nr 10 ( MC-Nytt okt 1965)

Redaktör och ansvarig utgivare:

Bengt Björklund

Omslag:

Samlarbild: Den internationella crossäsongen 1965 är överstökad.

Som en glimt av den stora världen i detta sammanhang visar vi

Sveriges Åke Jonsson, Husqvarna under en luftfärd vid Storbritan-

niens 250 cc Motocross Grand Prix i Glastonbury.

Foto: Nick Nicholls.