nr 7 (MC-Nytt juli 1963)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund
OMSLAGET: Regerande TT-Världsmästaren i 125 cc, Luigi Taveri, (Honda), den förste
Schweizare som erövrat VM-värdighet inom mc-sporten. Färgfoto: Lars-Erik Johansson.

Nordiska Mästerskapen i lag motocross 250 cc 1963.
Finland har vunnit sitt första NM i lag-motocross,250 cc, efter att i nämnd ordning be-
segrar Norge och Sverige på hemmabana. Här ses det finska landslaget, helt Husqvarna-
beridet, från vänster Aarno Erola, Osmo Kiukkonen, Pentti Kalteva och Raimo Rein.

Osmo Kiukkonen Husqvarna 250 cc vid NM i motocross i Finland 1963.

www.husqvarnaclub.com Finland

 

FRAMTIDEN FÖR 500-KLASSEN I MOTOCROSS

Genom att mindre maskiner än 500 cc nu börjar blanda sej i leken i crossens största
maskinklass, kan vissa nya aspekter skönjas i detta sammanhang. Genom att vinna Dan-
marks 500-GP med en uppborrad, från början 350 cc, numera 420 cc BSA, bevisade Jeff
Smith att man kan slå såväl större cylindervolymer, såväl som svenska ”övermänniskor . . .
Denne engelske kämpes insatser i årets cross-VM kan också möjligen komma att medföra
ett större internationellt intresse för en klass, som vid det här laget, i flera år varit något
av ett svenskt monopol inom mc-sporten.
De specialbyggda 500 cc motocrossmaski-
ner, som behärskat marknaden under de se-
nare åren har skapats av en småindustri,
som fått världsrykte men medaljens baksida
har varit att maskinerna blivit såpass dyra,
att de fördyrat sporten avsevärt för de pri-
vatförare som av konkurrensskäl tvingats
satsa på nyheterna. De senaste tongångarna
som kommer från tvåtaktshåll – kanske
kan bli en ny injektion i 500-klassen, som
också kan medföra mindre omkostnader för
utövarna. Vad Lindströms motor i Limhamn
presenterade tidigare i form av en uppbor-
rad 250-m0t0r till 351 cc, har nu följts av
en helt nybyggd specialmaskin från Hus-
qvarna, vilken f. n. är i händerna på Tors-
ten Hallman.

MC-NYTTs brittiske crosskorrespondent
Chris Lavery, som reser runt på de olika
banorna söndag efter söndag, har haft go-
da tillfällen att studera de senaste ström-
ningarna inom sporten. Han har i brev sänt
oss några synpunkter, av vilka vi vill åter-
ge en del.

Det kommer sannolikt inte att dröja
länge förrän en tvåtaktare kommer att vin-
na en huvudtävling i 500-klassen, skriver
Chris. Mina skäl för att tro detta är vet-
skapen om att på de banor, vilka använts
både för 250- och 500 GP, har alltid de
förra presterat de bästa varvtiderna. Fak-
tiskt var Torsten Hallmans varvtid i Pernes-
Fontaines om Frankrikes GP sju sekunder
snabbare än Rolf Tibblins i Frankrikes 500-
GP 1962 på samma bana.

Flugan med uppborrade 250-motorer bör-
jade 1962 då de två tyska Maicoförarna
Specht och Betzelbacher började använda
uppborrade Maicomotorer i Luxemburgs 500
GP och under vintern har många arbetat i

samma riktning, bl. a. nämnda svenska
Lindström och Husqvarna.

Men trots alla dessa försök måste vissa tek-
niska problem övervinnas, innan en verkligt
snabb och tillförlitlig ”över 350 cc” kan er-
hållas. Det största problemet är att så gott
som samtliga nuvarande 250-motorer har
utvecklats ur mindre enheter, Cz och Hus-
qvarna nr 175 cc och de engelska motorer-
na ur 197 cc Villiers. Av denna anledning
har Husqvarna slagit in på vägen att göra
en helt ny motor, och därvid har de för-
enklat arbetet genom att nöja sej med vev-
huset, och bygga till en engelsk AMC cross-
växellåda. Med denna motor, instoppad i
en modifierad 250-ram, har Hallman redan
debuterat i tävlingar utanför VM.

