nr 8 (MC-Nytt aug 1962)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

EN FANTASTISK HISTORIA

I sällskap med Västra MK:s ordförande,
Sölve Cedergren, åkte vi ut till den special-
byggda motocrossbanan i Vällingby. Aldrig
tidigare har vi sett en liknande anläggning.
Med rivningstegel och- sopgrus har VMK
byggt upp en helt säregen slinga – här kan
man verkligen tala om ”ett bygge” när det
gäller motocrossbanor. Ty förarnas under-
lag är ingalunda en tillplattad eller hyvlad
stig -det år en 1700 meter lång väg,
byggd enligt konstens alla regler. Kanske
något för snabb för att vara riktigt alla till
lags som crossbana, men redan ryktbar

bland de aktiva förarna!
Den fantastiska historien då?  Ja, den be-

stod i att en s. k. ”raggarutredning” – ut-
talat sig för att hela det område, där Västra
MK nu i flera års tid bedrivit sin fostrande
ungdomsverksamhet (genom att erbjuda
mc-intresserade tillfälle till både banarbete
och åkmöjligheter) istället skulle upplåtas
för en missanpassad ungdom (- ”s k rag-
gare” -) och att VMK:s verksamhet däri-
genom vore dömd att försvinna.

Västra MK disponerar f. n. ett gammalt
torp “som klubbstuga i anslutning till sin
crossbana. Detta har man låtit renovera för
pengar som man tjänat in på olika evene-
mang. 3.000: – har stugan hittills kostat
VMK – crossbanan har kostat nära det
fyrdubbla, förutom alla arbetstimmar som
klubbmedlemmar offrat både dagar Och
nätter.

Hur är då de människor beskaffade som
med berått mod diskuterar möjligheten av
att beröva en så positiv klubb deras möj-
ligheter till fortsatt arbete, till förmån för
folk, som bevisligen inte visat sig intresse-
rade för någon form av uppbygglig verk-
samhet?

Vederbörande ger sig sken av att vara
radikala, men i sanning – de är nattsvarta
reaktionärer, om de planenligt kan komma
att beröva skötsam, arbetsam ungdom de-
ras bästa fritidssysselsättning. Låt oss hop-
pas att det hela i alla fall är blott – en
”fantastisk historia”!

Ur sportslig synvinkel

har eljest den gångna månaden varit myc-
ket givande för Sveriges del. Vi tänker när-
mast på Torsten Hallmans stronga uppåk-
ning i 250-VM. Hallman hade ett betydan-
de underläge när han begynte årets säsong.
Han var otränad, och han hade nackdelen
att ha en helt ny växellåda, ej tidigare ut-
prövad. Denna gav honom vissa bekym-
mer i början, och oträningen gjorde att han
hade svårt att hänga med alla gånger. Men
efter hand som Husqvarna kom underfund
med sin nya låda och Hallman kom ”i
form” så fick motståndarna (= läs Smith
och Lampkin på BSA) kännas vid annat. I
de sista tävlingarna har Hallman tagit tre
raka segrar och en andraplacering. Men re-
dan innan denna storsvit i segrar hade Hus-
qvarna beslutat att äntligen låta producera
sin länge planerade 100-serie ”replicor”
250-crossmaskiner. Låt oss allesamman hål-
la tummarna, att dessa cyklar skall kunna
kallas ”VM-replicor”. Det bör i så fall va-
ra bäddat för två svenska cross-VM i år!

TORSTEN HALLMAN kör hårt mot 250-VM

Lagerkransad fem gånger hittills är Torsten
Hallman i årets 250-VM – det första
VM:et i klassen i historien. Han leder VM
när endast två tävlingar återstår, men han
ser ändå tveksam ut – man skall inte säga
hej . . . Foto: Lütz Koch

Sovjetunionens 250 Grand Prix

SOVJETS första VM-evenemang i mc-
sporten var dess 250-Grand Prix som kör-
des utanför Leningrad inför 100.000 åskå-
dare. Dessa fick se Sveriges Torsten Hall-
man (Husqvarna) triumfera i båda loppen,
väl distanserande VM-ledande Jeff Smith

(BSA) och dennes märkeskompis Arthur
Lampkin. Tjeckerna Valek och Pilar (båda

Cz) samt ryssen Kaduchkin (Eso) placerade i
sig på platserna närmast. Detta var Hall-
mans tredje GP-seger försäsongen.

Resultat:

lopp I: 1. Torsten Hallman (Husqvarna); 2. J. V.
Smith (BSA); 3. Arthur Lampkin (BSA); 4. K. Pilar
(CZ); 5. V. Valek (CZ); 6. S. Kaduchkin (Eso).

lopp II: 1. Torsten Hallman (Husqvarna); 2. J. V.
Smith (BSA); 3. Arthur Lampkin (BSA); 4. K. Pilar
(CZ); 5. V. Valek (CZ); 6,. I. Grigoriev (Eso).

