nr 3 (MC-Nytt mars 1963)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

OMSLAGET:  Till vårt jubileumsnummer kunde vi inte tänka oss någon mer tids-
enlig bild än denna gamla amerikanska Excelsior, årsbarn med den svenska mc-
sporten – från 1913. Maskinen har renoverats av amerikanska entusiaster, kanske
litet överarbetad med kromade cylindrar och övrig dekor – men vilket luxuöst åk.
1000 cc halvtopp, cykelpedaler och bladfjädring fram. Bilden utgör hyllning till den
svenska mc-sporten, i vilken amerikanska Excelsior spelade en framträdande roll un-

der de första decennierna. Det utsökta färgfotot har sänts oss av Joseph C. Park-
hurst, utgivare av den nya stora amerikanska mc-tidningen ”Cycle World”.

 

LASSE SELLMAN & CENNETH LÖÖF

Toppmän i MC-Nytt´s Special – Trial

Cennet Lööf, bästa tid och 2:a totalt.

Satsar nu på cross-VM med Greeves

i 250-klassen.

 

För andra året i följd arrangerades MC-NYTT’s SPECIAL-TRIAL av
Linköpings MS. Tävlingen blev en tribut för de hårdaste mc-förarna,
som trotsade kyla och snömassor men också för arrangörsklubben,
vars trialsektion lagt ned ett enormt arbete för att klara tävlingen.
Svårigheter fanns i massor, och hade nog avskräckt flertalet klub-
bar för att överhuvudtaget fortsätta med jobbet. Men inte dessa
tuffa gossar inte. Resultatmässigt blev MC-NYTT’s  Trial åter en stor
framgång för Kungsbacka MA – visserligen fick deras första ess,
Erland Andersson bryta på grund av lossnat svänghjul ett varv före
mål, då han hade en god ledning, men i hans ställe topplacerade
sig klubbkompisen och bäste vännen Lasse Sellman.

Banan, som kördes var i stort sett sam-
ma 7-km-slinga som förra året, men antalet
varv hade efter jurysammanträde nedsku-
rits till sex. Detta räckte mer än väl. Re-
spittiden fick ändå förlängas. Svårigheterna
tornade upp sig på många sätt, det smala
spåret, som frestade förarnas körskicklig-

het och kondition enormt, vattnet som flu-
tit upp på en del av TT-slingan på isen, och
som isade ned maskinerna till oigenkänlig-
het. Detta vatten ställde till trassel för dem
som inte kapslat in sina förgasare tillräck-
ligt.

Av förhandsanmälda storfräsare, kunde
Tibblin ej komma, då han skrivit på ett
kontrakt med Saabfabriken om att köra ett
antal istävlingar med bil, bl. a. en samma
söndag som specialtrialen. Ove Lundell ha-
de varit krasslig ett tag, och önskade vila
upp sig inför crossäsongen. Men i dessa
landslagsmäns ställe startade en prima out-
sider: Cenneth Lööf, SM-trea i 250 cross
1962 och VM-rankad för Grand Prixlopp i
år. Cenneth körde sin fjolårs Greeves EM-

replica, utrustad med trialljuddämpare.

Han satsade redan från första varvet för

att vinna, men fick finna sig i att ligga ef-
er Erland Andersson sammanlagt så länge
Erlands maskin gick. Detta gjorde den ju

som bekant blott i fem varv. Cenneths
snabbare körning renderade honom emeller-
tid förstaplatsen i tidsmomentet loppet
igenom, före Lasse Sellmans men dennes

sammanlagda platssiffra blev en poäng för-

elaktigare. På tredjeplats placerade sig en
annan Kungsbackabo, Kurt Gustafsson,
men hans placering var inte så överraskande
som man kunde tro. Kurt har kört trial
förr, han har återfunnits i många prislistors
toppar, och även om han numera får räk-
nas till crosspecalisterna, så klappar hans
hjärta dock fortfarande varmt för denna
koncentrationskrävande trialsport.

Liksom förra året var de olika grenar-
nas förare invecklade i en lagstrid dem
emellan. I år hade arrangörerna gjort som
så, att de tre bästa i varje gren, togs ut
som lag i efterskott. Resultatet blev att
crossförarna Kurt Gustafsson, Benny Sell-
man och Arne Rydholm vann med plats-
siffran 37, knappt före trialspecialisterna
Lasse Sellman, Dag Wasén och Fritz Ahl-
quist, 39. Tredjeplats i lagtävlan togs av
tillförlitlighetslaget – i vilket Cenneth Lööf
anmält sig – och där också Bosse Sjö-
svärd och Bengt Eriksson återfanns. Dessa
hade platssiffran 51.