Även i England har fabrikanter, inte blott
Greeves, visat intresse för den nya cross-
given. Svårigheten är dock saknaden av
lämpligt motormaterial eftersom Villiers-
motorerna är så veka, speciellt växellådorna.
Den nya Starmakermotorn hade möjligen
kunnat bli ett ämne, men produktionen på
denna är f. n. stoppad, på grund av just
växellådskrångel. Greevesfabriken arbetar
dock för högtryck för att komma fram med
någonting i tvåtaktsväg i 500-klassen.

Också i Tjeckoslovakien är den statliga in-
dustrin intresserad av de möjligheter som
ges till utökad tävlingsverksamhet. Den sto-
ra erfarenhet som tjeckerna har av tvåtak-
tare gör, att man säkert snart kommer att
presentera något nytt från Jawa-Cz-koncer-

nen.

Om denna utveckling går vidare och FIM
inte stoppar den, genom att ändra reglerna
så, att maskiner från 351 cc och uppåt
blir omöjliga i den egentliga 500-klassen,
kan vi mycket väl i framtiden få se 250-
förare som Hallman, Bickers, Valek och
Pilar i toppen även i 500-klassen.


Cenneth Lööf som sadlat om från Greeves till Husqvarna, gjorde en uppmärksammad kör-
ning i 250-VM i Luxemburg, där han blev trea efter Hallman och Valec.

 

JAN JOHANSSON KOMMER I VM…

Efter sju körda lopp i 250-VM befinner sig fjolårets världsmästare Torsten Hall-
man i ledningen med en förkrossande marginal. Trots att han missade segern i
Holland. leder han med 26 poäng till godo på närmaste konkurrent, vilken är
tjecken Vlastimil Valek. Glädjande nog har även Jan Johansson kommit upp
bland de allra bästa, hans nuvarande placering på tredjeplats är mycket bra

med tanke på att det fortfarande återstår många VM-lopp, det gäller för Janne
att skärpa sig alldeles extra om det skall bli någon medalj, konkurrensen är

järnhård. Även de andra svenska förarna har gjort uppmärksammade kör-
ningar under senaste månaden. särskilt då Cenneth Lööf med sin tredje plats i

Luxemburg.

LUXEMBURG 250 GRAND PRIX

Torsten Hallman ökade på sin överlägs-
na ledning i 250-VM, genom att överlägset
vinna tävlingen i Luxemburg. Första heatet
hade dock Hallman något, besvär med värste
konkurrenten Vlastimil Valek, som endast
blev tre sekunder efter i mål, engelsman-
nen Bickers hade tändstifttrubbel som gjor-
de att det endast blev en blygsam 5:e place-
ring. Till publikens allmänna förvåning var
det dock ingen av dessa elitmän som tog led-
ningen i heatet, utan helt otippade ryssen
Igor Grigoriev på CZ, på det femte varvet
åkte emellertid ryssen omkull, och som
gjorde att han blev långt efter  ledningen,
men körde upp sig till en nionde plats bak-
om svensken Sivert Eriksson, vilken käm-
pade de sista tre varven med bakhjulspunk-
tering.

Även i andra heatet stod striden mellan
Hallman och Valec, här var dock Hallman
överlägsnare och vann med 20 sekunder.
Cenneth Lööf som slutade fyra i första hea-
tet, fick samma hedersamma placering i an-
dra. Även Sivert Eriksson gjorde en upp-
märksammad körning och slutade på plat-
sen närmast Lööf. Bickers som låg fyra
stoppade, en svart dag för engelsmannen.

RESULTAT:

lopp 1: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. V. Va-
lec (CZ); 3. K. Pilar (CZ); 4. C. Lööf (Husqvar-
na); 5. D. Bickers (Greeves): 6. J. Johansson
(Lindström/Husqvarna).

lopp 2: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. V. Va-

lec. (CZ); 3. J. V. Griffiths (Dot); 4. Cenneth
Lööf (Husqvarna); 5. Sivert Eriksson (Hus-
qvarna); 6. I. Grigoriev (CZ).

