nr 10 (MC-Nytt okt 1961)

mcn61_10_01

Redaktör och ansvarig utgivare Bengt Björklund

Omslagsbilden:

1960-61 års europamästare i 250 cc motocross David Bickers visar segerstilen. OBS. lätthållen

i rambalken på hans Greeves. Foto B.R. Nicholls.

mcn61_10_11

Sten Lundin vinner sista SM-500 tävlingen i

Arboga före Rolf Tibblin.

lundell_01

Dubbelmästare Sten Lundin Lito i kamp med Rolf Tibblin Husqvarna.

Ove Lundell Monark , tog elegant hem andraplatsen i SM.

RAFFEL I ARBOGA NÄR STORKEN ÄVEN VANN SVENSKA ” GULDET ”

Hårda bud var det vid femte och sista SM-mötet i 500-klassen, som kördes i Arboga.
Redan på förhand var det fullt klart, att striden skulle komma att stå mellan årets
världsmästare Sten Lundin och VM-tvåan och exmästaren Bill Nilsson, som också var
titelförsvarare i SM. Båda hade ungefär samma chanser att vinna SM:et, som bland
experterna uppskattas minst lika högt som VM… Konkurrensen är ju faktiskt värre!

Bill Nilsson kom fint iväg i första om-
gången följd av Husqvarnakompisen Roffe
Tibblin, medan Sten Lundin (Lito) hade
otur och blev trängd. Han gjorde dock en
elegant uppkörning och låg ett tag på an-
draplatsen, efter Bill, men vurpade och
fick nöja sig med 3:e-placeringen i mål.

Starten i andra heatet blev ”snudd på
skandal”, fältet släpptes nämligen iväg
innan alla förarna kommit på plats. Bland

dem Bill Nilsson, som fick sätta allt på
ett kort för att kunna nå täten från sin
plats långt ner i kön. Efter ett kurvmiss-
öde på första varvet som sinkade honom
ytterligare, fick publiken se en fantastisk
uppåkning, där han tog ut varje uns av
sin och maskinens förmåga. När ”Vilde
Bill” efter några varv arbetat sig upp till
sjunde platsen, gjorde han en våldsam
vurpa då styret i en kurva fastnade i en

alltför nära banan placerad stolpe. Bills
vidare framfart var nu definitivt stoppad,
gasvajern hade gått av. Storken hade nu
bara att köra i mål ohotad som SM-vinna-
re, och förvisso är han en värdig Svensk

Mästare.

lindell_61

Lennart Lindell som med sin Lindströmare

blev  tvåa i inbjudningsloppet efter Torsten

Hallman.

Tre inbjudningsheat kördes. 250 cc se-
niorer vanns, som vanligt, kan man nästan
skriva, av Torsten Hallman, som aldrig
var hotad. Lennart Nordström med trä-
ningsskadad arm vann juniorernas 250 cc
heat sedan Ove Söder vurpat efter ett par
varv i ledningen. I heatet för 500 cc ju-
niorer fick publiken bevittna en hård fight
mellan SAMS, Inge Gustavsson och junior-
mästaren Ove Berglund från Göta MS.
Gustavsson ledde då förarna gick in på
sista varvet, och föreföll att vara herre
över situationen, då några hundra meter
före mål kedjan hoppade av för den olyck-
lige Inge.

TOTAL-RESULTAT 5:e SM-tävlingen

Heatresultaten inom parentes

1. Sten Lundin, Lito (3+1) 10 p.; 2. Rolf Tibblin,
Husqvarna (2+3) 9 p.; 3. Ove Lundell, Monark
(5+2) 8 p.; 4. Kurt Gustavsson, BSA (7+4) 7 p.;
5. Gunnar Johansson, Lito (6+6) 6 p.; 6. P.-O.
Persson, Monark (4+12) 5 p.; 7. Jan Liljedahl,
Husqvarna (8+8) 4 p.; 8. Ingemar Österberg, BSA
(5+15) 3 p.; 9. Kurt Andersson, Husqvarna (14+7)

2p.