Totalplacering: 1. Torsten Hallman (Sverige); 2.,
J.V. Smith (England); 3. Arthur Lampkin (England);
4. K. Pilar (Tjeckoslovokien); 5. V. Valek (Tjecko-
slovakien); 6. S. Kaduchkin (Sovjetunionen).
Väst-Tysklands 250 Grand Prix

VÄST-TYSKLANDS VM-omgång blev
en fortsatt framgång för Hallman, och en
upprepning även av Smiths resultat Hus-
qvarnan visade sig – i händerna på Tor-
sten – definitivt för snabb för BSA:n och
inte heller kunde det lokala tyska motstån-
det, bestående av bl. a. Sprecht och Betzel-
bacher på Maico, göra sig hörd mot de
svenska tonerna. Hallmans fjärde GP-seger!
Resultat:

Lopp l: l. Torsten Hellman (Husqvarnc); 2. J.V.
Smith (BSA); 3. V. Valek (CZ),- 4. C. Sprechl (Mai-
co); 5. Stig Rickardsson (Husqvarna): 6, K. Pilar
(CZ).

Lopp II: 1. Torsten Hellman (Husqvarna); 2. J. V.
Smith (BSA); 3. C. Spercht (Maico); 4. V. Valek
(CZ); 5. K. Pilar (CZ); 6. F. Belzelbacher (Maico).

Totalplacering: 1. Torsten Hallman (Sverige); 2.
J. V. Smith (England); 3. C, Sperchl (Väst-Tyskland),
4. V. Valek (Tjeckoslovakien); 5. K. Pilar (Tjecko-
slovokien); 6. F. Betzelbacher (Väst-Tyskland).

Italiens 250 Grand Prix

ITALIENS GP vid Gallarate blev Hall-
mans tredje raka vinst över Jeff Smith, och
efter detta nya nederlag kommenterade den
brittiska fackpressen, att Jeffs chanser till
VM verkligen hade minskat. Smith och
Lampkin var endast skuggfigurer till Hall-

man – 40 sekunder blev segermarginalen i
första och hela 70 sekunder i andra loppet
i duellen Hallman-Smith! Hallmans fem-
te GP-triumf!

Resultat:

Lopp I: l. Torsten Hallman (Husqvarna); 2. J. V.
Smith (BSA); 3 L. Angelini (Aérmacchi); 4. V. Va-
lek (CZ); 5. K. Pilar (CZ); 6. A. J. Lampkin (BSA).

Lopp II: 1. Torsten Hallman (Husqvarna); 2. J. V.
Smith (BSA); 3. Arthur Lampkin (BSA); 4. F. Sel-
ling (Greeves); 5. K. Pilar (CZ); 6. L. Angelini
(Aermacchi).

Totalplacering: 1. Torsten Hallman (Sverige); 2.

J. V. Smith (England); 3. A. J. Lampkin (England);
4. L. Angelini (Italien); 5. K. Pilar (Tjeckoslovo-
kien),  6. F. Selling (Holland).

Englands 250 Grand Prix

ENGLANDS GP som för första gången
kördes på. en bana vid Glastonbury blev vis-
serligen en hemmatriumf, men inte för
Smith, som man kunnat vänta sig, utan för
regerande 250-mästaren David Bickers, som
i sadeln på sin snabba Greeves gjorde så-
songens första framträdande – med över-
lägsen seger som resultat! Sveriges Hallman
(Husqvarna) på andra plats, och Smith
(BSA) ända nere på sjätte plats. Glaston-
burybanan var synnerligen snabb, rapporte-
rar MC-NYTT´s korrespondent Mick Wool-
lett. Publiken uppgick till över 40.000. Da-
vid Bickers kommentar till sin seger var:
Nästa år blir jag med i leken igen! Hans
hemmaseger hade gett honom blodad tand.
Bland övriga överraskningar var Don Rick-
mans tredjeplats med Metisse/Bultaco och
Cloughs fina körning med fabriks-Dot. För-
utom Hallman var Olle Pettersson (Hus-
qvarna) ende svensk – han blev 8:a totalt.
Lennart Lindell var anmäld, men startade
ej. Erola (Husqvarna) kom 7:a, Kalteva
(Husqvarna) bröt, Lundby (Husqvarna) star-
tade ej, och Dons (Husqvarna körde blekt.

Resultat:

Lopp I: l. David Bickers (Greeves); 2. Torsten
Hallman (Husqvarna); 3. Don Rickman (Metisse/
Bultaco); 4 V. Valek (CZ); 5. Alan Clough (Dot);
6. Brian Sharp (Greeves); 9. Olle Pettersson (Hus-
qvorna).

