nr 11 (MC-Nytt nov 1964)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

EN FIKAPAUS MED MC-NYTT

Den glade mc-föraren på månadens om-
slag är Anders Påhlsson – en av Sveriges
elva och Husqvarnas tio guldmedaljörer i
-ISDT 1964. Bilden togs alldeles innan star-
ten gick i 175-cc-klassen i varvloppet som
avslutade Sixdays. Längre in i startfältet
skymtar Lasse Sellman. Vi är skyldiga Las-
se en ursäkt. Vår ”plåtning” av starten
distraherade honom och han kom iväg,
någon bråkdel av en sekund för sent. Nu
spelade detta inte honom någon större roll
i och för sig, eftersom han var såpass
prickbelastad i tävlingen, att hans position

var just för bronsmedalej – Men som
Sellman sade efter varvloppet, – jag kun-
de ha ”nupi” tjecken Polancka (på fem-

växlade CZ) om jag bara kommit iväg i

starten. Det måste ju ha varit en käns-
la . . .

I sammanhanget är vi skyldiga två ytter-
ligare ISDT-svenskar ursäkt. Nämligen

Yngve Ekeberg och Bernt Brandts, de två

privatförarna utanför lagen, vilka ”kom

bort” ur vår redogörelse för pristagare i
förra numret, vilken huvudsakligen basera-
de sig på lagtävlingarna. Både Yngve och
Bernt körde som privatanmälda och
om det är någon av deras prestationer som
bör framhållas så är det i så fall Yngve
Ekebergs guldknipande med en 1959 års
treväxlad Silverpil. Yngve är som ni så-
kert redan förstått bror till synnerligen
framgångsrike Bosse Ekeberg.

Från ISDT är det snubblande nära över
till våra egna hemvävda tillförlitlighetstäv-
lingar. Två sådana har avverkats när detta
skrives och Bosse Ekeberg leder SM. I vil-
ken klass? frågar kanske läsaren… Sva-
ret kan bara bli att Bosse leder just SM.
Att han kör en 250:a mot tidigare 175:a
spelar här ingen större roll, möjligen inte
annat än att en 250:a f. n. lär vara det mest
fördelaktiga att tävla med i en svensk T-
tävling. Sportens ledning och väl kanske
i viss mån de lokala arrangörerna också
har fått denna sportgren så långt i sin strä-
van efter nivellering att man numera helt
utlämnat maskinklasser i tävlingarna och
när det gäller resultatlistorna tar man inte

ens med märkesnamnen numera.

STOR SLUTSPURT FÖR MOTOCROSS 1964

 

Tibblin (NH) har förlorat VM men försvarat SM. Hallman (Husqvarna)

har förlorat både VM och SM. Åke Jonsson (Husqvarna) är den nye

mästaren i 250 cc. Christer Hammargren och Sievert Stensson tog

dubbelseger med Lindström 360 cc i 500 JSM. Sverige vann NM i lag
för 250 cc. Göta MS vann både 250- och 500 lag-SM. Detta är de vik-

tigaste punkterna under den gångna månadens cross – 1964 års

säsong är mer eller mindre över för svensk del nu. Slutspurten har

varit hård. Nu inriktar sig flertalet crossintressenter på vad som

skall hända 1965.

Junior-SM i 500 cc som kördes i Ulricehamn blev en stor framgång för Lindströms 360-
kubikare vilka kördes av 1 :an Christer Hammargren (nr 50 på bilden) och 2:an Sievert
Stensson (nr 37). Men i seniorernas 500-SM har inte de lätta maskinerna hävdat sig lika
framgångsrikt. ”Tunga” klassens förare är konservativa och litar tydligen gärna till sina

fyrtaktare.

P.-O. Persson blev 2:a i SM med Husqv-
na 500 cc. En säker förare som även pla-
cerat sig framstående i årets VM.

 

Sista SM-ronden i 250 cc gick i Ving-
åker. Hallman och Åke Jonsson körde
”dött lopp” på poäng, men Hallman var
snabbast sammanlagt och vann således sista
deltävlingen. Detta hjälpte honom inte att
behålla sin fjolårstitel. Åke Jonsson det-
roniserade honom ifråga om SM-tecknet,
så som Joel Robert, tidigare gjort om VM.
Denna SM-tävling gav faktiskt bekräftelse
på att det svenska 250-landslaget är det
rätta – samtliga fem landslagsmannar pla-
cerade sig på de fem första platserna,
nämligen i tur och ordning följande:

1. Hallman (Husqvarna); 2. Åke Jonsson (d:o);
3. Cenneth Lööf (d:o); 4. Olle Pettersson (d:o);
5. Jan Johansson (Lindström); 6. Conny Anders-
son (Husqvarna); 7. Arne Kring (d:o); 8. Hå-
kan Jerling (d:o); 9. Leif Åke Olsson (d:o); 10.
Yngve Holmqvist (d:o).

