nr 6 (MC-Nytt juni 1962)

mcn62_06_01

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslag: Sidvagnar i Spanien

MC-Nytt´s utsände följde första VM-loppet med

bl.a ovanstående sidvagnsraffel – Camathias och Deubel

BMW i ledningen före Cris Vincent BSA.

mcn62_06_02

Tibblin toppar fortfarande

Rolf Tibblin, Sverige och Husqvarna, fortsätter sitt segertåg i 500-klassen, där han efter
två omgångar suveränt leder såväl SM som VM. Tibblins förberedelser verkar ha varit så-
dana, att endast en svår otur skulle ha kunnat spräcka hans segerplaner.

I årets andra SM-cross, som kördes på
Degerbergabanan i Kristianstad, den 1 maj,
var ”Tibban” således i en strålande form.
Han visade absolut att de tidigare segrarna
inte var någon tillfällighet och segrade i
båda heaten, trots att han inte* tillhörde de
snabbaste i starten, utan fick arbeta sig upp
till sin tätposition i båda loppen. Till de
verkligt startsnabba hörde däremot hem-
maföraren Stig Larsson (SGS) som i första
loppet ryckte åt sig ledningen, och höll un-
dan för de stora kanonerna. Gunnar Jo-
hansson var också i fin form och hängde i
det längsta med Tibblin i båda heaten. Bill
Nilsson, som för dagen körde sin stötstångs-
motor, råkade ut för en vurpa redan efter
ett par varv i första’ heatet och kom i kläm
under maskinen. Han kom visserligen
snabbt igång, men kunde inte hinna ifatt
trion i täten. Sten Lundin tog’ det tämligen
lugnt och nöjde sig med placeringarna 3:a.
och 4:a i resp. heat, vilket var identiska
placeringar med Bills, men med något säm-
re tid.

SM 500 cc, Kristianstad

1. Rolf Tibblin, Husqvarna (1+1); 2. Gunnar Jo-
hansson, Lito (2+2); 3. Bill Nilsson, BNS (4+3);
4. Sten Lundin, Lito (3+4); 5. Ingemar Österberg,
Husqvarna (6+7); 6. K.-l. Larsson, Albin (5+8);
7. Roine Lööf, Husqvarna (8+9); 8. Ove Lundell,
Monark (11+6); 9. Stig larsson, SGS (10+11); 10.
Magnus Sjöberg, Lito (14+10).

SM-tabell efter Kristianstad

Rolf Tibblin, Husqvarna . . . . . . . . . . .. 10 10 20
Bill Nilsson, BNS . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9     8 17

Sten Lundin, Lito . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7      7  14

K.-l. Larsson, Albin . . . . . . . . . . . . . . ..  6      6  12

Gunnar Johansson, Lito  . . . . . . ..           0    9    9

Roine Lööf, Husqvarna . . . . . . . . . . ..      5    4    9

P.-O. Persson, Monark . . . . . . . . .            8     0   8

Nästföljande SM-omgång: Varberg 31 maj.

Perné, åttio km norr om Marseille var
skådeplatsen för säsongens andra VM-lopp
i 500 cc, sedan Schweiz beslutat flytta sin
tävlingsdag från 6 maj till 3 juni. Här var
åter Rolf Tibblin huvudfigur, och kunde
ta en ny fullpoängare i VM-tabellen, efter
två heat, som i mycket påminde om SM-
crossen i Degerberga. Tibblin kom nämli-
gen dåligt iväg i starterna. och trots att
banan får betecknas som svår, med mindre
goda omkörningsmöjligheter, brassade Tibb-
lin på allt vad han och Husqvarnan för-
mådde. Även denna gång var det närmast
internt svenskt motstånd, som Tibblin möt-
te. Den ende icke svensk, som kunde blan-
da sig i striden, var engelsmannen John
Burton på BSA, som kom fyra, efter Tibb-
lin, Sten Lundin och Bill Nilsson. På femte
plats kom P.-O. Persson och sist i raden av
VM-poängplockare Gunnar Johansson.