Lopp II: 1.David Bickers (Greeves); 2. Torsten
Hallman (Husqvarna); 3. J. V. Smith (BSA); 4. Alan
Clough (Dot); 5. V. Valek (CZ); 6. Aarno Erola
(Husqvarna) 10. Olle Pettersson (Husqvarna).

Totalplacering: 1. David Bickers (England); 2.
Torsten Hallman (Sverige); 3. V. Valek (Tjeckoslo-
vokien); 4. Alan Clough (England); 5. Don Rickman
(England); 6. J. V. Smith (England); 7. Aarno Ero-
lo (Finland); 8. Olle Pettersson (Sverige).

VM-tabell 250 cc efter ENGLANDS GP:
Hallman(Husqv.)     0468000808886 56
Smith(BSA)               4806688046661   54(63)
Lampkin(BSA) ..      8683060124040   41 (42)
Valek (Jawa/CZ)      0004800602304  27
Pilar(Jawa/CZ)         0000300463220  20

VM-Tävlingen som ej är Grand Prix
Enligt FIM:s internationella kalender kal-
las alla VM-tävlingar, både de i 500-klassen
och de i 250 cc ”Grand Prix”. Så även Sve-
riges 250 cc VM-omgång, som körs i Enkö-
ping den 2 september. Men av någon anled-
ning utnyttjar inte arrangörerna förmånen
av denna höga titel, vilket är synd, nu då
man haft sådan ”tur” att T0rsten Hallman
leder VM före sin egen hemmaomgång för-
sta söndagen i september. Men – oavsett
vad tävlingen kallas är den i praktiken ett

Grand Prixlopp, ingående i 250-VM.

DATA FÖR 1963

1963 års 250-VM-omgång har tilldelats
Vännäs MK, som svarade för ett så flott
arrangemang i klassen är 1960. 500-VM
körs inte i Sverige nästa år, då Hyllinge
MS istället tilldelats Moto Cross des Na-
tions på Knutstorpsbanan. En ny bestäm-
melse säger nämligen att det land som kör
lag-VM, samma år skall avstå från sin rond
i individuella VM. Det är andra gången
som MC-VM körs på Knutstorp (förra gån-
gen 1958) och fjärde gången som tävlingen
körs i Sverige. 1950 och -53 gick den i
Skillingaryd.

LAG-VM I 250 CC GÅR DEN 30/9

Minst lika uppmärksammat som 500-lag-
VM, blir i år 250-klassenss lagmästerskap,
som körs ,den 30 september i välkända
Shrubland Park, England, Sveriges lag vid
detta tillfälle blir följande: Torsten Hall-
man, Olle Pettersson, Stig Rickardsson, Jan
Johansson och Sune Skogsmo. Samtliga kör
Husqvarna. Reserv är inte nämnd, men med
tanke på Lennart Lindells fina körningar.
torde han vara svår att förbigå. Mot sig får
Sverige främst Englands fräna 250-förare,
som i lag räknat var för svåra förra året,
och som kan bli mycket hårdknäckta även
nu. Men även tjeckerna har ett mycket
starkt lag, varför det även kan bli tal om en
trippelkamp.

ENGLAND SATSAR PÅ 250-FÖRARNA I 500-VM

David Bickers (Matchless) överraskande
insats i Englands 500-Grand Prix har gjort
att lagledningen tagit ut honom, tillsam-
mans med Jeff Smith och Arthur Lampkin
(BSA) samt bröderna Rickman (Metisse)
till lag-VM i 500-klassen i Schweiz den 26
augusti. Man har bl. a. petat John Burton,
till förmån för 250-specialisterna, som nu
sadlar om till 500 cc.

Svenska crossåkare är begärliga publikplåster inte minst i tyska tävlingar. Vid Väst-Tysk-
lands 250-GP i Bielstein, nära Cologne, var följande stora koppel i aktion: Fr. v. Olle
Pettersson (250 Husqvarna) – Torsten Hallman (250 Husqvarna) – Roine Lööf (500
Husqvarna) – Lennart Dahlén (250 Jawa) – Sievert Eriksson (250 Husqvarna) – Jan
Liljedahl (500 Husqvarna) – Kurt Grahn (500 Husqvarna). Stig Rickardsson (250 Hus-
qvarna) fanns också med i tävlingen, men saknas på bilden. Samtliga 250-förare körde
i VM-loppet, 500-förarna startade i ett internationellt inbjudningslopp, (2-heatssystem) som
vanns sammanlagt av Hubert Scaillet (Triumph), Belgien, före, Hauger (Maico) och med
Jan Liljedahl (Husqvarna) på 3:e och Kurt Grahn (d:o) 5:e plats. Foto: Lütz Koch

