nr 7 ( MC-Nytt juli 1966)

Redaktör och ansvarig utgivare:
Bengt Björklund.