nr 4 (MC-Nytt april 1964)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

EN FIKAPAUS MED MC-NYTT

Här är litet extra gott ”dopp till fikat”: Husqvarna kommer att satsa det hårdaste på många
år när det gäller 1964 års ISDT. Vapenfabriken kommer att hålla Sveriges Trophylag med helt
nytt maskinmaterial, fyrväxlade maskiner rakt igenom, trolig cylindervolym: två 175:or, två 250:.or

och två maskiner ”över 251 cc”.

Internationella Six Days Trial har utgjort nå-
got av ett dilemma för svensk motorcykel-
sport de sista åren. Vi har haft många förare
vars håg har stått till denna stortävling, in-
tresserade entusiaster som offrat sin semester,
lagt ned mycket nit på att få sina egna ma-
skiner i ordning, men utan att de fått se syn-
bara resultat för sin möda.

Vad de saknat har varit nya maskiner och
god service, jämförbar med vad de utländska
storfabrikerna satsar i Sixdays. Nu  kommer
Husqvarna inte blott att satsa på nya ma-
skiner, utan även att följa upp det hela gen-
om en utökad stab med mekaniker och ser-
vicemän kring banan. Det hela verkar vara
klippt från svensk tillförlitlighetssports (phu –
långt ord . . .) storhetstid i början av 50-talet.

Anledningen till att Husqvarna slår detta
slag för mc-sporten är att fabriken givetvis
önskar få en viss reklam även för sina pro-
dukter av andra slag än motorcyklar och mo-
pedmotorer, men man spårar även en strävan
att ge en reklam och publicitet kring Sverige
som nation i sammanhanget som är mycket
tacksam för vår bransch. På litet sikt kanske
Husqvarna t. o. m. tjänar in satsningen vid
försäljningen av den egentliga produkten, mo-
torcykeln, efterhand som 250-serien kan utökas
för allmän export, och en försäljningsorgani-
sation kan komma till stånd i exempelvis Eng-
land.

Vilka som skall sadla dessa nya ISDT-ma-
skiner är väl knappast bestämt i skrivande
stund, även om flertalet kommer att plockas
ut ur fjolårets trophylag, som var Hasse Hans-
son, Erland Andersson, Bosse Sjösvärd, Bosse
Ekeberg, Lasse Sellman och Olle Ståhl.

Detta välutrustade Trophylag borde komplet-
teras med ett eller ett par välutrustade Vas-
lag. Där kommer åter ekonomiska problem in
i bilden, då Svemo för sin del finansierar
Trophylagets resa och start, men knappast

kan utsträcka denna välvilja till ytterligare
lag i dagens läge. Armén har under ett par
års tid svarat för ett Vaslag, och därför är
det en tänkbar lösning att kunna ha med
både ett civilt och ett militärt sådant lag. Det
finns privatförare som är intresserade att star-
ta i ISDT på egen bekostnad – sedan är det
en annan fråga om vederbörande vill utsätta
sig för den press som ett lagmedlemskap in-

nebär.

Årets ISDT körs i Oberhof i södra Östtysk-
land. Det är första gången som Tyskland
”bakom järnridån” står för detta storevene-
mang. För tio år sedan hade Sverige sina
glansdagar i det Sixdays som kördes Wales.
Där bärgades den största skörd av guldme-
daljer som vårt land någonsin tagit. Deltagar-
antalet var också mycket stort. Låt oss nu
hoppas att 1964 års ISDT blir minst lika bra

per deltagare som då.

Kanske tycker ni att det är litet långt i
förväg att spå om vad som skall ske i sep-
tember. Låt gå för det, men ett Sixdays tar
lång tid att förbereda. Och de här nyheterna

är absolut inget aprilskämt.

På annan plats i detta nummer kommenteras
en del internt som rör SMC – en motorcykel-
sammanslutning som vi hoppades skulle kun-
na bli någonting utöver förening för inbördes
beundran. En maning till sans är på sin plats
för alla mc-intresserade i dagens läge. Inte
minst när det gäller utsändandet av stenci-
lerade skrivelser med klart antidemokratiskt
innehåll. Vad som nu skett är i alla fall att
en konstituerande interimsstyrelse äntligen
kommit till stånd. Det borde ha skett långt ti-
digare. Ta en titt på omslaget än en gång:
Bilden av F. W. Alexanders 1000 cc Vincent ma-
nar till eftertanke – motorcykeln är väl till
för att ha roligt med, och inte att slå var-

andra i huvudet med?