VM-tabell, 500 cc, efter Frankrikes GP

Rolf Tibblin, Husqvarna . . . . . . . . . . ..8  8  16

Sten Lundin, Lito . . . . . . . . . . . . . . . . ..3  6   9

Bill Nilsson, BNS . . . . . . . . . . . . . . . . ..4  4   8

Ove Lundell, Monark . . . . . . . . . . . . ..6  o   6

John Burton, BSA . . . . . . . . . . . . . . . . ..0  3   3

Gunnar Johansson, Lito . . . . . . . . . . ..1  1   2

Broer Dirks, BSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2  0   2
P.-0. Persson, Monark . . . . . . . . . . . . ..0  2   2

Sverige slog Finland

Det blev som väntat seger (14-8) för
det svenska ”B-landslaget” vid deras första
möte med Finlands landslag i 500-moto-
cross. Tävlingen kördes i trakten av Ta-
vastehus och gällde endast 500 cc. Av hem-
malagets medlemmar var det endast finske
mästaren Rainer Loutonen på Husqvarna
som kunde bjuda gästerna motstånd genom
att ta en hedrande andra plats efter Karl-
Ingemar Larsson på Albin.

Första heatet vanns av K.-I. Larsson före
Jan Liljedahl, Lars Dufvelin och Ingemar

Österberg. I andra heatet tog Dufvelin led-
ningen, men passerades snart av Larsson
som i sin tur fick ge sig för den fränt kö-
rande Loutonen. Raimo Rein, på en lånad
250:a – sedan hans egen 500 cc lämnat in
på träningen och Frank Nyman fick
vardera bryta, då deras Eso behagade spö-

ka.

Individuella resultat: 1. K.-I. Larsson, Sverige,
Albin, platssiffra 3; 2. R. Loutonen, Finland, Hus-
qvarna, pl. 6; 3. Jan Liljedahl, Sverige, Husqvarna,
pl. 6; 4. Ingemar Österberg, Sverige, Husqvarna,
pl. 7; 5. Olavi Hookanen, Finland, ESO, pl. 12;
6. Lars Dufvelin, Finland, Jawa, pl. 13.

Resultat landskampen: Sverige 14 poäng; Fin-

land 8 poäng.

CROSS-SKVALLER

Två italienska mästare kör nu Husqvar-
na, ty förutom Emilio Osterero har även L.
Angelini, som är fabriksförare för Aermac-
chi i 250-klassen nu köpt en Husqvarna,
genom Nils Hedlund i Spånga.

Efter Tibblins andra VM-seger, den i
Frankrike, ringde telefonen tidigt på mor-
gonen hos Nisse Hedlund. Det var Kungs-
backas Kurt Gustafsson, som önskade efter-
höra leveranstid på en ”Qvarna”. – Tyvärr
ingen mer i år va det nedslående svaret

Kurt fick.

Vilket i och för sig var mycket synd, ty
i Kurt finns ämne till en .ny ”Tibban” –
en förare som länge väntat på att få matcha
eliten, men som saknar nödigt maskinmate-
rial.

För Nisse Hedlund är det en fråga om
tid. Frågan är om han överhuvudtaget kan
göra någon ny serie ens till 1963, ty reserv-
delsförsörjningen och servicen med nu be-
fintliga maskiner kräver mycken arbetstid.

Skall jag göra mer 500 cc Husqvarna,
vill jag i så fall göra dem med överliggande
kam, något liknande Bills, men med en helt
ny topp, säger Nisse Hedlund till MC-
NYTT.

mcn62_06_09

ESO:s nya 250 cc crossmaskin har körts
mycket framgångsrikt av tjecken Valek.
Vevhuset är mycket snarlikt Velocettes för
MAC och MSS men kammekanismen är
överliggande och dessutom har motorn
tvångsstyrda ventiler, vilka regleras av
dubbla överliggande kamaxlar. En mycket
intressant konstruktion, som tydligen ock-
så är utomordentligt tillförlitlig.