Cenneth Lööf tog trialen som träning för
den kommande crossäsongen. Han kommer
att starta i VM med en Greeves, som Lito-
verken håller honom med. I bagaget har
han även en 250 cc ”Starmaker” som re-

servmotor. Cenneth tyckte att MC-NYTI”s

trial var alla tiders träning. Hans förnäm-
liga trialstil var en överraskning. Segraren
Lasse Sellman var ,för sin del kanske inte
så ovan vid sådana här tillställningar. Vid
en senare diskussion med vår något utpum-
pade speedwaykrönikör”’Sala” som kärnpat
sig i mål med en Husqvarna 175 cc, ansåg
Sellman att han för egen del inte behöver
så mycket kondition för att genomföra en
sån här tävling. Det beror väl på i så
fall, kommenterade ”Sala”, att,Du åker så
ekonomiskt, att Du inte gör av med mycket
kroppskrafter. Det ligger mycket i detta
resonemang. Själv ansåg Sala att ett tiotal
sådana här trialtävlingar per vinter och han
skulle själv bli minst en speedwayklass bätt-
re till våren.

Många förare kämpade fantastiskt, men
kämpade. förgäves. Konditionen tröt på en
del håll. En speciellt god prestation gjorde
oldtimern Dag Waséns 16-årige son Rolf
Wasén, som debuterade med en 175 cc Hus-
qvarna i den här tävlingen. Han hade inte
gärna kunnat välja, en värre debuttävling.
Han kämpade länge mycket väl, och att det

inte blev något resultat denna första gång
är det säkert inte någon som säger något
om. Dag Wasén var f. ö. inte äldste man i
spåret den här gången, ännu äldre – är det
47 eller 48 han är? _ Nisse Hellkert från
Vrigstad, gjorde comeback, och hade säkert
fullföljt om inte isbildning i förgasaren och
luftrenaren stoppat honom. Bland de förare
som bröt av utmattning hörde både Stellan
Lemborn, med Flinks 246 cc special –
den kanske mest uppmärksammade cykeln
i tävlingen, Och Kuno Karlsson, som kom-
menterade det hela: Det här var värre än
t. o. m. Kåsan!

Flera förnämliga resultat gjordes av fö-
rare, som inte är så namnkunniga i de stora
sammanhangen. Lasse Sellmans lillebror
Benny kom 4:a, Arne Rydholm, crossåkare
från Vingåker 5:a och Torsten Hultén,
Kungsbackaförare 8:a. Före honom place-
rade sig de mera kända Bosse Sjösvärd –
ISDT-specialist med 125 cc Husqvarna men
den här gången körande 250 cc Lindström,
samt Dag Wasén från arrangörsklubben.
Dags prestation var så mycket större, som
han under c:a en månad före tävlingen ar-
betat den mesta fritiden på banan, jämte
övriga trialentusiaster i LMS. När inget an-
nat hjälpte skottade grabbarna banan för
hand! Kanske var det detta som gjorde att
Dag hade så mycket ”kondis” på tävlings-
dagen.

Linköpings MS vilar inte på sin lagrar.
De planerar redan en kompletteringstävling
så att de kan bjuda de engelska gästerna i
Karlskogas Trial den 14-15 april en för-
tävling i Ljungsbro dagen innan Karlskoga-
premiären. Med MC-NYTT”s Specialtrial
lovade Alf Löfqvist och hans kompisar att
återkomma i vanlig ordning 1964.

RESULTAT:

Prislista tid:

1. Cenneth Lööf (Göta MS) 55; 2. Bo Sjösvärd
(Farsta MCK) 56; 3. Lasse Sellman (Kungs-
back MA) 57; 4. Arne Rydholm (SMK Vingåker)
58; 5. Tommy Hultén (Kungsbacka MA) 68; 6.
Kurt Gustafsson (Kungsbacka MA) 75; 7. Kurt
Grahn (SMK Motala) 75; 8. Benny Sellman
(Kungsbacka MA) 82; 9. Roland Karlsson (Ska-
ra MK) 88; 10. Lars U. Jonasson (Linköpings
MS) 91; 11. Bengt Eriksson (Kungsbacka MA)
95; 12. Erwing Kågander (Linköpings MS) 97;
13. Dag Wasén (Linköpings MS) 99; 14. Lars-A.
Linderholm (Linköpings MS) 103; ,Göran Norlén
(SMK Stockholm) 105; 16. Björn Rehnwall (Ti-
ger MSK 111; 17. Fritz Ahlquist (Kalmar MCK)
112; 18. Torsten Andersson (SMK Arboga) 113;
19. Hans-Åke Sterner (Tiger MSK) 117; 20. Börje
Fredriksson (Skene MS) 120; 21. Lars-E. Pet-
tersson (Norrahammars MK) 123; 22. Svante
Fischerström (Tiger MSK) 125.