 

CROSSUPPTAKT – 64

DEN INTERNATIONLLA STORMOTO-

CROSSEN I S:T ANTHONIS, HOLLAND,
UTGÖR ”UPPTAKTEN” TILL VM-MO-

TOCROSSEN I 500-KLASSEN. TÄV-
LINGEN ÄR NÅGOT AV ETT FÖR-
SPEL TILL VM. FÖRARNA ”KÄNNER”
PÅ VARANDRAS FORM OCH TILL-
VERKARNA PRÖVAR NYHETER. SÅ

SKEDDE ÄVEN I ÅR. TÄVLINGEN UT-
GJORDE ETT VÄLDIGT UPPBÅD
TOPPFÖRARE OCH AV SVERIGES
ELITMÄN STÄLLDE INTE MINDRE
ÄN SJU MAN UPP: TIBBLIN – HALL-
MAN – OVE LUNDELL -”STORKEN”

LUNDIN – BILL NILSSON – GUN-

NAR JOHANSSON OCH P.-O. PERSSON.
ATT DÖMA VM EFTER VAD SOM VI-

SADES I S:T ANTHONIS ÄR EMELLER-

TID MYCKET SVÅRT. INGEN VÅGAR
TIPPA UTGÅNGEN I ÅRETS VM. DEN
KANSKE MEST OVISSA SOM NÅGON-
SIN – MEN NEDANSTÅENDE SKILD-
RING FRÅN HOLLAND – AV MC-
NYTT´S MICK WOOLLETT

OCH KOMMENTARER KAN ÄNDÅ
GE EN VISS VÄGLEDNING.

Jeff Smith (420 BSA) var snabbast, men
Rolf Tibblin (500 NH) segrade – detta var
i korthet vad som hände i årets spelöppning
i 500-motocross – S:t Anthonis, Holland –
den första stora internationella tävlingen
för säsongen.

Tävlingen kördes över tre heat, och i alla
tre visade Smith sin klass, vilken han ”kört
sig till” i vinter genom TV-motocross varje
veckoslut. De sju svenska toppförarna som
deltog fick sannerligen känna på motstånd.

I första omgången var Tibblin startsnab-
bast men Smith hängde sig på och passe-
rade världsmästaren, och gick i mål som
segrare med god marginal. ”Storken” Lun-
din var trea, Bill Nilsson på den nya ESO-
Metisse, vilken Bill fått färdig bara några
timmar före tävlingen, slutade som sexa.
Samtliga tre Husqvarna tvåtaktsmaskiner
utgick, på grund av skärning.

I det andra loppet tog Ove Lundell på
500 fyr-takts Husqvarna ledningen i tre varv.
Men sedan pressade sig Smith förbi och
byggde upp en god ledning. Under tiden
försökte Tibblin passera Lundell. Vid in-
gången till sista varvet ledde Smith med
500 meter, men lyckan stod inte honom bi
ett halvt varv före mål stoppade BSA:n
på grund av tändningskrångel. Och just
före mållinjen pressade sig Tibblin förbi
Ove. Men strax efter svenskarna var David
Bickers, i sadeln på den äldsta och smutsi-
gaste BSA ”Gold Star” som setts ute på en
crossbana. Den gamla rishögen tillhörde au-
straliensaren Jack Pringle. Bickers hade lå-
nat denna maskin, då hans ombygge, 360
cc Greeves trilskades redan på träningen.

 

Bill Nilssons nya, lätta Eso-Metisse är ett
snyggt bygge med vilket Bill kan bli farlig
igen i både VM och SM. Eso har backat
upp med motor och Bill får väl anses ha
halva benet inne även hos bröderna Rick-
man. . .

I tredje omgången tog Ove Lundell en
förnyad ledning och ledde före Tibblin och
Smith. Men på andra varvet gick Smith upp
i ledningen och tog hem en heatseger med
inte mindre än 800 meter. På sista varvet
missade dessutom Tibblin sin andraplats till
Hallman på Husqvarna.

Men slutresultatet blev att Tibblin vann
på sina jämnare körningar, före Bickers
som slog ”Storken” på tid och med Gunnar
Johansson, Bill Nilsson och Jeff Smith på
de närmaste platserna i den slutliga poäng-
tabellen.

