O. Persson, Borlänge
MK (2+3); 4. Sten Lundin, Botkyrka MK
(8+4); 5. K.-I. Larsson, MK Orion (5+7);
6. Roine Lööv, Uppsala MCK (12+5); 7.
Ove Berglund, Göta MS (11+6); 8. Kjell
Ahlgren, SMK Arboga (7+10); 9. Bert
Lundin, Göta MS (10+8); 10. Rune Karls-
son, Skara MK (13 +9).

MC-Nytt´s utsände Göran Berg.

lundin_62_01

 

lundin_62_02

Två bilder som jag tog som 14-åring. SM 500 Kungsängsbanan i Norrköping 1962.

Stene blir 4:a, vinnare Rolf Tibblin.

mcn62_05_27