SLUTGILTIGA SM-TABELLEN
fyra av fem tävlingar räknade

Sten Lundin, Lito . . . . . . . . .. 8 10 7  7 10  35
Ove Lundell, Monark . . . . ..       9 8 0 5 8  30
Bill Nilsson, Husqvarna           10 7 10 0 0 27
Rolf Tibblin, Husqvarna             0 0 8 9 9  26
P.-O. Persson, Monark . . . . ..     7 0 6 8 5  26
Lars Gustafsson, Monark          5 9 0 10 0  24
Gunnar Johansson,Lito               0 0 9 2 6  17
Ingemar Österberg, BSA . ..        4 5 0 0 3  12
Jan Liljedahl, Husqvarna ..            1 4 0 0 4  9

 

NOVEMBERKÅSAN 1961

För första gången på flera år, kommer
årets Novemberkåsa att köras ”utanför”
Allhelgonahelgen, första lördag-söndag i
november. Kåsan, som arrangeras av SMK
Arboga, har nämligen på grund av jakt-
omständigheter, måst framflyttas till den
11-12 november. Det blir på så sätt en
gammaldags, traditionell kåsa, med natt-
etappen först ett önskemål från förar-
na, som ofta får sina lysen sönderkörda
på dagen, varför de helst vill köra den
mörka delen av tävlingen först.

INTE MÅNGA MIL ”RÖDVÄG”

Tävlingsbanan mäter 250 km och köres
ett varv på natten och ett på dagen, alltså
sammanlagt 500 km. Banan får längst bort
på slingan ett varvlopp, bestående av fyra
mils körning, som * avverkas två gånger
per etapp. De 500 kilometrarna utgöras
nära nog av enbart skogsvägar, det blir
t. 0. m. knappast tal om transportsträckor
ut från start och mål, som blir belägna
vid Gäddgårdsskolan, i utkanten av Ar-

boga. I denna skola blir även förarna för-
lagda mellan natt- och dagetapp, men nå-
gon lång vila blir det knappast tal om, un-
gefär ett par timmar räknar arrangörerna

med.

STENFRI BANA

Banan blir vidare relativt stenfri, det
skall bancheferna K.-O. Blomqvist och
Sigvard Nordgren se till, lovar tävlings-
ledaren Alvar Schlegel. Startantalet kom-
mer att beräknas till omkring 100 och be-
träffande B-juniorerna, som endast kom-
mer att köra nattvarvet, fordrar arrangö-
rerna att vederbörandes klubbar styrker
att de är kompetenta att delta i en så svår
tävling som Kåsan — minst två genomför-
da T-tävlingar under 1961 är minimum för
start av en B-junior. Alla upplysningar om
årets Novemberkåsa – den 36:e i ordning-
en om man inräknar 1925 års tävling (i
vilken dock ingen segrare korades) – kan
rekvireras från SMK Arboga, Box 62, Ar-

boga.

 

mcn61_10_09

 

mcn61_10_10

KVARTETT I 2 – TAKT
Tvåtaktarna dominerar 250-klassen i motocross. Trots aktningsvärda försök från BSA och deras fyrtakts ”Star”, samt i viss mån
tieckiska Eso, har Greeves på nytt tagit hem EM-segern. Övriga märken som ligger hårt på i klassen är Husqvarna, Jawa, CZ och
nu senast – en hybrid bestående av Greeves ram med MZ-motor, körd av 1960 års finske mästare Aarno Erola. MC-NYTT´s Göran
Berg har gjort en rundvandring i en EM-depå, och redovisar här sina intryck med ovanstående fyra foton, visande en kvartett snabba 2-taktare.