Åke och Torsten 1:a och 2:a i SM 250 motocross 1964.

Slutställningen i SM blev:

1. Åke Jonsson 46 p.; 2. Torsten Hallman 37; 3.
Jan Blomqvist 29; 4. Jan Johansson 29; 5. Olle
Pettersson 25,5; 6. Cenneth Lööf 25; 7. Leif Åke
Olsson 23,5; 8. Håkan Jerling 15; 9. Conny An-
dersson 10; 10. Lennart Nordström 8.

Roine Lööf vinner näst sista tävlingen i

Nacka före Roffe och Bill.

 

Sista deltävlingen i 500-SM kördes i Kri-
stianstad, i litet dystert och gråkallt väder,
och blev på så sätt knappast någon lysan-
de tillställning till det rent yttre. Första
starten blev en tjuvstart, och på grund av
bl. a. dålig organisation med flaggvakterna
lyckades man inte stoppa heatet förrän ef-
ter nästan ett helt varv. Då hade redan
några vurpat och stack in i depån för re-
parationer. Efter en del väntan och trassel
blev det ny start och efter blott några hun-
dra meters körning så kom så dagens mass-
vurpa. I en långsmal backe med djup sand
fick en förare stopp och sedan var det en
enda röra med förare och maskiner. Ove
Lundell och Gunnar Johansson låg först i
spåret och kunde fortsätta, plus några an-
dra. Resten fick hålla på en lång stund in-
nan de kom igång. Detta gällde bl. a. Tibb-
lin. Han försökte sedan köra upp sig men
fick nöja sig med platsen efter Ove Lundell
och Gunnar Johansson. I andra heatet var
det dock ”som vanligt” d. v. s. Tibblin i tä-
ten. Vilket dock inte hjälpte mot Ove Lun-
dells och Gunnar Johanssons sammanlag-
da bättre resultat än ”Tibban”. Resultatet
var, individuellt:

1. Ove Lundell (Husqvarna); 2. Gunnar Jo-
hansson (Lito); 3. Rolf Tibblin (NH); 4. Sten
Lundin (Lito); 5. P. O. Persson (Husqvarna); 6.
Stig Larsson (SGS); 7. Bert Lundin (Lito); 8.
Bill Nilsson (Eso-Metisse); 9. Arne Rydholm
(Matchless-Metisse): 10. Bo Pettersson (SGS).

SM-Slutställning. 500 cc:

1. Rolf Tibblin 38 p.; 2. P.-O. Persson 29; 3.
Gunnar Johansson 28; 4. Ove Lundell 25; 5.
Kurt Gustavsson 20; 6. Bill Nilsson 19; 7. Sten
Lundin 16; 8. Bert Lundin 14; 9. Ove Berglund
13; 10. Roine Lööf 10.

SPORTSKVALLER

Hallman stannar hos Husqvarna! Rykten har under säsongen berättat att Hallman ”snackat”
med CZ om att köra för dem. Men Hallman skall göra sitt bästa att ta tillbaka VM med
samma märke som han tidigare vann med. Här ses han med Husqvarnas trimningsexpert
ing. Ruben Helmin t.v. – kokar de möjligen ihop något ännu vassare till Hallman och

Jonsson till 1965?

Svenska çrossförare har fått erbjudande att
tävla på Nya Zeeland i vinter, men precis som
i fallet Mike Hailwood rör det sig knappast
om några större ekonomiska villkor för en så
lång resa. Därför är det knappast troligt att
någon förare går på detta förslag.

 

Vi har tidigare nämnt Husqvarnas planer för
250 cc motocross 1964, men i första hand Hall-
man och Jonsson som fabriksunderstödda fö-
rare. För 500-klassen finns däremot inga fasta
planer. Tävlingsprøgrammet är förmodligen
ännu inte spikat fullständigt för 1965 varför
vi väl får avvakta.

En förare som väl Husqvarna borde prova
med den nya 400-kubiks ,tvåtaktaren är Kurt

Gustavsson, som har en dokumenterad åkför-

måga på tvåtaktare och som i år gjort upp-

märksammade körningart i 500-klassen, senast

i samband med inbjudningsloppet vid lag-SM

för 250 cc i Oskarshamn, där Kurt slog bl. a.