Prislista trial:

1. Lars Sellman (Husqvarna 175) 91; 2. Dag
Wasén (Triumph 200) 125; 3. Fritz Ahlquist (200
Triumph) 157; 4. Cenneth Lööf (250 Greeves)
158; 5. Kurt Gustafsson (Husqvarna 175) 142;
Benny Sellman (Husqvarna 175) 142; 7. Svante
Fischerström (Greeves 250) 159; 8. Hans Åke
Sterner (Husqvarna 175) 162; 9. Arne Rydholm
(Husqvarna 175) 166; 10. T. Hultén (Husqvarna
175) 169; 11. Lars U. Jonasson (Greeves 250)
175; 12. Bosse Sjösvärd (Husqvarna 250) 177;
13. Björn Rehnvall (Greeves 250) 189; 14. Er-
wing Kågander (Lindström250) 191; 15. Torsten
Andersson (Husqvarna 175) 197; 16. Lars-E. Pet-
tersson (Husqvarna 175) 199; 17. Roland Karls-
son (Husqvarna 175) 201; 18. Börje Fredriksson
(Husqvarna 250) 204; 19. Lars A. Linderholm
(Lindström 250) 208; Kurt Grahn (Husqvarna 200)
208; 21. Bengt Eriksson (Husqvarna 175) 215;
22. Göran Norlén (Husqvarna 175) 226,

Totalplacerlng.
platssitfror, tid och trial sammanlagda:

1. Lars _Sellman (Trial) 3+1=4; 2.;,Cenneth
Lööf (Tillförl.) 1+4=5; 3. Kurt Gustafsson
(Cross) 6+5=11; 4. Benny Settman (Cross)
8+5=15; 5. Arne Rydholm (Cross) 4+9=13; 6.
Bo Sjösvärd (Tillförl.) 2+12=14; 7. Du Wasén
(Trial) 15+2=15; 8. T. Hultén (Cross) +10=15;
9. Fritz Ahlquist (Trial) 17+5=20; 10. Lars U.
Jonasson (Trial) 10+11=21; 11. Erwing Kågan-
der ;(Cross) 12+14=26; 12.  Roland Karlsson
(Cross) 9+17=26; 13. Kurt Grahn (Cross) 7+19
26; 14.4 Hans Å. Sterner (Trial) 19+8=27; 15
Svante Fischerström (Trial) 22+7=29; 16. Björn
Rehnwall (Trial) 16+13=29; 17. Bengt Eriksson
(Tillförl.) 11+21=32; 18. Torsten Andersson
(Cross) 18+15=35; 19; Lars Å. Linderholm
(Cross) 14+19=35; 20. Göran Norlén (Speed-
way) 14+22=36; 21. Lars E. Pettersson (Trial)
21+16=37; 22. Börje Fredriksson (Tillförl.)

20+18=38.

Mark Lost

SPORTSKVALLER

Efter flera års planering har Husqvarna änt-
ligen en serie speciella motocrossmaskiner
färdiga för den öppna marknaden. Dessa 250
cc ”VM-Replicas” är byggda på basis av de
erfarenheter som vanns med Torsten Hallmans
fabriksmaskin 1962. Då som bekant Husqvarna
startade med en fabrikstörare – Hallman –
och vann VM i 250 cc med denne ende suppor-
terade åkare. Den nya serien 250-kubikare, är
delvis annorlunda än Hallmans VM-cykel, så-
lunda har motorn endast ett avgasrör, och
därvid överensstämmer utförandet med den
testmodell som Rolf Tibblin körde i Sveriges
250-Grand Prix i Enköping i höstas.

Tekniska uppgifterna om den nya VM-replican
är följande: 1-cyl. luftkyld tvataktsmotor med
vändspolning. Borrning: 69,5. Slag: 64,5. Cy-
lindervolym: 244,6 cc. Förgasare: Bing 32 mm.
Kompressionsförh.: 11,4:1. Max hästkrafter: 22
vid 5.800 varv/min. Växellåda: Fyrväxlad med
fotkontroll. Utväxlingsförhållande: 24,5 – 16,5
– 12,4 – 9,4. Fulltankad, vikt: c:a 96 kg.