SVENSKA STÅLMÄN I STORBRITTANNIENS GP

Förr om åren har alltid Storbritanniens Grand Prix i 500-motocross betraktats som nå-
got av en nyckeltävling i VM. Det var på den tiden, då engelsmännen själva hade något
att komma med – förare i världsklass och vassa fabriksmaskiner. Nog är deras hemma-
förare bra nu också, och cyklarna är det inget fel på – det är bara det att konkurren-
sen från svenskt håll är allt för övermäktig. Hawkstone Park var även i år skådeplat-
sen för Storbritanniens 500-GP – den sjätte tävlingen ingående i VM. Situationen före
tävlingen var den, att Gunnar Johansson (Lito) börjat närma sig Rolf Tibblins (Hus-
qvarna) VM-ledning, sedan Tibblin erhållit rambrott i Tjeckoslovakiens GP, söndagen
före, då Gunnar vann. På vägen mot England körde Tibblin genom Belgien, där han
hade en reservmaskin stående på en verkstad. Så var den saken ordnad. Tibblin kunde
inrikta sig på att för första gången vinna Storbritanniens Grand Prix!

Den svenska representationen i tävling-
en var följande: Rolf Tibblin (Husqvarna),
Sten Lundin och Gunnar Johansson (Lito),
Bill Nilsson (BNS) och Pelle ”Mas” Pers-
son (Monark). Lasse Gustafsson, som vun-
nit tävlingen en gång (1958) fanns inte med,
inte heller Ove Lundell, som trots sin
fjärdeplacering i VM-tabellen önskade stå
över – banan passade honom inte. Alla
trivs inte på en så torr och dammig slinga
som Hawkstone Park. Banan är eljest myc-
ket snabb, inte speciellt kurvig, men har
enorma stigningar. En backe är 250 meter
lång och har en stigning av 1 på 8…

RICKMAN VAR ESSET

Sedan de brittiska fabrikanterna mer el-
ler mindre slutat att intressera sig för 500-
klassen i motocross, har fältet öppnat sig
för bröderna Don och Derek Rickman,
som bygger fina, lätta ramar och ger dem
namnet Metisse. Tidigare var de utrusta-
de med enbart Triumphmotorer, men nu
kan man även få dem med Matchless, BSA,
etc.

De båda bröderna verkar vara engels-
männens främsta ess på hemmaplan, och
det var också den yngre av dem, Don Rick-
man, som gav publiken full valuta för in-
trädet, genom att fightas stenhårt med
Rolf Tibblin i första loppet.

Ledningen hölls av Don Rickman före
Gunnar Johansson ooh Rolf Tibblin. Tibb-
lin gick så om Gunnar och var bara nå-
gon meter ifrån den snabbkörande engels-
mannen. När de gick in på sista varvet
var ställningen fortfarande den, att Eng-
lands ess ledde – publiken tog ut segern
i förskott, genom att vråla och vifta med
programmen. Då – kom Tibblin som den
kanon han också är och fullkomligt vräkte
sig fram i sin välkända, oblyga körstil.
Rickman hade inget mer att sätta emot
och så var den dagen fördärvad för ho-
nom – och den 50.000-hövdade publiken.
Ty givetvis hade alla de brittiska cross-
fantasterna kommit till Hawkstone för att
se en hemmaseger. Nu blev det istället
svenskt för mest hela slanten.

Efter Tibblins seger och Dons andra-
plats kom nämligen Gunnar Johansson
på tredje, Bill Nilsson på fjärde, P.-0.

Persson på sjätte och Sten Lundin tolfte.
Det var ett överväldigande svenskt inslag
i första loppet.

TIBBLIN UPP I TÄTEN

Starterna var inte speciellt Tibblins
starka sida denna dag. Han var långt ifrån
bland de första i första loppet, och även
i andra omgången kom han ganska svagt
iväg. På första varvet låg han sjua, men
på tredje rundan hade han avancerat till
tredje plats. John Burton, den populä-
re 100-kilos engelske ”jättebabyn” som
kör BSA, hade tagit ledningen, följd av
Derek Hickman -Matchless-Metisse) samt
Bill Nilsson och Gunnar Johansson. När
Tibblin kommit upp som trea, ledde Bur-
ton fortfarande, men Rickman hade ram-
la ner i fältet, Bill höll däremot sin
andraplats, och körde starkt och rutine-
rat runt Hawkstonebanan – platsen för
en stor personlig seger för honom 1960.
Men Tibblin var omutlig – han hade före-
satt sig att vinna, han grävde sig fram som
en stridsvagn i den lösa sanden. Snart var
ledningen hans, och i bakgrunden krocka-
de Burton och Bill. Så var de borta och
slutplaceringen i loppet blev att Tibblin
vann före Gunnar Johansson och Don
Rickman. Tibblin och Gunnar Johansson
klarade på så sätt en dubbelseger för
Sverige och med P.-O. Persson på fjärde
plats totalt skall vi inte klaga på den re-
sultatmässiga behållningen för Sveriges
del i 1962 års Brittiska Grand Prix i 500-
klassen.