Orsaken till Hallmans rambrott, var ett
mycket kraftigt nedslag, efter ett långt,
långt luftsprång, får vi reda på i efterskott.
Det är detta som föranleder oss att kalla
Hallmans körning för ”utsvävningar” . . .

Lennart Lindell har köpt en Bultaco 200 cc
”Sharpa” motocross och debuterade med denna i
Frankrikes GP för 250 cc. Det var i denna tävling
som Hallman för första gången triumferade i 250-
VM, slående bl. a. Smith med mycket smal margi-
nal. Hallmans fyrväxlade Husqvarnamotor tycks
nu gå mycket bra, och Torsten tycks även ha fun-
nit formen själv.

Bill Nilssons nya maskiner, vilka saknar firma-
namn, har figurerat under diverse ursprungsbe-
teckningar denna vår. I dagspressen har vi läst att
Bill kört Husqvarna i de första VM- och SM-lop-
pen, därefter publicerade engelska ”Motorcycling”
namnet BILLSON som Bills mc-märke. Bill Nilsson
Special (BNS) har varit det mest vanliga – SMK
Kristianstad skiljde sig från mängden genom att
notera ”BX” i resultatlistorna från Degerberga-
crossen.

mcn62_06_12

Hallman och Olle Pettersson toppmän i SM

TUR OCH OTUR FÖR TORSTEN HALLMAN

Torsten Hallman har kommit i gång fint
med sin fyrväxlade 250 cc Husqvarna, och
han har tillägnat sig en körteknik som inte
ligger efter någon annans i klassen. Hall-
man har även lärt sig att trängas tillbaka,
om det behövs, mot vissa motståndare, och
skriv upp att det behövs.

Tre VM-tävlingar är körda sedan förra
MC-NYTT.

I Belgiens GP gjorde Husqvarnagänget
en alltigenom hedrande insats, med Hall-
man tvåa efter Arthur Lampkin (BSA) och
Med Erola som fyra och Lundby 5:a och
Olle Pettersson 6:a. Så fortsatte framgången
med Frankrikes GP, vilket Hallman toppa-
de, efter en magnifik strid med Smith
(BSA). Det var en hård jakt mellan dessa
båda i såväl första som andra omgången.
och de båda vann också var sitt heat, med
Hallmans övervikt av tre futtiga sekunder.
Sedan kom även här Olle Pettersson.

Tjecken Valek som kommit trea i Frank-
rike, fick in en fullträff i sin egen hemma-
tävling Tjeckoslovakiens GP vilken kördes
utanför Prag och inför 100.000 åskådare,
Även här var det mycket nära att Torsten
Hallman skulle ha vunnit, ty i första om-
gången stod striden het mellan honom och
Valek (ESO) och det skiljde endast obe-
tydligt i mål. Torsten kunde mycket väl ha
vunnit två, om inte ett rambrott satt stopp
för hans vidare framfart. Rambrottet för-
klarades med att Hallman kört med för
mjuka fjädrar i den avkortade Nortongaffel,
som sitter på hans fabriks-Husqvarna, vilket
gjorde att han utsatts för en serie onödiga
returstötar, som utmattade ramen. Detta
blev en svår läxa för Hallman, och förmod-
ligen ser han till denna detalj i fortsättnin-
gen. En ny ram skickades med Jan Blom-
qvist, vilken var anmäld till Polens GP,
som var den nästföljande 250-VM-omgån-
gen.