Kanske undrar någon vad ”Halmstad-Gustaf”
gör med de 500 cc BSA “Gold-Star” som han
säljer specialutrustade i crosstrim? Gustaf
har informerat oss att han beställer maskiner-
na från fabriken med lättmetalltank, central
oljetank och efter det att cykeln kommer till
Halmstad, monterar han så på lättmetallskär-
mar, avgasrör som går innanför fotsteget, täv-
lingsplåtar, crosshandtag med fläns, kortare
sadel med läderklädsel, nya skärmstag, in-
montering av s.k. dempers i framgafteln, gum-
mibälgar på gaffeln, framflyttning av styr-
fästet samt byte av förgasare – en Monobloc
389/23 sitter på de maskiner som lämnar verk-
staden i Fyllebro. Komplett utrustad ”på ga-
tan-pris” är 5.955:- för en sådan 500-kubikore.
Vikten är 155 kg.

Från Sune Olsson i Hedemora hör vi att även
hans ombyggnadsserie slagit mycket väl ut.
I mitten av januari hade Sune 17 order inne
från förare som önskade nya ramar till diver-
se maskiner. Sune började med en specialram
för AJS-Matchless, men märkte efter hand att
det fanns fler önskemål. Nu har en del förare
börjat köpa separata Husqvarnamotorer från
Nils Hedlund, och bygger in dessa i SO-ramar.

Rolf Tibblin och Torsten Hallmans framfart vid
TV-motocrossen i Southampton i början av ja-
nuari formligen chockade örikets invånare,
som tidigare endast stirrat sig blinda på den
inhemska mc-sporten och aldrig riktigt velat
erkänna den svenska hegemonin inom moto-
cross. Mc-tidningarnas insändarspalter har
vräkts fulla av oppositionella landsmän, som
menat, att nu var måttet rågat, nu måste
”Albions söner” göra något för att återställa
allt i sin rätta ordning, nu måste den brittiska
äran upprättas på nytt osv. Inte minst indu-
strin, som inte kan frambringa konkurrens-
kraftiga maskiner med de svenska cyklarna
har pikats. Men i det stora hela så är det
trots allt förarna som fått de stora slevarna
fulla.

Rolf Tibblin, Torsten Hallman, Murray Walker och David Bickers.

 

I ett brev från MC-NYTT’s specielle cross-kor-
respondent Chris Lavery, som är irländare –
obs! detta förhållande – och inte engelsman,
förklaras något av vad som förekommit i Eng-
land sedan den remarkablaTV-crossen. Låt
oss höra vad Chris har att säga.

 

Många ”stora” män inom mc-sporten var efter
TV-crossen förbaskade på TV-kommentatorn
Murray Walker – son till den legendariske TT-
föraren och sportkommentatorn Graham Wal-
ker som dog i höstas – för att han förtäljde
sanningen, och ingenting annat än sanningen
om de svenska crossessen och deras framfart,
börjar Chris sitt brev.

 

Det är en viss skillnad när svenskarna kom-
mer över för att köra i Grand Prix i Hawksto-
ne Park. Deras segrar glöms så lätt i detta
sammanhang, de slätas över och sporten går
vidare. Men när två svenska pojkar kommer
över till en liten snömotocross, som inte alls
gäller något mästerskap, men som går ut i
TV-rutan till miljoner sportbitna TV-tittare –
då är det allvarligt! Fullgånget nederlag går
helt enkelt inte att bortförklara.

 

I det stora öriket har vi bara två – kanske
tre förare – i dag av verkligt internationell
klass skriver Lavery. Smith, Bickers och möj-
ligen Don Rickman. Svårigheten för dem är
de jämförelsevis amatörmässiga maskiner de
kör. BSA:s nya giv med 420 cc i en uppborrad
350:a inger inget större förtroende – möjligen
blir denna cykel bra på leriga banor, men
överlag kommer inte svenskarna att ha någon
svårighet att försvara sin 500-titel 1963. Gree-
ves kör med samma cykel som förra året, den
nya ”Starmaker” år inte utprovad och förmod-
ligen blir kampen hård mellan Bickers och
Hallman, men jag håller trots allt en slant på
den regerande mästaren, trots att jag kommer
att åka som ”manager” tillsammans med Da-
vid hela 1963 års 250-VM.