STARTSNABB GREEVES

Europamästaren Bickers maskin skiljer sig från de vanliga ”EM-
replicorna” genom extra låg motorplacering samt viss förändring
i språnget. Motorn har inte förkromat cylinderlopp, som på stan-
dardupplagan, utan man har valt att använda foder, varför man
kan förmoda, att även portarna skiljer sig från det seriemässiga
utförandet. Bickers maskin är ju också otvivelaktigt mycket
snabb i starten, vilket måste bero på just motorn. Det har varit
en hel del trubbel med denna cykel under säsongen, men när
den har gått ordentligt, har det nära nog alltid blivit full poäng
för Bickers. På bilden ser vi en intressant detalj,Girlingdämparen,
försedd med Armstrong progressiva fjädrar. Detta ger följsam-
mare fjädring.

JAWA MED NY CYLINDER

Jawa har i stort sett haft samma maskiner till Cizeks förfogande
som föregående år. Men tittar vi närmare på cykeln, finner vi en
ny cylinder för 1961. Avgasportarna på denna liknar ganska myc-
ket Husqvarnas. Dvs en oval port som delas av en tunga i fod-
ret, för att sedan bli gemensam igen, och därefter delas upp till
två avgasrör. Till 1962 lär man ha planer på att korta av ramen
något. F. n. användes 30 mm förgasare, men 32 mm har även synts
på denna motor. Lådan är fyrväxlad. Lägg märke till det extra
stora bakdrevet, tillverkat i duraluminium, och ändå försett med

åtskilliga stora ”lätthål”.

INTRESSANT ”SPECIAL”

Denna ”Erola Special” består av en Greeves med MZ-motor.
Cykeln är mycket snabb, men typiskt för Greevesramen är att
cykeln är något framtung och vill lätt ”skutta” med bakändan.
Växellådan har fyra lägen och motorn är trimmad för en effekt
av ca 25 hästkrafter. Som vanligt vid hög effekt så är segdrag-
ningen inte så värst bra. Förarna i EM anser överlag att denna
cykel är den vassaste av alla som körts i årets 250-mästerskap.
På bilden ser vi hur brytaren sticker ut ur motorkåpan. Tänd-
kabelurtaget satt till att börja med rakt upp, men var alltför
ömtåligt placerat, varför kabeln ändrades till nuvarande drag-
ning. Vikt på maskinen: 106 kg. Av övriga detaljer som är utöver

”standard” ser vi tanken som påminner om BSA:s.

 

erola61_01

Arno Erola Finland på MZ.

CZ EJ FEMVÄXLAD!

Cz körs av tjecken Valek, som har varit ganska framgångsrik på
detta märke. Motorn lär lämna 25 hästkrafter och det har talats
om att den är försedd med 5-växlad låda. Detta är emellertid in-
te sant – Valeks annorlunda växling beror på att lägena inte är
placerade som på konventionella maskiner av samma fabrikat.
Motorn har dubbla avgasportar ända in till cylindern och som
framgår av bilden så börjar konan på effektljuddämparen ome-
delbart efter avgasrörets böjning. Båda de tjeckiska maskinerna
har avgasrören nedåtriktade. Detta är säkerligen en naturligare
väg för gasen, än att på nytt vändas uppåt och kastas ut.

 

SPORTSKVALLER…

Vännäs MK hade hoppats på att kunna arran-
gera Sveriges 500-Grand Prix i motocross på Peng-
forsbanan 1962. Planerna sprack, arrangemanget
har tilldelats Hyllinge MS, som senast körde Grand
Prix för 500 cc 1960. Datum är redan fastställd:

19 augusti 1962, plats: Knutstorpsbanan.

Vem som kommer att arrangera Sveriges 250-
Grand Prix i motocross 1962 är i skrivande stund
ännu inte bestämt. Ej heller är tävlingsdagarna för
250-SM fördelade mer än i ett fall av tre, Upp-
sala 19 september. 500-SM är däremot klart i fyra
fall av fem: SMK Östgöta den 15 april, SMK Kris-
tianstad den 6 maj, Varbergs MK 31 maj och Vet-
landa MS den 9 september.