Bill Nilsson körde mycket starkt, med
tanke på att han gjorde sin första crosstäv-
ling på tio månader. Hans nya Eso-motor
bromsar 41 hästkrafter vid 6.500 varv/mi-

nuten – 1000 varv lägre vid samma häst-
krafttal som den gamla Esomotorn. Vid
2000 varv lämnar maskinen 22 hkr och
dess vikt är endast 120 kg. Bill kommen-
terar det hela så här: – Mitt svar på två-
taktarna i 500-klassen! Den går att hantera
som en 250:a säger Bill – men första täv-
lignen på nära ett år var allt för hård press
för att man skulle våga satsa hårt. . . Lun-
din och Johansson körde lugnt med sina
Lito, men saknade den där verkliga extra
gnistan.

Kuno Malmqvist från Skåne vann två av
tre sidvagnsheat med sin BSA men hade
liksom Smith otur med tändningen och blev
totalt tvåa efter engelsmannnen Rufus Rose
med Triumph.

Jeff Smith nr 30 leder ett av heaten före Torsten nr 37 och Dave Bickers nr 32 vid

S:t Anthonis Motocross, Holland 1964. Hela tävlingen vanns av Rolf Tibblin på NH.

 

RESULTAT:
S:t Anthonis Motocross, Holland

1:a omgången: 1. Jeff Smith; 2. Rolf Tibblin; 3.
.Sten Lundin; 4. Jo Heyboer; 5. Simon Schram;
6. Bill Nilsson; 7. Dave Bickers; 8. Fr. Selling;
9. Nic Jansen; 10. Jan Clijnk; 11. Gunnar Johans-
son.

2:a omgången: 1. Rolf Tibblin; 2. Ove Lundell;
3. Dave Bickers; 4. Sten Lundin; 5. Gunnar Jo-
hansson; 6. Torsten Hallman; 7. Jo Heyboer; 8
P.O Persson; 9. Bill Nilsson; 10. Arthur Lampk-
in.

3:e omgången: 1. Jeff Smith; 2. Torsten Hall-
man; 3. Dave Bickers; 5. Rolf Tibblin; 5. Ove
Lundell; 6. Sten Lundin; 7. Gunnar Johansson;
8. P.O Persson; 9. Ad Verhoeven; 10. Nic Jan-

sen; 11. Bill Nilsson.

HÄR ÄR JAG – Rolf Tibblin, VM-titelförsvarare i 500 cc. Första försöket på 500 cc

NH gick inte så tokigt …

 

MC-Nytt´s CROSS KOMMENTARER

Som ingressvis nämndes, är det svårt eller
omöjligt att sia om resultaten i VM, efter en
individuell stortävling. Det sägs om S:f Antho-
nis, att den som vinner denna tävling, kommer
inte att vinna VM det året. Statistiken lär pe-
ka på att så inte har skett hittills. Kanske är
Tibblin den förste som ändrar på denna 0-
skrivna Iag . . .

GAMMALT OCH NYTT PÅ NH
Tibblin kör som bekant ett nytt märke i år –
NH – vilket uttydes Nils Hedlund. Samma
märke har en gång för flera år sedan suttit på
en TT-maskin som Hedlund själv körde. Den nya
har emellertid ännu inte kommit i dagen
det blir en helt ny maskin, ny ram, med
AMC låda och så den nya motorn med över-
liggande kamaxel förstås. Den cykel som Tibb-
lin körde i S:t Anthonis var en omändrad f. d.
Husqvarna VM-replica, vilken även den byggts
av Hedlund på sin tid. Motorn var den nya
O. H. C.-motorn, men växellådan en gammal

HVA.

400:ORNA SKAR

Den främsta inhemska oppositionen mot NH
och Tibblin kommer från Husqvarna, vars man
Tibblin tidigare varit. Husqvarna har i år sat-
sat hårt på sin nya 400-cc-tvåtaktare, vilka kör-
des i två exemplar av Ove Lundell och P.-O.
Persson, jämte Hallman på 360 cc i S:t Antho-
nis. Mick Woollett rapporterar att båda de
nya 400-kubikarna skar.

HÖGT VARVTAI.

Orsaken till detta lär vara att finna i den nya
svänghjulsmagnet som Husqvarna använder,
och som tydligen ännu inte är fullt utprovad
för denna motortyp. Denna magnet har en bry-
tarnock av nylon, vilket är nödvändigt för att
mekanismen skall hänga med vid det höga
varvtal som tvåtaktsmotorn tvingar fram. Fe-
let i Holland var förmodligen att tändningsin-
ställningen försköt sig och att motorerna gick
för varma på för låg tändning.

