nr 5 (MC-Nytt maj 1964)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

HALLMAN FANN FORMEN TILL VM

Starten i Spaniens 250-GP skedde med gummiband, som i speedway.

1:a i Spaniens 250-GP i Ruta 1964.

Torsten visade fin VM-klass med en ny Husqvarna fabriksmaskin.

Aarno Erola, Finland och Jan Johansson Lindström.

Torsten Hallman visade sig som en vär-
dig världsmästare i VM-premiären i 250 cc
vid Spaniens GP. Han hade tagit stryk bå-
de i TV-crossen i England och i Belgien
med påsk, men när det verkligen gällde
sa . . .

Den ende som något så när kunde hänga
med den svenske VM-titelförsvararen var
Englands Don Rickman, som körde sin
egen Metisse med 250 cc Bultacomotor.
Rickman slutade tvåa i båda heaten efter
Hallman och i, den sista omgången ”knuffa-
de” faktiskt engelsmannen svensken fram-
för sig in i mål.

UTMANINGEN SOM KOM BORT

David Bickers som vann Spaniens GP i år,
och vars comeback på Greeves nya 250-mo-
dell ”Utmanaren” emotses med största in-
tresse, kom faktiskt nästan bort i det hårda
tempot. I första heatet slutade han som
trea, en lång bit efter ledarna, och i andra
omgången missade han starten och kunde
inte nå bättre placering än sjua. Dessa två
placeringar gjorde en sammanlagd fjärde
plats, en placering sämre än hans märkes-
kamrat John Griffiths, som visade en mycket
imponerande form och belade femte och
fjärde plats i de båda heaten.

Olle Pettersson blev näst bäste svensk
med en sammanlagd femteplacering. Denna

uppnådde Olle på ett hedersamt sätt, ge-
nom att besegra David Bickers på slutvar-
vet i andra heatet.

VM-TVÅA BORT

Valek var det synd om. Den tjeckiske VM-
tvåan från fjolåret gjorde en förnämlig
start i första heatet med sin Cz (den nya
Jawan hade lämnat in på träningen – detta
var orsaken till att Valek åkte på sitt förra
märke) och han höll ledningen i fem varv
före både Hallman och det övriga kopplet,
men sedan tog bromsarna slut på Cz:an, och
när därefter Hallman plockade fram litet
extra krut ur sin nya Husqvarnamotor,
fanns det inga möjligheter att hota svens-
ken.

Jan Johansson som låg ganska väl fram-
me i början med sin Lindström, blev dock
oplacerad i slutresultatet, under det att Cen-
neth Lööf på Husqvarna delade sjundeplat-
sen sammanlagt med Aarno Erola från Fin-
land.

Don Rickman som gjorde en så fin in-
sats med Metisse/Bultaco tog en praktstart
i andra omgången och ledde före Hallman,
som gick upp som tvåa efter två varv, och
två varv därefter var engelsmannen allde-
les i bakhjulet. Ytterligare ett varv senare
var Hallman totalt förbi och även om han
fick kämpa hårt för att hålla sin konkur-

rent bakom sig, så var det dock en över-
tygande svensk inledningsseger av 1964 års
250-VM.

Fortsättningen av mästerskapet blir dock
en hård match. Trots att Don Rickman
gjorde så fin körning, med Bultaco, får den-
na nya 250-m0tor inte anses som fullt fär-
dig ännu. Spanjorerna tar gott om tid på
sig med utvecklingen, och man kan vänta
sig ännu vassare grejor. Jawas nya maskin,
som påminner om en uppförstorad moped,
var otroligt snabb på träningen och Valek
återkommer säkert för att vinna med denna
i kommande lopp. Denna gång var det
växellådan som inte höll.

Vi kommer säkert att få höra av dessa
Jawa mer, ty Peter Dobry – Jawas nya
18-åriga stjärnämne – körde mycket över-
tygande. Bäst av tjeckerna lyckades resul-
tatmässigt dock Karel Pilar denna gång med
en sammanlagd sjätte plats.

Resultat. Spaniens 250-GP:
Första omgången: 1. Torsten Hallman (Hus-
qvarna; 2. Don Rickman (Metisse/Bultaco); 3.

Dave Bickers (Greeves); 4. Olle Pettersson
(Husqvarna); 5. John Griffith (Greeves); 6.