 

Redan nu i höst, florera skvaller om byte av
maskinmärken och ”övergångar” i motocross. Det
har ryktats om att Bill skall lämna Husqvarna och
I köra en tjeckisk cykel nästa år. Faktum är att Bill
redan provkört en Eso 500 cc, som i specialversion
inte väger stort mer än en 250-kubikare. Bill var
själv mycket nöjd med provturen, motorn sade
bl. a. garantera 40 bromsade hästkrafter, vilket i
förening med den ringa vikten torde vara tillräck-
ligt för att erbjuda en förstklassig förare först-
klassiga resultat.

 

Vad händer ifall Bill lämnar Husqvarna? Sker
detta, är det mycket möjligt att den svenska fabri-
ken kommer att komplettera sitt ”stall” och vem är
då mera lämplig som ersättare än regerande
världsmästaren Sten ”Storken” Lundin? Förlusten
drabbar i första hand Lito, men även där är man
förberedd och har bl. a. Lasse Gustafsson i bak-
fickan. Gunnar Johansson, Lasse plus god service
kan säkert bli streck i räkningen för vem som helst.

 

Årets tredje SM-tävling i tillförlitlighet, som
skulle ha körts i Borås första söndagen denna
månad, blev på grund av ISDT uppskjuten till sön-
dagen den 29 oktober. Borås, Örebro och Gävle
hör till de tre orter, bland vilka valet kommer att
stå, vid ett eventuellt svenskt lSDT i framtiden.
Gävle ligger bäst till för ändamålet. Som bekant
har Husqvarna Vapenfabrik satsat ett belopp på
10.000 kr för ändamålet, om stortävlingen kan tän-
kas komma åter på svensk mark, efter nära fyrtio
års bortvaro . . .

 

mcn61_10_19

Orienterings-SM för motorcyklar körs

den 22 denna månad, med SAMS,
Strängnäs, som arrangörer. Entusiatiska ut-
övare av denna sport, har bett MC-NYTT
publicera en bild av en förare, utrustad för
O-körning. Vi ser här en Husqvarna-föra-
re, med pannlampa på hjälmen och med ett
väl tilltaget kartbord ovanpå styret.

Orientering är motorcykelsportens f. n. minsta
gren här i Sverige. Startantalet håller sig t. o. m.
under halva antalet gentemot trial, som heller inte
räknas till de större grenarna. I år har SM plane-
rats in, långt om länge. Deltagarantalet i kval-
tävlingarna har hållit sig omkring 15, därav ca
hälften militärförare.

 

Sveriges Trophylag blev justerat i sista stund.
Rolf Tibblin, som trott sig inte ha tid, kunde till
slut lämna in sin anmälan och bilda par med Tage
Magnusson på 250 cc Husqvarna. Bo Ekeberg bildar
par med Rune Isacsson på 175 cc och på så sätt
erhöll man en förare utöver Trophylaget – An-
ders Franzén, som därigenom kunde bilda lag för
Vaslagtävlingen med de tre anmälda militärlags-

förarna. Björn Näslund och Bo Sjösvärd körde

vanligt på sina 125:or i Trophylaget. Som
efteranmälning ordnade Husqvarna även två mär-
keslag för Sveriges räkning. Vi avvaktar med spän-
ning resultaten från denna stortävling – repor-
tage och bilder återkommer vi med i November-
numret.

Vad har Husqvarnaförarna gjort med sina trial-
makiner, de som går så elegant i SM? Enligt vad
MC-NYTT erfarit, är de privattrimmade Husqvar-
nor, som Erland Andersson, Lasse och Benny Sell-
man och Inge Sandberg kör, utrustade med bl. a.
Flinks balansparti, extra påkrympt ring på balans-
hjulet samt 2-3 extra kompressionsbrickor i topp-
locket. Utväxlingen är 13 kuggar på utgående dre-
vet och 60 bak. Däck: 3.25×19″ fram och 4.00×19″
bak, Avon Trial.