DRAGPLÅSTER

Hela kopplet, som leder VM, får svenska
publiken se söndagen den 19 augusti, då
Hyllinge MS bjuder på 1962 års Sveriges
500-Grand Prix i motocross. Skådeplatsen
är ”klassiska” Knutstorp, ett par mil bort-
om Hälsingborg. Före den svenska VM-
omgången körs ytterligare tre Grand Prix,
29/7 Hollands, 5/8 Belgiens och 12/8 Lux-
emburgs. Sveriges GP är den sista VM-
tävlingen och kan, om vi har tur bli en
gigantisk slutkamp mellan Tibblin och
Gunnar Johansson. Men tävlingen kan ock-
så bli hyllningsevenemang för en redan
klar världsmästare.

Resultat, Storbritanniens 500-GP:

lopp I: 1. Rolf Tibblin (Husqvarna); 2. Don
Rickman (Metisse); 3. Gunnar Johansson (Lito);
4. Bill Nilsson (BNS); 5. Derek Rickman (Me-
tisse); 6. P. O. Persson (Monark); 7. John Bur-
ton (BSA); 8. V. Eastwood (Matchless); 9. Da-
vid Bickers (Matchless); 10. John Harris (BSA);
11. Gordon Blakeway (Triumph); 12. Sten Lun-
din (Lito).

Lopp II: 1. Rolf Tibblin; 2. Gunnar Johans-

son; 3. Don Rickman; 4. Roger Vanderbecken
(Triumph); 5. David Bickers (Matchless); 6.
P.-O. Persson (Monark); 7. G. Blakeway (Tri-

umph); 8. John Harris (BSA); 9. Johnny Giles
(Triumph); 10. R. Julienne (Triumph).

Totalplaceringar: 1. Tibblin, Sverige, 2. Gun-
nor Johansson, Sverige; 3. Don Rickman, Eng-
land; 4. P.-O. Persson, Sverige; 5. David
Bickers, England; 6. Gordon Blakeway, Eng-
land.

Efter sex körda VM-tävlingar är ställningen
följande:

Rolf Tibblin . . . . . . . . . . ..      8 8 6 8 0 8 38

Gunnar Johansson . . . . ..       1 1 8 6 8 6 30

Sten Lundin . . . . . . . . . . . ..    3 6 4 1 4 0 18

Ove Lundell . . . . . . . . . . ..      6 0 3 0 6 0  15

Bill Nilsson . . . . . . . . . . . . .. 4 4 0 4 0 0  12

P.-O. Persson . . . . . . . . . . .. 0 2 0 0 0 3    5

Broer Dirks . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 0 0 0   5

Detta var ställningen inför den sjunde VM-
tävlingen, Hollands GP den 29 iuli, sex sven-
skar i täten.

Foto: Nick Nicholls.

Gunnar Johansson Lito.

P.-O. Persson, som blir Sveriges landslagsreserv i Moto Cross des Nations i Schweiz denna
månad, har gjort sin starkaste säsong hittills, och har fin ordning på sin Monark – fyra
totalt i Grand Prix i Hawkstone Park. Foto: Nick Nicholls.

SPORTSKVALLER

P.-O. Persson, årets landslagsreserv, har haft en god säsong, och har bl. a. skördat åtskil-
liga segrar på franska banor. Klippet är ur franska ”Moto Revue” som ger ”Pelle Mas”
en eloge, men dock sätter Lasse Gustafsson som ”moralisk segrare” . . .

Årets lag-VM i motocross – Moto Cross des Na-
tions – är den 16:e tävlingen i denna klassiska

serie, som inleddes år 1947 och vari Sverige allt
sedan 1948 varje är har deltagit. Schweiz står nu
för första gången som värdnation, och tävlingen
arrangeras på en bana strax invid staden Wohlen,
med Zürich som närmsta stora stad. Tidpunkten är
söndagen den 26 augusti.

Av de femton körda lag-VM har England vunnit tio,
Sverige tre och Belgien två. Den suveräna ledar-
ställning, som Sverige synes ha i individuella 500-
VM är inte lika övertygande i lag-VM, där engels-
männen alltid mobiliserar upp ett hårt motstånd,
och visar en segervilia som går utanpå det mesta.
Favoritskapet förr Sveriges fem landslagscrossare
Rolf Tibblin, Gunnar Johansson, Sten Lundin, Bill
Nilsson och Ove Lundell är dock 100-procentigt.
Det måste till stor otur för att spräcka den fjärde
svenska segern . . .