Karel. Pilar (CZ).

Andra omgången: 1. Torsten Hallman; 2. Don
Rickman; 3. V. Valek; 4. J. V. Griffith; 5. K.

Pilar; 6. O. Pettersson.

Sammanlagt: 1. Torsten Hallman; 2. Don Rick-
man; 5. J. V. Griffith; 4. Dave Bickers; 5. Olle

Pettersson; 6. K. Pilar; 7. Aarno Erola.

Torsten vinner Spaniens GP före Don Rickman och John Griffith, båda England 1964.

TV – KOMMENTARER

Vi skall inte orda för mycket om den
TV-cross som sändes i påsk, och som väl
flertalet läsare hade tillfälle att se. Resul-
tatet är tillräckligt känt och omdiskuterat.
England vann som de ville (!) på en bana
som passade deras förare som en handske.
Lera och halt. Från ledande svenskt håll
kommenterades: Tävlingen var upplagd för

engelsk seger. Ihågkommas bör dock att un-
der det att svenskarna gjort ett längre up-
pehåll från crossen under hela vintern.
så hade deras motståndare ångan uppe ge-
nom den långa TV-serien.

Som tävling var för övrigt den engelska
TV-sändningen inte speciellt mycket att
hurra för. En viss virrighet präglade an-
rättningen, med bl. a. ett varv för mycket i
mellanheatet. TV-stafetten mellan England,
Sverige och Belgien fick sin dödsstöt då R0-
berts CZ-motor stoppade på första varvet.
Vår svenske TV-speaker kunde också ha
gett något bättre information – t. ex. var
Vic Eastwood rakt inte så okänd som
Sigvard Andersson trodde. Nästa gång Du
åker ut på en sån här grej, Sigvard, inhand-
la gärna en engelsk mc-tidning för 6 pence
och läs, där fanns stora bilder av East-

wood – mästartvåa efter Smith i 500-klas-
sen i hemlandet – ty han hade gjort en lik-
nande flott körning veckan innan. Hans
maskin, en 500 Matchless var f. ö. minst
lika tung som Tibblins NH så det var inte
lättheten i cyklarna som gjorde att engels-
männen kunde åka från svenskarna.

När detta skrives vet vi att Hallman och
Tibblin funnit formen till VM. Men detta
hindrar inte att vi i alla fall hoppas på en
svensk motsvarighet till BBC:s T V-crosserie
under vintern. Detta är ett medel att hålla
gång på crosseliten och det är ett utmärkt
sätt att sprida propaganda för en fin sport.

SVENSKARNA VANN ALLT I ” ONKEL TOMS ”

Påskhelgens stora internationella tillför-
litlighetstävling i Nordtyskland, ”Onkel
Toms Hütte” brukar alltid samla ett stort
svenskt deltagareantal. Så också i år: Av
de 140 startande var nitton svenskar. Våra
förare kom helt att dominera bilden i denna
tävling. I samtliga klasser där svenskarna
Startade, t. o. m. i 100 cc, vann de våra.

Totalsegrare och 250-klassvinnare blev Bos-
se Ekeberg och han följdes av fyra andra
svenskar i sin klass. 175 cc vanns av Claes
Nilsson, Nacka MS och största klassen,
över 350 cc vanns av Inge Hellberg, Nacka
MS på Lindström.

Flera svenskar hade otur. Bl. a. Kurt
Porander, Upplands Väsby MK som körde
en fabriks-Zündapp i 100 cc klassen och
ledde denna överlägset. Endast två mil åter-
stod då motorn stannade för Kurt. Bosse
Ekeberg låg säker tvåa i 250 cc när fram-
skärmen lossnade, lera sprutade upp i
ögonen på honom och han fick åka till
lasarettet för ögonbad. Även Staffan Ene-
qvist, som mot slutet låg tvåa i 250 cc
hade otur. Han fick kedjebrott i sista ut-
slagsprovet och fick skjuta sin maskin i mål,
och placerade sig först som sjua.

Tävlingen vann svenskarnas gillande på
grund av sitt svåra väglag. Flera tyska fö-

rare tyckte däremot att den var för svår och
ville ha strukit flera svartsträckor. Så här

såg prislistan ut för de klasser i vilka svens-
kar deltog:

RESULTAT:

175 cc: 1. Claes Nilsson, Nacka MS, Husqvarna;
2. Hans Bohlin, Uppsala MCK, Maico spec.; 3.
Lars Larsson, Nacka MS, Husqvarna.