HALVA VARVTALET
Detta problem har inte Hedlunds fyrtaktsmotor,
som använder samma magnet, vilken kopplad
på ena kamaxeln dock inte behöver rotera
mer än med knappt halva varvtalet mot två-
taktarnas. Detta gör att man i denna motor
kan använda en brytarnock av stål, som höll-
ler ett mera konstant läge.

SENT FÄRDIGA
likhet med exempelvis Bill Nilssons Eso-Me-
tisse blev Husqvarnorna färdiga så sent, att
de aldrig hanns provköras före första täv-
lingen. Därför kan man räkna med att de ef-
ter modifiering av tändningen kommer åter.

OTROLIGT SNABBA

Såpass mycket visade en provkörning som vi
bevittnade på Husqvarnafabriken, att de är
otroligt startsnabba och axar från de tyngre
fyrtaktarna mycket lätt. Bill Nilssons ”svar”
på detta är en lätt fyrtaktare, med vilken han
säkert kan göra en hel del förtret för fabriks-
förarna i skilda läger, om han nu lyckas kom-
ma in i VM-tävlingarna. Bill har liksom Gun-
nar Johansson problem med anmälningarna
eftersom han på grund av olycksfall förra
året och missad placering i SM inte är med
på Svemos VM-Iista.

PÅLITLIGA

Mick Woollett kommenterade ”Storkens” och
Gunnars körningar som föga färgrika, men in-
ledningen säger inte att de båda kan komma
hårt senare och deras Lito är dessutom ytterst
pålitliga.

IVRIGA VM-SPEKULANTER

Jeff Smiths (420 BSA) stora iver att vinna ett
VM för Storbritannien kan bli en svår nöt att
knäcka för svenskarna, liksom Bickers i 250-
klassen. Båda dessa förare är vältränade ur
åksynpunkt, genom den långa TV-serien i
cross som körts varje lördag vintern igenom.
Sveriges förare har hållit formen uppe på an-
dra sätt – genom idrottsträning, ishockey,
Vålådalen m. m. Metoder som är engelsmän-
nen en smula främmande. TV-crossen i Påsk,
vilken sänds i svensk TV, kommer att ge sva-
ret vilken träningsmetod som år den mest
effektiva.

TJECKER PÅ NYA ESO

Utöver Smith kommer väl knappast någon
annan att kunna hota en svensk VM-seger i
500 cc. Tjeckerna kommer åter i VM rapporte-
rar Bill som varit där nere och hämtat sin
Eso-motor. De kör samma motorer som Bill i
egna ramar, men lär väl knappast kunna hota.

HALLMAN FRUKTAR KONKURRENS

Torsten Hallman kommer liksom Dave Bickers
att köra så många individuella tävlingar som
möjligt i 500-klassen. Båda kör tvåtaktare på
omkring 360 cc – Hallman Husqvarna och
Bickers Greeves. Varför tävlar de i 500-klas-
sen? Jo, för att försöka få en mera ekonomisk
grund för sitt heltidsengagemang. 250-klassen
har för magra ersättningar att bjuda för att
de enbart skall kunna tävla där. Samma är
förhållandet med Jan Johansson, som kör
båda klasserna så ofta som möjligt med sina
Lindströmare.

TVÅ TOPPMÄN

Skall vi vara ärliga, så har Sverige bara två
verkliga topnotchers i 250 cc – båda ovan
nämnda. Varav Hallman kör för Husqvarna
och Jan Johansson för Lindström, paradoxalt
nog eftersom han faktiskt är den ende topp-
föraren av alla som själv är anställd hos
Husqvarna i ett civilt arbete. Lindström håller
järnhårt om ”sin” VM-kandidat och därför
får man se Jannes civila jobb och hans kör-
ningar på fritid som två helt skilda saker.

VALEK ÄR VÄRRE!

Bickers återgång till Greeves har varit det
stora samtalsämnet denna vår och kommen-
tarer därom återfinnes under ”sportskvaller”.
Det är dock inte i första hand Bickers som
Hallman fruktar. – Valek är minst lika far-
lig säger Torsten. Möjligen betyder Valeks
övergång från Cz till Jawa ett handikap för
den tjeckiske mästaren, men om hans form-
kurva har stigit ytterligare liksom den gått
uppåt de två sista åren, blir han svår att slå,
det är världsmästaren Hallmans egna ord.

Ett, koppel strömärken såsom Cotton m. fl.
gör sitt bästa att försöka hänga de stora och
här har exempelvis Lampkin engagerats. VM-
fighten kommer förmodligen att stå mellan i
första hand Hallman – Bickers och Valek.