För de som tänker heja på svenska landslaget i
Wohlen den 26 augusti, visar vi på nästa sida en
skiss över banan. Denna mäter 2000 meter och är
starkt kuperad BLa. går den genom två grusgro-
par, en större och en mindre. Officiell träning äger

rum lördag 25 aug. kl. 15.00-17.00 och på söndag
förmiddag kl. 9.45-11.00. Maskinbesiktningen sker
i depån mellan kl. 11-12 på söndagsmiddagen, en
halvtimma därefter (12.30) är det dags för start i
första försöksheatet, därefter fölier andra försöket,
därnäst kommer ett nationellt inbiudningslopp för
schweiziska förare (flera på svenska Litocyklar . . .)
och först kl. 17.00 är det dags, för den avgörande
finalen.

Systemet med försök är en kvarleva från moto-
crossens barndom, och MCdN år en av de få täv-
lingar i vilken systemet fortfarande tillämpas. Reg-
lerna för kvalificering till finalen ör följande: De
två eller tre snabbaste förarna från varie lands-
lag i heaten går vidare. Emellertid kan ingen fö-
rare komma till finalen, om inte minst tre man
från hans lag sammanlagt kvalificerat sig. Ingen
förare kommer med, som inte fullföljt minst 2/3 av
den förelagda försökssträckan, i det här fallet
minst 10 av de 15 varven. Under speciella om-
ständigheter kan juryn ändra på ovanstående reg-
ler.

Finalen omfattar 25 varv. Det lag vinner, vars tre
bästa förare har den sammanlagt bästa tiden. Det-
ta betyder att ett visst land kan vinna, om EN
förare drar ifrån betydligt, vilket hände år 1959,
då Don Rickman (Metisse) på detta sätt säkrade
Englands seger i lag-VM i Namur, Belgien.

Som reserv i landslaget ersätter i år P.-O. Pers-
son, Borlänge MK, Lasse Gustafsson. Orsaken är
P.-O:s synnerligen starka säsong, hans satsning på
dubbelt maskinmaterial och hans i år uppnådda
förnåmliga resultat. 1962 anses allmänt som ”Pelle
Mas” bästa säsong. Gustafsson är å sin sida som
bekant en synnerligen otursamt drabbad förare,
han har ofta legat i ledningen före både den ena
och den andra världsmästaren, då motorer rasat
eller han fått bryta av andra anledningar. Ett
klipp ur den franska mc-journalen ”Moto Revue”
visar hur P.-O. klippte hem ett stort crosslopp i
Frankrike – ”men Gustafsson är moralisk segra-
re” sägs det i underrubriken. Svenskarna är som
vanligt essen i crossleken!

Men – Lasse Gustafsson kommer igen, det år vi
övertygade om, och hans senaste giv år att satsa
på en ny 500 cc Lito. Enligt vad Erik Jönsson på
Litoverken uppger, kommer troligen Lasse att hålla
sig med dubbla maskiner, den tidigare Monark/
BSA kommer han således att behålla, och det kan
behövas. Konkurrensen, främst mellan de svenska

crossförarna, är otroligt uppdriven och kommer
förmodligen inte att mattas på länge.

De tekniska resörserna tycks inte ha räckt till
för Bill Nilsson, som kör i egen regi i år, och
utan vedertaget firmanamn på sin maskin. Bills
avsikt att köra som privatförare var mycket god.
Emellertid mötte han övermöktigt motstånd i från
Tibblin, som har stöd från två håll, Husqvarnafab-
riken och Hedlunds motor, samt från Gunnar Jo-
hansson, som med ny Lito tycks ha gått upp minst
en klass i är. Bill Nilsson har i likhet med Sten
Lundin och Ove Lundell sin famili med sig hela
sommaren på kontinenten. Fruarna lagar mat, hål-
ler ordning på barnen och pysslar även om sina
män. Bill och Sten har sina grabbar Dick och
Kenneth som extramekar under det att Ove är
helt utlämnat åt sina fruntimmer – fyra stycken
i varierande storlekar!

Från Göte lindström i Limhamn kommer sensa-
tionella nyheter. Göte är ”nu *uppe i” 250 stycken
motorer om samma kapacitet. Bland sina förare
räknar han nu SM-ledande tillförlitlighets-specia-
listen Hasse Hansson, Tibro MK, och Jan Johans-
son – kometen i 250-cross. Men detta är inte det
mest sensationella – det ,består i en ny prototyp
av crossmaskin – för 500-klassen!

Lindströms nya special är på 351 cc – alltså
precis såpass stor att den får lov att anmälas i
största klassen. Vikten blir 90 kg, och det betyder
att den utseendemässigt kommer att bli som en
vanlig 350-Qvarna. Det blir teleskopgaffel fram –
av Lindströms egen tillverkning! Bland de länder
som nu står i kö för att köpa Lindström/Qvarnor
finner man bl. a. England. Lindström dras emeller-
tid med vissa leveranssvårigheter, och handelsavtae
len är inte alltid fördelaktiga, varför större delen
av hans produktion trots allt går på hemmamark-
naden.