Bill Nilsson.

Ändringarna  på 1965 års Husqvarna 250 cc
motocrossmaskin blir i första hand att fabri-
ken monterar Cerianigafflar — samma som
man tidigare kör med på fabriksupplagorna
samt en ny cylinder med nytt insugningsrör.

 

Från Lindström i Limhamn hör vi att han och
Jan Johansson är betänkt att låta den senare
tävla i 500-klassen 1965. Det är framgångarna i
JSM som gör att Limhamnsfirman tänker pröva

hur ett genomgående resuItat i exempelvis
500 -SM för seniorer kan bli om man satsar

på det. I 250-klassen är det möjligt att Lind-
ström kommer att bli ”sponsor” för två and
förare i cross, Hasse Hansson, tidigare känd
på detta märke och årets juniormästare i 500
klassen, Christer Hammargren från Värnamo,
som i så fall skulle få sadla om till en min-
dre maskin.

Enligt vad som ryktas börjar grejorna att
samlas i Hälsingborg till den nya superlätta
Litomotorn, som konstruerats av de kända
motoringenjörerna Mannerstedt och Hagström,
på speciellt uppdrag av Litochefen Kaj Borne-
busch. Ännu har inga detaljer läckt ut om
motorn, men kanske har vi redan i nästa
nummer mer att förtälja.

Både Husqvarna och Lindström monterar Met-
zeler däck på sina crossmaskiner för 1965. An-
ledningen  är de ytterst sparsamma leveranser-
na från Dunlopfabriken. Däckfrågan håller på
att blir ett problem i den här branschen. I
USA är det omkring 6 månaders leveranstid på
t. ex. ett crossdäck. TT-däck är det ännu svår-
rare att få tag i. Detta har gjort att Good-
year efter flera års frånvaro från mc-tövlingar,
nu åter har tagit upp döck för tävlingar på
sitt mc-program. Dock endast i 19″ dimension.

Vi diskuterade den här saken med försälj-
ningschef  Helin hos Trelleborg helt nyligen.

Trelleborg satsade ju mycket stort på moto-
cross för några år sedan och hade ett flertal
toppförare i sitt ”stall”. Numera har de upp-
hört med tävlingar, men håller kvar ett visst
standardsortiment mc-däck för landsvägsbruk,
cross och trial. – Kommer Trelleborg månne

tillbaka i tävlingssammanhang?

 

Hur bör man sig åt för att ta två lag-SM?
Frågan riktas till Lars Kalson i Göta MS har
inte så myçket att tillägga: Grabbarna har
gjort en fantastisk prestation – någon jäm-

förelse har vi visserligen inte eftersom det
inte har körts något 250-SM tidigare för lag,

Men det måste ju helt statistiskt vara svårt
att vinna två lag-SM, i 500-klassen har vi f. ö.

aldrig tidigare gått till final, varje gång har

Upplands Väsby varit oss för svåra. I 250 cc
har vi vunnit DM men då har inte SM varit
instiftat.

 

Som jag ser det, säger Kalson, är det här
ett resultat av? ett otroligt slit grabbarna
emellan. Plus en osedvanlig hård lagsamman-
hållning och prima klubbanda. Ja,vi är onek-
ligen stolta över våra förare i Göta MS.

Det där med sammanhållning är så mycket
större prestation, när man ser rent geogra-
fiskt på förarnas utspridning i Göta MS. Av
de som vunnit två lag-SM är det endast två
som hör-hemma i själva staden Enköping, Ing-
var Thorsén och Rolf Löfgren. Av 250-klassens
mannar hör fyra hemma i Österbybruk i Upp-
land – Cenneth Lööf, ,Lennart Nordström,
Lars Forsberg och reserven Lars-Olof Lau-
rén. 500-klassens  mannar kommer huvud-
sakligen från den stora staden Stockholm där
Ove Berglund, Rune Hedin och Bert, ”Lill-
Storken” Lundin ,har sina bopålar. Var det
någon som knystade om främlingslegrion”?
En ovanligt framgångsrik sådan i så fall. . .

Så här såg det  ut strax efter starten i första heatet vid årets 5:e SM-täyling i 50o-cross
i Kristianstad. Underst i röran ligger Roine Lööfs maskin med avslaget styre. En alldeles
för smal och svår passage så strax efter start.