250 cc: 1. Bosse Ekeberg, Uppsala MCK, Hus-
qvarna; 2. Ragnar Jacobsson, Göta MS, Hus-
qvarna; 3. K.-Å. Pettersson, SMK Östgöta, Hus-
qvarna; 4. L.-.O. Hagman, Göta MS, Husqvarna;
5. Hans Hössler, Schweiz, Greeves.

över 350 cc: 1. Inge Hellberg, Nacka MS, Lind-
ström; 2. Rudolf Schröder, Tyskland, BMW R60;
3. Hans G. Honholt, Tyskland, AJS 500.

SPORTSKVALLER

Jeff Smith tillsammans med BSA:s nya 420 cc som har oljetanken placerad i övre ram-

röret. I mitten BSA:s competition manager Brian Martin.

 

Litet detaljer om den stora nyheten som MC-
NYTT presenterade i förra numret – de sex
nya Husqvarna maskinerna för Sveriges Trophy-
lag till ISDT i år. Cyklarna kommer enligt vad
vi erfarit att samtliga baseras på 250 cc mo-
tocross modellen. De får fyrväxlade lådor,
stickaxlar och teleskopframgafflar. I övrigt
blir de ganska lika crossmaskinen, möjligen
blir det andra tankar med större rymdinnehåll.

Gustav Johansson har följt upp intresset bak-
om Bill Nilssons övergång till tjeckiska Es0
och erbjuder nu både kompletta Es0 500 cc
motocross – med den nya långslagiga mo-
torn – som d:o separata motorer. Intressera-
de kan hönvända sig till Motorfirma Gustav Jo-
hansson, Fyllebro, Halmstad.

Inför ISDT kommer ett träningsläger att anord-
nas i Husqvarna, där vapenfabrikens mc-lag-
ledare ing. Bror Jaurén skall ”trimma” även
förarna – sådana detaljer som däckomlägg-
ning, snabbreparation m. m. Det är ofta såda-
na detaljer som stjälpt det svenska trophy-
laget de senaste åren. Bättre förberedelser
plus bättre maskinmaterial kan väntas ge
utdelning i form av bättre placering i ISDT.

BSA funderar på att börja tillverka replicamo-
deller på Jeff Smiths nya 420 cc motocrossma-
skin. Företagets reklamchef Igor Davies upp-
ger detta i ett brev till MC-NYTT. Emellertid
kan man inte säga något bestämt i skrivande
stund. Det skulle dock inte förvåna oss om vi
till höstens Earls Court Show fick se en sådan
420 cc BSA motocross, avsedd för den öppna
marknaden.

Här är litet data kring Vic Eastwood, som
gjorde sig ett sådant namn i TV-crossen: Han
är 22 år gammal och väger endast 60 kg. Han
har motocross i blodet. Hans pappa – som
också heter Vic – körde cross redan före
kriget, och när tävlingarna började igen på
slutet av 40-talet var lille Vic fem år, och
följde sin far varenda söndag ute på cross.

Pappa Vic körde BSA ”Gold Star” men sonen
gjorde sin debut 1958 på en Greeves 197 cc.
Sedan började han ”låna” pappas cyklar,
både 250- och 500 cc BSA och följande år, då
Vic J:r uppnådde seniorlicens, drog sig fa-
derskapet tillbaka och samtliga cyklar var
på så sätt disponibla . . .

De framgångar som mötte Vic gjorde att AJS/
Matchlessfabrikens tävlingsmanager, den kän-
de f. d. cross- och ISDT-föraren Hugh Viney in-
bjöd ynglingen att köra för denna fabrik. Vic
Eastwood studerade vid en teknisk skola i
Woolwich alldeles intill AMC-fabriken, men

crosscyklarna tog med tiden allt mer tid i an-
språk, och så började Vic istället att arbeta
heltid på fabriken och blev dess anställde
fabriksförare i motocross.

 

Vid sidan om cross har Vic kört i Storbrittan-
niens Vaslag-B i ISDT och han har även tävlat
i endags-trial, vilka han gillar skarpt, efter-
som han där får konkurrens av sin fästmö Ann
Seaward, som kör Greeves 250 cc! Vic East-
woods hobbies är förutom mc-körning mo-
dellflyg. Hans ambitioner är att vinna ett GP-
lopp och han tänker starta i flera sådana in-
nevarande säsong.