Jan Johansson framgångsrik firmaförare för
Lindströms i 250-klassen. Kommer han att

få sadla ,den nya 351-kubikaren i 500-klas-
sen

Det är möiligt att Jan Johansson kommer att
köra min nya 351 cc, säger Göte Lindström. .Jan
vet dock själv inte omplanerna härvidlag – kan-
ske släpper jag istället ut cykeln i 500 cc junior-
klassen, där den bör bli ett dragplåster. Mot fab-
riksmaskinerna i VM siktar jag inte . . .

Sten Lundins tillbakagång är förklarlig. Sten
skärper sig till det yttersta för att nå en position
i VM. Så giorde han 1959, så giorde han förra
året. Efter VM-segern kommer så en reaktion, han
tycks slappna av och det är svårt för honom att
ihållande, ännu en säsong göra samma toppresta-
tioner. Det är inte otroligt att Sten efter den inne-
varande säsongens mellanspel kommer igen ”sten-
hårt” och tar sin tredie VM-titel 1963.

Svenska crosslandslaget hade, som vi omtalade i
förra numret, i en skrivelse till Svemo begärt att
få Rolf Gülich till lagledare i årets MCdN. Moti-
veringen var Gülichs språkkunskaper och tekniska
kunnande. Skrivelsen var undertecknad med samt-
liga ordinarie landslagsmän plus Lasse Gustafsson.
Förarna fick dock blankt avslag vid det TK-sam-
manträde inom Svemo, vilket diskuterade saken.
I svar heter det att ingen anledning finnes att
ersätta Rudolf Andersson med annan person som
lagledare i lag-VM, 500 cc.

Det är förståeligt, att man inom Svemo inte är
speciellt glada i att våra mest kända crossförare
personligen giort en aktion för att få en ny lag-
ledare. Men man måste också förstå grabbarna,
som gärna vill ha en språkkunnig företrädare för
sina intressen vid den viktiga lagtävlingen. Ifråga
om Rudolf Anderssons övriga kvalifikationer tror
vi inte att någon förare har något att invända –
han är en mycket trevlig person och sköter dirige-
ringen av laget väl.

Märkligt nog har Sverige två crosslandslag i el-
den söndagen den 26 augusti. Förutom det ”stora
laget” eller A-laget, som tävlar i den klassiska
MCdN i Schweiz, kör en kvartett, bestående av
K.-I. Larsson (Albin), Ingemar Österberg och Jan
Liljedahl (båda Husqvarna) samt Kurt Gustavsson
(BSA) returlandskampen i 500 cc mot Finland. Den-
na tävling körs i Upplands Väsby. Som bekant
vann Sverige första omgången i Finland. Individu-
ell etta blev Karl-Ingemar Larsson. Kommer månne
Jan Liljedahl att triumfera den här gången på
hemmabana?

Junior-SM, vilket fortfarande enbart gäller 500
cc (!?!) körs söndagen den 19 augusti i regi av
Västra MK på Vällingbybanan i Stockholms västra
utkant. Publiksiffrorna från Stockholms senaste
crosstävlingar är värda ett studium i sammanhang-
et. Västra började med 3.000 åskådare vid en se-

riecross, så följde Ulriksdalsarrangemanget i 250-
SM, med Botkyrka och Farsta som värdar och 1.500
betalande. Nacka nådde så botten vid en serie-
cross på den egna banan med blott 750… Upp-
lands Väsby hade dubbelt upp vid sin del i serien.

Det evenemang som rätteligen borde haft den
största publiksiffran tycker man var 250-SM. Vari
ligger då förklaringen till de varierande siffrorna?
Vi frågar ordföranden i Västra MK, den mest fram-
gångsrika klubben i sammanhanget. Sölve Ceder-
gren ger receptet: Rikligt med reklam, löpsedlar
och affischer uppsatta på alla de platser där så-
dant får finnas, och så lokal bearbetning bland
ortens befolkning. På vår seriecross satsar vi näs-
tan uteslutande på lokalpublik . . .

Husqvarna kommer ÄNTLIGEN att sätta igång
tillverkningen av en serie om 100 stycken 250 cc
motocross specialmaskiner. Det är Torsten Hall-
mans stora framgångar i årets 250-VM som fällt
avgörandet. Serien skulle egentligen ha varit ute
i våras, men blev fördröjd. Maskinerna blir fyr-
växlade, får teleskopgaffel, förmodligen 21” fram-
hjul och 4.00x 18” bak. Priset blir 4.100:– plus
accis och oms. dvs. i runt tal 4.600:-. Detta är
fabrikens eget nettopris på den lilla seriens ma-
skiner. Bokningar av cyklar kan endast ske direkt

på fabriken, tel. 036/325 00. Försäljare är Hus-
anrnas tävlingsmanager Bror Jaurén.

