nr 4 (MC-Nytt april 1962)

mcn62_04_01

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslag: Motocrossvärldsmästaren Sten Lundin ( Lito ) är beredd

att försvara sin titel 1962. Färgfoto: Göran Berg.

mcn62_04_02

mcn62_04_03

FÖR CROSS-

finns mycket åtråvärt i dessa dagar, inte
minst i 250-klassen, som nu äntligen fått
sitt VM, och från vilket vi kan studera re-
portage om Spaniens Grand Prix på annan
plats i detta nummer.

Sensationsmaskinen i kontinental moto-
cross har under senare tid varit Aermacchi,
eller som maskinen nämnes för export
till USA och bl. a. Sverige: Aermacchi-
Harley-Davidson. Vi ser här hur denna
fruktade modell, med vilken italienaren
Angelini blev 2:a efter Lampkin i Spanien
ser ut. Det är en i flera avseenden okon-
ventionell modell, med bl. a. liggande cy-

linder. Effekten på stötstångsmotom ligger
kring 26 hästkrafter i crossutförande, och

maskinen kostar komplett här i Sverige
5.700: -. Men då är den en exakt fabriks-
maskin i samma utförande som den Ange-

lini kör.

lindstrom_62

I runt tal 1.500 billigare är den enda helsvenska 250-crossmo-
dellen, Lindström/Husqvarna, som numera finns med en mo-
tor som nära nog utnyttjar klassgränsen 250 cc. Dessa maski-
ner kan dock inte ”köpas på dagen” utan Lindströms produk-
tionsuppläggning kräver en viss leveranstid.

BSA dominerade i SPANIENS 250-GP

LAMPKIN vann – SMITH blev 3:a i årets första VM-lopp i Cross

BSA:s fabriksförare Arthur Lampkin friumferade i årets första VM-tävling i 250-cross,
Spaniens Grand Prix, som f. ö. blev ett tvivelaktigt evenemang i många avseenden.
Crosseliten hade förmodligen tänkt sig Spanienresan som en smula avkoppling, spe-
ciellt Lampkin som var nygift och firade smekmånad, men därav blev inget i Barcelona
på tävlingsdagen öste regnet ned och förvandlade den eljest skapliga crossbanan

till ett träsk.

mcn62_04_06

Erola (Husqvarna) leder före Arthur Lampkin (BSA nr 41), Stig Rickardsson (Husqvarna nr 47), Jeff Smith
(BSA nr 40), Lanfranco Angelini (Aermacchi nr 60). Detta är starten i första heatet – lägg märke till
alla paraplyerna!

Torsten och segraren Arthur Lampkin samt Jeff Smith båda BSA i

Spaniens-GP, Barcelona 1962.

För Sveriges del var situationen denna:
Fyra förare fanns på plats, Torsten Hall-
man, Stig Rickardsson, Lennart Lindell och
Jan Blomqvist. Av dessa var det endast
Hallman och Lindell som var helt för-
handsanmälda, under det att Rickardsson
fått ett direktbrev från arrangörerna i
sista stund, och Blomqvist åkte ned genom
privat förmedling utanför VM-rankingen.
De svenska förarna hade dessförinnan er-
hållit underliga intentioner genom Svemo
därom utförligare på annan plats – och
som följd därav startade Lindell på en
Spansk Bultaco, som han endast tränings-
kört två varv före start. Övriga svenskar
körde Husqvarna, och detta märke sadla-
des även av dansken Dons, Finlands Aar-
no Erola under det att Norge (Lundby)
lyste med sin frånvaro.

Det såg bra ut för de nordiska förarna
i början av loppet. I starten i första hea-
tet drog Erola först i väg, följd av Ric-
kardsson, Lampkin och Smith samt itali-
enske 250-mästaren Angelini (Aermacchi).
Gyttjan besvärade förarna stort, men efter
ett varv låg Erola fortfarande i ledningen,
under det att Rickardsson hade brutit på
grund av en fastkärvad trottel. Lampkin och
Smith låg en bit efter ledaren, ,med hol-
ländaren Selling hack i häl på en ny Gree-
ves. Emellertid gjorde engelsmannen Don
Rickman, känd från 500-klassen, en fantas-
tisk uppåkning med Bultaco och kom på
fjärde varvet i kontakt med teten. Efter
ytterligare ett varv, fick Erola trubbel med

sin Husqvarna (också trotteln), och så var
det plötsligt tre engelsmän i teten. Smiths
BSA lade av på grund av igenslammat
munstycke och han förlorade kontakten
med teten. Erola hade emellertid kom-
mit igång igen och körde efter 11 varv
i kapp teten och hotade Lampkin och
Rickman om ledningen. Den stora fighten
fortsatte så varv efter varv, tills Lampkin
också fick ge sej på grund av kärvad trot-
tel. Rickman och Erola var nu ensamma i
teten. Med utnyttjande av sina bästa kun-
skaper i gyttjekörning, bärgade så Rick-
man segern för spanska Bultaco i första
loppet, sedan ett drama utspelats på sista
varvet. Erola fick på nytt trubbel, och
Selling och Lampkin stormade på för fullt
för att nå andraplatsen. Lennart Lindell,
som legat omedelbart i kölvattnet på de
tidigare nämnda, i 24 varv, fick motorstopp
på sista varvet och kom i mål som 7:a, ef-
ter att åter fått igång sin Bultaco. Jan
Blomqvist, som startat som fullständigt
okänd i VM-sammanhang körde också
starkt och kom i mål som 5:a.

