nr 7 ( MC-Nytt juli 1965)

Redaktör och ansvarig utgivare:

Bengt Björklund