Totalplac.: 1. Torsten Hallman (Husqvarna) 8
poäng; 2. Vlastimil Valec (CZ) 6, 3 .Cenneth
Lööf (Husqvarna) 4;  4. K. Pilar (CZ) 3; 5. Si-
vert Eriksson (Husqvarna) 2; 6. Igor Grigoriev

(Cz) 1.

Torsten nr 39 blir 3:a i Hollands GP, Schijndel 1963. Vinnare V. Valek, CZ nr 38.

HOLLANDS 250 GRAND PRIX

För omväxlings skull fick Torsten Hall-
man stryk vid en VM-tävling, något som
hände i Hollands GP. Tidigare under sä-
songen har det endast blivit en förlust för
den överlägsne svensken, då fick han stryk
av en man, medan det i Holland kom två
före i prislistan, däribland även en svensk,
nämligen Jan Johansson som med sin, gran-
na insats att bli sammanlagd tvåa gå upp till
en tredjeplats i VM. I förra MC-Nytt kom
beklagligt nog Janne helt bort i VM-ta-
bellen, något som undertecknad helt får stå
för, ursäkta Janne, inga fler sådana miss-
tag från min sida, det lovar jag. Att Tors-
ten Hallman slutade på en för honom blyg-
sam tredjeplats, berodde givetvis mycket
på att han i första heatet hade trubbel med
förgasaren, något som gjorde att han sluta-
de som sjua i heatet, sedan hjälpte det inte
att han vann andra heatet, bättre än trea
kunde han inte bli sammanlagt. Han kunde
dock utan risk kosta på sig förlusten då
han överlägset leder årets VM för 250 cc,
och någon risk att han inte skall ta hem
sin andra VM-titel finns inte.

En av Hallmans värste konkurrenter, Da-
vid Bickers, hade för dagen en elakartad
influensa i kroppen som gjorde att han in
kunde köra som vanligt, han startade
dast en gång, och slutade på en bottenplace-
ring, synd om Bickers som låg bra till i
VM-tabellen. I stället var det tjecken Valecs
dag med en heatvinst och en andraplats,
som att han vann tävlingen.

RESULTAT:

lopp 1: 1. V. Valek (CZ); 2. J. Johansson
(Lindström-Husqvarna); 3. K. Pilar (CZ); 4. F.
Selling (Greeves); 5. I. Grigoriev (CZ); 6. A.
Hrach (CZ).

lopp 2: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. V. Va-
lek (CZ); 3. l. Grigoriev (CZ); 4. J. Johansson
(Lindström-Husqvarna); 5. F. Selling (Gree-
ves); 6. A. Hrach (CZ).

Totalplac.: 1. V. Valek, Tjeckoslovakien; 2. J.
Johansson, Sverige; 3. T. Hallman, Sverige;
4. I. Grigoriev, Sovjet; 5. F. Selling, Holland;
6. K. Pilar, Tjeckoslovakien.

 

ENGLANDS 250 VM

Efter sin blygsamma tredjeplats i Hol-

land körde Hallman ånyo till sig en förnäm-

lig seger i Englands 250-VM i Suffolk. Hall-

man vann båda heaten och hade som van-

ligt största motståndet från tjecken Valeks

sida, även om engelsmannen Don Rickman

stack upp i första heatet. Hemmafavoriten

David Bickers fick oturligt stopp i båda

heaten, tyvärr har den duktige Bicker i
år dragits med mycket trubbel. I första
heatet körde förutom Hallman svenskarna

Cenneth Lööf och Jan Johansson alldeles

utomordentligt med en fjärde resp. femte-

plats, i andra heatet höll också två svens-

kar ihop, men nu var Sivert Eriksson med

Lööf. Våra VM-grabbar har tydligen tagit
intryck av kompisen Hallmans framfart på

VM-banorna runt om på kontinenten. Den-

na gången blev det en total fjärde place-

ring för Cenneth Lööf.

RESULTAT:

Lopp 1: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. V. Va-
lek (CZ); 3. J. Banks (Dot); 4. C. Lööf (Hus-
qvarna); 5. J. Johansson (Husqvarna); 6. J. V.
Griffiths (Dot).

lopp 2: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. D. Rick-
man (Melisse); 3. V. Valek (CZ); 4. K. Pilar
(CZ); 5. C. Lööf (Husqvarna); 6. S. Eriksson

(Husqvarna).