SPORTSKVALLER

VM-starten för motocross är något senare i år
än förr om åren. Spaniens 250-GP som inleder
den vilda dansen, körs inte förrän den 5 april,
mot i slutet av februari tidigare säsonger.
En uppladdning av avsevärda mått föreligger
till både 250- och 500 VM i år. Både när det
gäller förarmaterialet och ifråga om maski-
ner. I en speciell artikel granskar vi VM på
annan plats i detta nummer.

Daven Bickers återgång till Greeves har för-
anlett vissa spekulationer i att den forne Eu-
ropamästaren planmässigt skulle ha dragit
Husqvarna-fabriken vid näsan, genom att läm-
na ut interna upplysningar om Husqvarnas
250-VM-replica.

Vad som förekommit är att Bickers köpt först
en maskin från Husqvarna, och så ytterligare
en ”i reserv”. Vart denna cykel har tagit
vägen vet dock ingen, och därför kan det an-
tagas att den hamnat på Greeves competition-
avdelning. Greeves har f. ö. annonserat att
de innehar det bästa effektregistret bland
samtliga 250-crossmotorer i sin nya ”Challang-
er”. Hur kan de veta detta, om de ej järn-
fört värdena? Husqvarna har ju ej publicerat
sina värden.

Att fabriker kopierar varandras idéer är nu
ingen nyhet inom den här branschen. Under
Husqvarnas, Monarks och Nymans storhets-
tid som motorcylkeltillverkare, köpte fabrik-
erna in ett flertal nya maskiner varje år, i
motsvarande klasser till de i vilka produk-
tion ägde rum, och man kunde på de svenska
fabrikerna få se sådana cyklar som Maico,
Adler, Puch m. fl. Dessa maskiner granskades,
av konstruktörerna, kördes några mil, och sål-
des sedan till nästan vrakpriser.

Att det varit just David Bickers som fått spela

rollen som spejare för sin tidigare uppdrags-
givare är inte så lustigt, eftersom han alltid
gjort sig känd som en synnerligen renhårig
och juste person inom motorcykelsporten. Mel-
lan honom och Husqvarnafabriken förelåg vad
engelsmännen själva kallar ”gentlemens ag-
rement” om körning av det svenska märket

1964.

Bickers har i brev till Husqvarnas tävlings-
ledare Bror Jaruén beklagat sitt avhopp. Han
betraktas emellertid hos Husqvarnafabriken
som den illasinnade bov i dramat som en
tidning vill utpeka honom som. Samma tid-
ning har f. ö. blandat ihop begreppen ganska
kraftigt vad sam rör konstruktionen av Hus-
qvarnas 250-motor och den nya 400-kubikaren.
Det är ju snarare den senare som Greeves

kopierat i uppläggningen med separat växel-

låda och Stefa svänghjulsmagnet. Och någon

sådan motor är det ju inte som via Bickers
förmodligen hamnat i Thundersley, Essex.

 

En del ändringar inom SM-motocrossen har no-

terats. På grund av ”kollision” med VM-
lopp har man flyttat två 250-SM, nämligen

Hammarens tävling den 5 mars till den 23
aug., och Vingåkers den 10 maj till den 30
aug. Tävlingarna flyttas således från vår till
höstsäsongen. Av samma anledning har Mo-
talas 500-SM den 19 sept. flyttats – men nu till
våromgången, och körs redan den 7 maj.

 

TV-CROSS I PÅSK
Det blir TV-sändning av BBC ”Grand Final”
motocross i påsk. Tävlingen körs på påskaf-
ton, och sändningen sker för Sveriges del på
påskdagen mellan kl. 17-18.
Finaltävlingen är flyttad från Hawkstone
Park till Brill Buckshire. Det blir flera inslag,
ett av dem en stafettlandskamp mellan Sve-
rige-England och Belgien. I denna tävlar för
Sverige som tidigare nämnts Rolf Tibblin, Tor-
sten Hallman och Ove Lundell. Vidare blir det
en inbördes kamp mellan förare på såväl 250-
som 500 cc.

BBC:s TV-cross har gjort stor succé i Eng-
land och höjt det allmänna intresset för mo-
torcykelsport betydligt. Varje lördag eftermid-
dag – en förnämlig sändningstid – har TV-
crossen körts vintern igenom. Bickers har vun-
nit tio segrar i denna serie. Nu talar t. o. m.

äldre damer om sina motocrossidoler på te-
bjudningarna i England!