David Bickers, den dubble Europamästaren i 250-
klassen, giorde sin debut på en 500 cc i större
sammanhang i Storbrittanniens 500-GP i Hawkstone
Park, där han sadlade en Matchless, och kom sexa
totalt med denna. Det var en utmärkt prestation
av denneförare, som eljest är mest hemmastadd
på i Greeves.

Den 5 augusti är så sporten i full fart igen, efter
sommaruppehållet med bl. a. 250-cross-SM i Ar-
boga. En kamp som blir hård i toppen bl. a. mel-
lan Torsten Hallman, Olle Pettersson och Jan
Johansson. En nyhet blir att förutom den sistnämn-
de, T-SM:s ledare Hasse Hansson kommer att
starta för Lindströms på en av dennes fabriksma-

skiner.

Tibro MK har varje augusti ett uppmärksammat
evenemang i sin tillförlitlighetstävling ”Valle lund-
bergs Minne”. Det var den 27 augusti 1957, såle-
des för fem år sedan som svenske TT-mästaren i
500-klassen, 26-årige Valle Lundberg från Varnhem
förolyckades vid träningen för Tjeckoslovakiens
Grand Prix i Brno. Valle Lundberg är Tibro MK:s
genom tiderna mest kände förare, och han var
inte blott en stor förarbegåvning och en sann mc-
entusiast, han var framförallt en sällsynt trevlig
grabb och god kamrat, som gjorde propaganda
för mc-sporten, långt utanför de egna leden. Vi
som hade förmånen att känna Valle personligen,
glömmer honom aldrig! Hans klubbkamrater i
Tibro MK hedrar också honom genom den årliga
tillförlitlighetstävlingen till hans minne, och i vand-
ringspriset med hans namn leder Ingemar Anders-
son med 8,5 poäng före Rune Isaksson, 5,5, och
Bosse Ekebergs 3. Seger ger tre poäng, andraplats
2. och 3:e plats 1. – Tävlingen synes ej bli av-
gjord i år, säger ledande Ingemar Andersson.

Branschen i Blickpunkten

Flinks nya motor
Hos Flinks Maskinfabrik i Åmål, fick vi se vad
som åstadkommits i vinter och vår, ifråga om den
nya tvåtaktsmotor, som Gustav Flink så småningom
kommer att släppa ut i marknaden. Ännu finns
inget färdigt vevhus, men cylinder och topp produ-
ceras fram i serie, och kan levereras omgående.
Dessa toppar och cylindrar passar till Husqvarnas
Silverpilsvevhus, men så småningom., skall de ingå
som komponenter i Flinks egen motor, som kom-
mer att finnas i två versioner, en 200 cc utan

växellåda för Go-kart och en 250 cc med låda,
för motocross och annan mc-sport.

CMB kommer

Lars Rosén i Borlänge planerar också nyheter.
Hans firma Cykel & Motordepån är stadd i snabb
utveckling, och snart hoppas han kunna introdu-
cera sitt eget märke CMB på marknaden, både
ifråga om 250 cc motocrossmaskiner, (med special-
trimmad Husqvarnamotor) samt mopeder. Lars
Rosén och hans motordepå har fått nya lokaler
nyligen, mycket ,nära Borlänge centrum, och en
jämn ström av kunder rann till under vårt besök
i firman.

Lätta 500-ramar

Sune Olsson i Hedemora är känd som en av våra
skickligaste ram- och gaffelbyggare. Hans senaste
giv är en serie ramar för AJS och Matchless, som
ger dessa maskiner egenskaper i klass med de
svenska specialmaskinernas. På bilden här intill
ser vi en av Sunes specialbyggen, för vilka han
lämnar prisuppgift på begäran. Adressen är Sune
Olsson, Box 4100, Hedemora.

Med den nya lätta ramen, byggd av Sune
Olsson, Hedemora, bantar man ned en 500
AJS eller Matchless motocross till 150 kgs

vikt.

Yamaha snart här

Hondas introduktion på den svenska marknaden,
kommer förmodligen snart att fölias av ytterligare
ett japanskt mc-mörke. Det är tvåtaktaren Yahama,
välkänd från såväl motocross ,som TT-tävlingar,
som nu representeras av Maskin AB Beram i En-
skede. Firman avser först och främst att impor-
tera en 250 cc specialmodell för motocross. Yama-
ha 250 cc är en tvåcylindrig tvåtaktare med en
effekt av 24 hkr. Priset kommer att ligga förhål-
landevis lågt. Det är meningen att importören skall
låta någon av våra bättre 250-crossare provköra

nyheten i någon tävling.

Hondaleveranserna

Den leveranstid, som i börian av säsongen före-
fanns på Honda, har nu mer eller mindre hävts,
och generalagenten utlovar betydligt snabbare
ordereffektuering. Den nya motocrossmodellen kom-
mer till Sverige i ett exemplar, försett med belys-
ning, och således avsett åven för tillförlitlighets-
tävlingar.