Totalplac.: 1. T. Hallman, Sverige; 2. V. Va-
lek, Tjeckoslovakien; 3. D. Rickman, England;
4. C. Lööf, Sverige; 5. K. Pilar, Tjeckoslovaki-
en; 6. J. Johansson, Sverige.

VM-tabell 250 cc:

1 Torsten Hallman (Husqv.) 6 8 8 8 8 8 4 8 58
2 Vlaslimil Valek (CZ)            0 0 6 0 6 6 8 6 52
3 Jan Johansson (Husqv.)     3 3 0 0 0 0 6 1 13
4 David Bickers (Greeves)    8 0 0 0 4 0 0 0 12
5 Alan Clough (Greeves)       0 6 4 0 0 0 0 0 10
6 Igor Grigoriev (CZ)              0 0 0 6 0 1 3 0 10
7 Cenneth Lööf (Husqv.)          0 1 1 0 0 4 0 3 9
8 Fritz Selling (Greeves)         0 0 3 0 0 0 2 0 5

 

500 cc MOTOCROSS VM: TIBBAN OCH STENE TOPPAR

Att våra förare i 500 cc VM-crossen är ordentligt i stöten visade de vid tävlingen
i Imola i Italien. Rolf Tibblin lade beslag på segern efter att ha vunnit båda
heaten liksom i Frankrikes GP. Tibban leder VM med 45 poäng, och några pinnar
efter kommer Sten Lundin som i är kört mycket starkt. På tredje plats ligger eng-
elsmannen Jeff Smith stadigt förankrad. Smith fick dock lite gratisreklam i TV här
i Sverige. då han uppgavs som segrare i ltalientävlingen, där han dock var
tvungen att bryta både heaten. Att det blir en svensk världsmästare även i år
det får vi hoppas på, och vi kan nog lita på de båda fina representanterna
Tibban och Stene. Synd bara att tredje kortet Bill Nilsson skulle skada benet i

SM, annars hade nog även han varit med i tätstriden, ännu så länge ligger han
dock på fjärde plats i VM-tabellen med sina 17 poäng.

FRANKRIKES MOTOCROSS
GRAND PRIX

I den femte omgången i 500 motocross
VM ,tog fjolårets världsmästare Rolf Tibb-
lin ledningen från landsmannen Sten Lun-
din, efter att ha vunnit båda sina körningar.
I tävlingens första heat hamnade sensatio-
nellt nog fransmannen André Chuchart på

andra plats före Smith och Bill Nilsson. Bill
blev fyra även i andra omgången, där bel-
giske mästaren Hubert Scaillet med sin
Triumph-Metisse gjorde en god körning den
belade tredjeplatsen. Detta heat, som var
tävlingens bästa där Vic Eastwood tog led-
ningen men fick släppa ifrån sig den till

Scaillet, som höll publikens nerver spända
genom att, leda i åtta varv, men sedan blev
emellertid Tibblin och Smith för svåra. Väl
i ledningen lade Tibblin in ett extra kol
och vann med åtta sekunder tillgodo på
engelsmannen. Sten Lundin hade inte sin
lyckade dag, då han hamnade på femte plats
sammanlagt.

RESULTAT:

Heat 1: 1. R. Tibblin (Husqvarna); 2. A. Chu-

chart (BSA); 3. J. V. Smith (BSA): 4. Bill Nilsson
(Billson); 5. S. Lundin (Lito): 6. F. Betzelbacher

(Maico).

Heat 2: 1. R. Tibblin (Husqvarna);.2. J. Smith
(BSA): 3. H. Scalllet (Triumph-Metisse): 4. B.
Nilsson (Billson): 5. A. Chuchart (BSA); 6. S.
Lundin (Lito).

Totalt: 1. Rolf Tibblin (Husqvarna); 2. Jeff
Smith (BSA): 3. André Chuchart (BSA); 4. Bill

Nilsson (Billson): 5. Sten Lundin (Lito); 6. Hu-
bert Scaillet Triumph-Metisse).

Vinner GP i Italien, Imola 1963.