Det som spökade för Jan Johansson i Spaniens
250-GP var växellådan. Lindström hade utrus-
tat Jannes fabriksmaskin med ett 4-växlat
vevhus från 1963 års Husqvarna motocross,
istället för det vanliga 3-växlade vevhuset
som han brukar köra. I första heatet kom
Janne i mål, men i det andra fick han bryta
när han låg 3:a efter Hallman och Rickman.
På Jan Johanssons begäran har nu Lindström
återgått till den treväxlade lådan, i avvaktan
på att firmans eget vevhus skall bli färdigt.

SCHWEIZ 500 GRAND PRIX

TIBBLIN TITELFÖRSVARARE

Tibblin, (NH) som på bilden t. h. ses vid
TV-motocrossen i England, kom starkt igen
till första VM-tävlingen i Schweiz i 500-
klassen och vann före Smith på BSA.

Även i 500-klassens VM försvarade vår
svenske VM-man, Rolf Tibblin sin titel
i första omgången, Schweiz GP i Payenne.
20-25 .000 människor hade kommit till
denna tävling för att se årets VM-premiär.
De fick bevittna en rasande kamp mellan
vår svenska crossgigant på den nya vita
NH-maskinen, och englands sista kort i
crossleken i 500-klassen, Jeff Smith på 420
cc BSA. Denna fabrik har tydligen satsat
åtskilliga slantar på detta ”kort” ty Smith
är utomordentligt farlig i år. Det kan myc-
ket väl hända att han ror hem VM. Vad
Schweizarna dessutom hade glädje av att se
var landsmannen Pierré-André Rapin (M0-
mark) som kom fyra sammanlagt efter Tibb-
lin, Smith och Sten Lundin.

BILL KOM BORT
Av övriga svenskar, kom Bill Nilsson bort.

I första heatet krockade han med ”Storken”
som för sin del kunde forsätta  nära nog

oförhindrat och bli trea, under det att Bill
hamnade långt ned i kön. I andra loppet
fick Bill förgasarkrångel, soppan rann ut
och hans Eso-motor kärvade.
Ove Lundell kom sexa i första heatet
och, i andra loppet fick svensken som körde
400 cc tvåtakts Husqvarna en dålig start.
Maskinen hade fått för mycket bränsle, den
storknade och dog i första, uppförsbacken
och innan detta hade hunnits rättas till av
Ove var nästan hela fältet förbi honom. En
rasande uppkörning från 28:e plats till 7:e
visade att  Husqvarnan verkligen var vass.
Slutstriden Tibblin-Smith var den som
utgjorde spänningen i tävlingen. Smith fick
en dålig start i första heatet, men körde in
från 14 sekunders eftersläntning på Tibblin
till sju, men sackade något vid en varvning
och slutade tolv sekunder efter världsmäs-
taren i resultatlistan. Till saken hör att
Smiths BSA inte gick riktigt rent i detta

lopp.

I nästa omgång gick den så mycket bätt-
re. Amith var snabbare i starten än Tibblin.
Den senare var visserligen förbi vid ett till-
fälle, men Smith gick åter om och gick i mål
tre sekunder före Tibblin. Slutfacit att nio
sekunder avgjorde segern till Tibblins, för-
del.
Sten ”Storken” Lundin körde pålitligt med
sin Lito, men var aldrig inblandad i topp-
striden. Han kom 3:a i vardera, heatet.
Hans ”gnista” ville inte räcka för batalj med
de två tätmännen denna gång.

Krajcovic, Tjeckoslovakien visade att
han även är att räkna med på nya ESO,
liksom 7:an totalt Georg Hanger, Väst-
tyskland på 360 cc Maico.

RESULTAT, Schweiz 500-GP:

1. Rolf Tibblin, Sverige, NH; 2. Jeff Smith, Eng-
land, BSA 420; 3. Sten Lundin, Sverige, Lito; 4.
P. A. Rapin, Schweiz, Monark; 5. Erwin Krajco-
vic, Tjeckoslovakien, Eso; 6. Ove Lundell, Sve-
rige, Husqvarna 400.