I Tjeckoslovakiens GP var även svenskar-
na Rickardsson och Dahlén anmälda, dock
inte Olle Pettersson. Ingen utöver Hallman
nämndes i prislistorna. På plats i Prag
fanns även Bosse Ekeberg, som jämte Len-
nart Dahlén skulle hämta sina nya Jawa
motocrossmaskiner från fabriken, som till-
verkat speciella ramar på de svenska förar-
nas order. Ekeberg och Dahlén är kontrak-
terade för Jawa säsongen ut i motocross,

men Ekeberg kör för sin del även Husqvar-
na i tillförlitlighetstävlingar.

Vaclev Valkes seger med nya ESO 250
med överliggande kamaxel, förhöjde spän-
ningen i VM och säkert kommer det att bli
en rafflande säsong, den som följer.

RESULTAT:

Belgiens 250-GP:

1. Arthur Lampkin, England: BSA; 2. Torsten
Hallman, Sverige, Husqvarna; 3. Betzelbacher, Tysk-
land, Maico; 4. Erola, Finland, Husqvarna; 5. Lund-
by, Norge, BSA; 6. Olle Pettersson, Sverige, Hus-
qvarna.

Frankrikes 250-GP:

1. Torsten Hallman, Sverige, Husqvarna; 2,. .J. V.
Smith, England, BSA; 3. V. Valek, Tjeckoslovakien,
ESO; 4. A. J. Lampkin, England, BSA; 5. Nick
Jansen, Belgien, Greeves; 6. Olle Pettersson, Sve-
rige, Husqvarna.

Tjeckoslovakiens 250-GP:

1. V. Valek, Tjeckoslovakien, ESO; 2. .J. V. Smith,
England, BSA; 3. J. Cizek, Tjeckoslovakien, Jawa;
4. Keril Pilar, Tjeckoslovakien, Cz; 5. Frantisek
Ron, Tjeckoslovakien, Jawa; 6. Jean Robert, Bel-
gien, Greeves.

VM-tabell, 250 cc, efter Tjeckoslova-

kiens GP

A. J. Lampkin, BSA . . . . . . . . . . ..8  6  8  3  0   25
J. V. Smith, BSA  . . . . . . . ..           4  8  0  6  6   24
Torsten Hallman, Husqvarna ..    0  4  6  8  0   18
V. Valek, ESO . . . . . . . . .                0  0  0  4  8   12

L. Angelini, Aermacchi . . . . . . ..   6  0  0  0  o    6

Olle Pettersson, Husqvarna          0  2  1  1  0      4

J. Cizek, Jawa . . . . . . . . . . . . . . ..  0  0  0  0  4    4

F. Betzelbascher, Maico . . . . . . .. 0  0  4  0  0    4
J. Robert, Greeves . . . . . . . . . . ..  0  3  0  0  1     4
A. Erola, Husqvarna . . . . . . . . ..  0  0  3  0  0     3

K. Pilar, CZ  . . . . . . . . . . . . . . ..    0  0  0  0  3     3
T. Lundby, Husqvarna. . . . . . . . .0  0  2  0  0     2

SUPERLÄTT HUSQVARNA TRIALTOPP I FINLAND

Husqvarna är ett populärt märke i
finska mc-tävlingar. Hos den finska gene-
ralagenten, Julius Tallberg O/ Y har man
också förstått att utnyttja tävlingsfram-
gångar. En av de grenar vilken Husqvarna
behärskar är trial. Tallbergs verkstad, som

är belägen i 7:e våningen (!) i ett magasins-
hus nära hamnen i Helsingfors har varit
byggplatsen för den här avbildade lätta 250
cc Husqvarna special trialmaskinen, ägd
och körd av finske mästaren Antti Sylvä-
lathi. Cykeln är byggd på vanliga Silver-
pilskomponenter, och med utnyttjande av
lätthål och i övrigt så nedbantad som så-
kerheten tillåter.