ITALIENS MOTOCROSS
GRAND PRIX

Vid Italiens GP var det Sveriges dag med
Tibblin och Lundin i topp, och särskilt då
dagens första heat var helsvenskt i allra
högsta grad med Tibban som vinnare före
Sten Lundin, Ove Lundell och PeO Persson,
först på femte plats kom sixdaysvinnaren
Arthur Lampkin. Även i andra heatet blev
ordningen i täten den att Tibblin och Lun-

din fick upprepade placeringar, Lampkin

blev trea, och på fjärde plats svensken PeO
Persson, som hade en god dag. Den ende
favoriten som försvann ur protokollet, var
Jeff Smith som tråkigt nog tvingades bryta
bägge loppen, p. g. a. kopplingstrubbel.
Engelsmännen fick dock glädja  sig  åt att
Arthur Lampkin placerade sig bra som trea
i slutprotokollet, spräckande svenskarnas to-
tala överlägsenhet, då Pelle Mas blev fyra.

De engelska förarna hänger i år bättre
med de svenska förarna än tidigare, och det
med motorer mindre än 500 cc.

RESULTAT:

Heat 1: 1. R. Tibblin (Husqvarna); 2. S; Lun-
din (Lito); 3. 0 Lundell (Monark): 4. P. O.
Persson (Husqvarna): 5″. A. J. Lampkin (BSA):
6. E. Ostereo (Husqvarna).

Heat 2: 1. R. Tibblin (Husqvarna): 2. S. Lundin
(Lito): 3. A. J. Lampkin (BSA); 4. P. O. Persson
(Husqvarna): 5. John Burton (BSA), 6. V. E.
Eastwood (Matchless).

Totalt: 1. Rolf Tibblin (Husqvarna); 2. Sten
Lundin (Lito): 3. Arthur Lampkm (BSA); 4. P. O.
Persson (Husqvarna): 5. John Burton (BSA); 6.
E. Ostereo (Husqvarna).

TJECKOSLOVAKIENS
GRAND PRIX

Rolf Tibblin fortsatte sin marsch mot
sitt troligen andra VM, genom att i Tjecko-
slovakiens Grand Prix lägga beslag på ytter-
ligare en seger. Hemmaföraren Vlastimil
Valek som annars hör hemma bland 250:-
orna, var med och lekte med 500-förarna,
och det så bra att han vann ett heat före
Tibblin, och placerade sig som tvåa sam-
manlagt före bl. a. Sten Lundin. Rolf Tibb-
lin gjorde dock inget misstag i andra heatet
som han vann, och fick därmed klart bättre
sammanlagd tid än Valek. Av de övriga
svenska förarna gick det inte så bra. Ove
Lundell bröt ett heat och ”Pelle Mas” Pers-
son var tvungen att bryta båda heaten p. g.
a. motortrubbel. Banan var mycket kupe-
rad och svårkörd. Hur resultaten f. ö. i de
båda heaten blev har vi när detta skrives
tyvärr inte fått någon klarhet i, men huvud-
saken är .väl att det gick vägen för våra
stronga VM-grabbar Tibban och Stene, som

toppar VM-tabellen.

Totalt: 1. Rolf Tibblin (Husqvarna); 2. Vlastimil
Valek; 3. Sten Lundin (Lito); 4. Jeff Smith

(BSA): 5. T. Krajcovic.
VM-tabell 500 cc:

1 Rolf Tibblin (Husqvarna) 4 3 6 8 8 8 8 45
2 Sten Lundin (Lito)             8 8 4 4 2 6 4 36
5 Jeff Smith (BSA)                0 4 8 6 6 0 3 27
4 Bill Nilsson (Billson)         6 6 2 0 3 0 0 17
5 Per-Olof Persson (Husqv.)3 2 0 3 0 3 0 11
6 Arthur Lampkin (BSA)       0 0 3 0 0 4 0 7
7 André Chuchart (BSA)        0 0 0 0 4 o 0 4
8 John Burton (BSA)              1 0 0 0 0 2 0 3

 

Så här ser Husqvarnas fabriks ”360:a” ut. Maskinens utveckling
har pågått en tid  bakom ”lyckta dörrar” men efter Smiths fram-
trädande med 420 cc BSA har Husqvarna ansett tiden mogen även
de, att visa sin nyskapelse. Cyl. diam år 72 mm., slaglängd 87 mm
vilket ger 358 cc. Vevhuset är helt nybyggt och för att snabbt få
genom en ny motor, har separat växellåda fått tillgripas. Denna är en
AMC, samma som AJS och Matchless har på sina crossmodeller i
sin nuvarande utformning. Motorn har två avgasrör. Någon motor-
test har icke förekommit, och man vet f. n. ej motorns värden.
Magneten år från en Husqvarna motorsåg och placerad direkt på

vevaxeln.

Maskinen sedd från drivsidan. En intressant detalj är transmissions-
kåpan som är utförd i glasfiber.  Drivningen till bakhjulet går på
grund av dess ”engelska” växellåda ut på vänster sida om maskinen,
till skillnad mot den vanliga 250:an, som har ett motsatt kedjeför-
hållande. I övrigt är maskinen mycket lik den vanliga 250:an som

fått släppa till ram, fjädring, tank etc. Det är möjligt, att när detta
läses, Tibblin redan har prövat nyskapelsen i 500-VM. Om fram-
tiden för de  nya tvåtaktarna i 500-klassen är det svårt att spå,
men vår brittiske crosskorrespondent Chris Lavery ger på ledar-
plats några synpunkter på vad den nya klassen kan betyda för spor-
tens utveckling.

SPORTSKVALLER

Hallmans dominans i 250-VM har varit enorm
i år. Allt har klaffat för vår titelförsvarare men
frånsett att hans fabriks-Husqvarna har gått

så bra ligger mycket av resultatet i hans för-
nämliga körning. Sanningen är helt enkelt den
att Hallman har kört ifrån sina konkurrenter i
det hårda tempo som 250-klassen innehåller.
Bickers har exempelvis inte kunnat hävda sej,
trots en mycket vass maskin, och så är för-
hållandet även med tjecken Valek, vars fa-

briks-Cz är hållen för att vara mycket snabb.

 

En intressant mörkesövergång har skett inom
250-klassen, där Cenneth Lööf övergett Greeves
och köpt en Husqvarna, f. ö. en av de, sista
exemplaren i den serie om 100 4-växlade cross-
maskiner som nu är totalt utsåld. Cenneth
Lööf gjorde mycket bra ifrån sej med denna
Qvarna i ,NM-tävlingen i lag för 250 cc som
kördes i Finland i pingst, och i vilken Hallman
även deltog i det svenska laget men fick bry-
ta. Hallman flög från en tävling i Frankrike
på pingstdagen och till Finland, och flygbil-
jetten fick han själv betala, varför hans start
i NM torde ha inneburit en ren personlig för-
lust, ekonomiskt sett.

 

Hallman har nu debuterat med Husqvarnas
360 cc tvåtakts specialmaskin, som väger 107
kg fulltankad, den utan tvekan lättaste cy-
keln i 500-klassen. Debuten skedde i Frankrike
på pingstdagen, i en tävling som inte gällde
VM. Första heatet vann han utan besvör, men
sedan fick han trubbel med motorföstena.
Någon motor över för TT-körning har det inte
blivit för Husqvarna, trots att både Agne
Carlsson och Sven-Olov Gunnarsson legat åt

fabriken med förslag om att själva bygga
cyklar, om de fått disponera motorer. Ut-

vecklingen har emellertid bara börjat i denna
sektor av mc-sporten, och nämnas bör att
de engelska fabriker som byggt billighets-
racers med 250 cc tvåtaktsmotorer haft myc-
ket ont om cyklar. Greeves håller ett fåtal
förare med experimentcyklar, men verkar att
vänta med försäljningen än så länge, innan
man riktigt vet hur motorerna går. Det ex-
emplar av Greeves ”Silverstone” som fanns
på MC-Showen i Göteborg gick exempelvis
raka spåret tillbaka till fabriken, trots att det
fanns spekulanter i Sverige, som var villiga att
lägga upp pengar på bordet för att köpa den.
Nämnas bör att DKW blott har byggt ett enda
exemplar av sin racer ”Hornet” . . . Det är gott
om tid för Husqvarna att till nästa år kunna
blanda sej i leken, då man i vinter kommer att
bygga fler special-250 cc.