Motorn är en 248 cc Lindström/ Hus-
qvarna, med 70 mm borrning och 64,5 mm
slaglängd. Hela maskinens totalvikt är 85
kg, inklusive 21” framhjul och 4.00 bak-
däck. Fälgarna består av lättmetall såväl
fram som bak. Den dubbla avgasporten har
modifierats att omfatta endast ett fäste för
utblåsningsrör – en detalj som räddar nå-
got kilo i vikt . . . Ljuddämparen är mycket
platt och placerad under sadeln. Maskinens
utseende är i absolut fabriksklass. Säkert
kommer den att synas i resultatlistorna.

NYA NAMN I T-SM

mcn62_06_19

Tage Magnusson demonstrerar hur mycket gyttja det var på banan på sina ställen vid

Kinnas SM-tävling i T.

Efter uppskjutande av Skene T-SM, blev grannklubben i Kinna första arrangörer av
SM för i år. Tävlingen kördes sista söndagen i april, var lagom hård och fick beröm av
flertalet förare. Resultatet i 175 cc blev sensationellt såtillvida att trialmästaren Erland
Andersson seglade upp som en ”utmanare” till titelförsvararen Bosse Ekeberg. Endast skil-
jeprovet förmådde dela på de båda som slutade på vardera 7 tidsprickar. Skiljeprovet be-
stod i körning runt Kinnas crossbana. Titelförsvararen i stora klassen, Sune Skogsmo kom
4:a. Segern gick där till en annan outsider, Hasse Hansson från Tibro. Han körde till
skillnad mot flertalet övriga förare Monark – omväxling förnöjer! Just i detta nummers
utgivning körs SM-omgång nummer två – litet långt fram mot sommaren kanske, i regi
av Skene MS.

Resultatlista för klass I, under 175 cc

SM-
Prickar poäng
1. Bo Ekeberg, Husqvarna, UMCK 7   17

2. Erland Andersson, Husqvarna
Kungsbacka MA . . . . . . . . . . . . ..     7    15

3. Rune Isaksson, Husq., Tibro MK 11 13
4. Bo Andersson, Husqvarna, Kungs-

backa MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..      12 12
5. Börje Fredriksson, Husqvarna,
Skene MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..      12 11

6. Lars Sellman, Husqvarna,

Kungsbacka MA  . . . . . . . . . ..           15  11
7. Kennet Aronsson, Husqvarna,

Skene MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..      20 9
8. Leif Karlsson, Husqvarna,

Hyllinge MS . . . . . . . . . . . . . . . . ..     20 8
9. Roine Bergkvist, UMCK . . . . . . .. 21 7
10. Göran Andersson, Bohusläns MK 30 6
11. Lennart Karlsson, Kungsb. MA       33 5
12. Bertil Karlsson, Lerums MA           45 4
13. Jan-Erik Dunberg, Skene MS ..     56 3

20 anmälda förare, 5 icke startande, 2 utgångna.

Resultatlista för klass II, över 175 cc
SM-
Prickar poäng
1. Hans Hansson, Monark,

Tibro MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..          11 17
2. Olle Ståhl, Greeves, Göta MS                13 15
3. Bengt Olsson, Husq., Kinna MK          13 13
4. Sune Skogsmo, Husq., SAMS ..            14 12
5. Tage Magnusson, Husqvarna, ,

Nacka MS . . . .  . . . . . . . . . . . . . ..               16 11
6. Bo Sjösvärd, Husq., Farsta MK            20 10
7. Lennart Gustavsson, Husqvarna,

UMCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..            22 9
8. Stig Johansson, Husqvarna,

Skene MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..            23 8
9. Ingemar Andersson, Monark,

Tibro MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..             26 7
10. Anders Ståhl, Husqvarna,

Göta MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..               31 6
11. Bo-Jonny Johnsson, Husqvarna,

Kinna MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..              32 5
12. Åke Pettersson, Husqvarna,

SMK Östgöta . . . . . . . . . . . . . . . . ..             35 4

19 anmälda förare, 2 icke startande, 5 utgångna.

mcn62_06_24