 

Litoverken har fått en invit från att sända
över ett provexemplar av sin berömda 500
cc motocrossmaskin. Ännu har inte maskinen
gått iväg, men spekulationerna kring affären
är redan omfattande i USA, där man huvud-
sakligen kör med, engelska produktionsmaski-
ner i 500-klassen i motocross. Om en försälj-
ning på den amerikanska marknaden skall
kunna komma till stånd beror mycket på om
den i jämförelse med engelska crossmaskiner
mycket dyrare, handbyggda Liton skall gå
att sälja i såpass stort antal som fordras för
att klassa den enligt AMA:s standardspecifi-
kation, dvs. 25 exemplar. Tjugofem maskiner
är dessutom ett mycket stort antagande för
Litoverken, och innebär att mer folk behöver
anställas där, kommenterar Litoverkens tek-
niske chef, Eric Jönsson.

G. FLINK  MASKINFABRIK  ÅMÅL

 

TIBBLIN MOT SM…

Vid cross-SM i Arboga råkade tråkigt
nog Bill Nilsson ut för en olyckshändelse
med benbrott som följd, som gör att han
tyvärr är borta från stortävlingarna res-
ten av säsongen. Ytterligare en förare ska-
dade sig på ett liknande sätt, nämligen ju-
nioren Göran Lövgren från Skara. Banan
var chansartad något som särskilt Bill Nils-
son  vill skriva under på, och inte bara han i
utan alla våra duktiga VM-förare anser de
svenska banorna och speciellt Arbogabanan
vara i farligaste laget.

Det var ju rena stenröset att åka i, kom-
menterar Bill när MC-Nytt talar med ho-
nom i sjuksängen på Akademiska Sjukhuset
i Uppsala, ,där han vårdas. På kontinenten
går det oerhört fort, men banorna är i regel
relativt jämna mot här hemma. Om vi
eventuellt klagar på banornas karaktär, då
tycker arrangörerna att vi är gnälliga, säger
Bill som givetvis tycker det är retfullt att
behöva komma b0rt på ett så tidigt stadium
av säsongen.
Olyckan gick till på så sätt att Bill fick
framhjulsläpp, då han halkade undan på en
av de hala stenarna i en kurva, hastighe-
ten var relativt låg, men Bill föll så illa un-
der den tunga maskinen att fotsteget gick
rakt igenom benet, med följd av att en bit
gick ur benet, nu har dom i alla fall fixat till
spiran, så nu är det bara att vänta på bättre
tider. konstaterar Bill, som under sin 14-
åriga tävlingskarriär aldrig råkat ut för en
liknande olycka tidigare, bröt ena sken-
benet för många år sedan, men det läktes
fort.

Bortsett  från de två olyckshändelserna
bjöds publiken på god cross tills ett för-
argligt regn kom och satte en käpp i hjulet
för många av förarna. En förare som drab-
bades av regnstopp, i andra heatet, var Ove
Lundell som vann första heatet över Rolf

Tibblin, Synd om Ove som ligger bra till i

SM-tabellen.

Tibban vann andra heatet före Sten Lun-

din sedan man kortat av varven från 15 till
12, då banan blivet väldigt svårkörd efter
det myckna regnet.

Resultat 500 cc SM-motocross i Arboga:

1. Rolf Tibblin, 10 poäng; 2. Sten Lundin, 9; 3.
Roine Lööf, 8; 4. Kurt Grahn, 7; 5. Jan Lilje-
dahl, 6; 6. Karl-Ingmar Larsson, 5; 7. R. He-
din, 4; 8. O. Berglund, 25; 9. A. Rydholm, 2; 10.
Bert Lundin, 1.

SM-ställningen efter 3 körda tävlingar:

1. Rolf Tibblin, 29 poäng; 2. PeO Persson och
Ove Lundell, 16; 4. Roine Lööf, 15; 5. Ingemar
Österberg och Ove Berglund, 13; 7. Sten Lun-

din 11; 8. Kurt Grahn och Jan Liljedahl, 10; 10.
Karl-Ingmar Larsson, 9; 11. Kurt Gustavsson,

8; 12. Stig Eriksson 5; 13. Arne Rydholm och

Rune Hedin ,4; 15. John Pettersson och Bert
Lundin 1.