Don Rickman sparade sej inte i lopp
nummer två, utan byggde upp en elegant
ledning de två första varven, men detta
hjälpte inte, bakkedjan ville inte ligga på
drevet i gyttjan, och det var endast första
gången i en lång rad av stopp, som Don
fick stanna och justera denna detalj. Det-
ta gjorde att BSA:s toppförare gick upp i
ledningen där Lampkin visade sin förmå-
ga att utnyttja den vassa fyrtaktaren. På

17:e varvet varvade Lampkin och Smith
tredjemannen Oriol Bulto (Bultaco). Det
var emellertid dramatik även över andra
loppet. Lampkins bensin började ta slut,
och han ropade efter ”soppa” varje gång
han passerade depån. Till slut fattade en
medhjälpare vad det rörde sej om, och
rusade fram med en jeepdunk. Detta gjor-
de att Smith gick upp i ledningen och be-
höll denna loppet ut, under det att Lamp-
kin kom tvåa, och därmed bärgade en to-
talseger för egen del.

RESULTAT:

Lopp I: (25 varv=29 km). 1. Don Rickman, Eng-
land (Bultaco); 2. F. Selling, Holland (Greeves);
3. Arthur Lampkin, England (BSA); 4. Aarno Erola,
Finland (Husqvarna); 5. Jan Blomqvist, Sverige
(Husqvarna) 6. L. Angelini, Italien (Aermacchi);
7. Lennart Lindell, Sverige (Bultaco).

Lopp II: (25 varv). l. Jeff Smith, England (BSA),
2. Arthur Lampkin, d:o , d:o; 3. Oriol Bulto, Spa-
nien (Bultaco); 4. L. Angelini, Italien (Aermacchi);
5. S. Lucas, Frankrike (Greeves); 6. K. Johannesen,
Danmark (Greeves).

Totalplaceringar: l. Arthur Lampkin (BSA) 8 VM-
poäng; 2. L. Angelini (Aer Macchi) 6 poäng;
3. Jeff Smith (BSA) 4 poäng; 4. Oriol Bulto (Bul-
taco) 3 poäng; 5. S. Lucas (Greeves) 2 poäng.

Nästa VM-omgång i 250 cc är Schweiz Grand
Prix som köres söndagen den 8 april.

Mick Woollett

SPORTSKVALLER

mcn62_04_12

Förra hösten ansågs Aarno Erola allmänt inneha 250-EM:s allra vassaste ma-
skin – en Greeves med MZ-motor. Men nu har den vassa MZ:n rasat och
Aarno har återgått till Husqvarna . . .

Från Spaniens 250-Grand Prix i moto-
cross berättas, att Aarno Erola nu återgått
till Husqvarna, sedan hans MZ-motor (i
Greevesram) fullständigt skurit samman.
Bland andra underligheter i Spanien, kan
nämnas att de engelska toppförarna Lamp-
kin och Smith tankade egen ”soppa” efter
att ha tömt sina tankar på den av arran-
görerna tillhandahållna. På förfrågan från
andra förare, svarade lagledaren Harold
Taylor att ”vi har specialsoppa med oss”. . .

Flera av tvåtaktsförarna kom bort, redan
före starten i Spaniens Grand Prix, då de
låtit blanda egen olja med den av arran-
görerna tillhandahållna bensinen. Blandnin-
gen lyckades ej! De som av denna anled-
ning fick bryta var bl. a. Aarno Erola, Tor-
sten Hallman och Stig Rickardsson under
det att Jan Blomqvist körde på egen två-
taktsolja ända tills hans vevstakslager skar
i andra heatet. I Erolas och Rickardssons
bensintankar hittade man f. ö. efter täv-
lingen både lera och gräs . . .

Lennart Lindell, som endast tränat två
varv före tävlingen, körde trots ovanan
med den högvarviga Bultacon mycket
starkt. I andra loppet brast framskärmen
och gyttjan från banan sprutade rakt i
ögonen på Lennart, som trots detta kämpa-
de varv efter varv. Till slut var han dock
så utmattad, att han fick bryta. Efter täv-
lingen fick han uppsöka ett sjukhus i Bar-
celona, för omvårdnad av ögonen.

Tävlingsdagen har ändrats, även för Nor-
diska lagmästerskapet i 250-motocross, som
körs i Norsk MK:s regi, Kristi Himmel-
färdsdag den 31 maj, i stället för som ur-
sprungligen planerats, söndagen den 3 juni.
Vilken lokalklubb som skall få arrange-
manget, är i skrivande stund inte klart, men
mycket talar för att tävlingen kommer att
köras på Aurbanan, i regi av NMK Eids-

voll-avdelning.

Svenska 250-landslaget är titelförsvarare
i NM, och säkert får de blågula det svårt,
ty på hemmabanan vill säkert de norska
gutterna triumfera inför sina egna suppor-
ters. Tore Lundby och Tore Austad bekla-
gar blott, att de ej kunnat köpa årsfärska
250 cc Husqvarnamaskiner, utan nödgas
köra med gammalt material. Den mycket
uppåtgående Finn Lysebraate, har för sin
del trimmat på egen hand, och lär enligt
uppgift ha monterat på 250 cc EM-replica
cylinder och topp från en Greeves/Villiers
på en 200 cc Sachsmotors vevhus. Denna
specialmotor har han låtit montera i en
norsk Tempo-ram, ett första försök av en

norsk fabrik att på allvar ta upp kampen i
250-klassen.

Sveriges VM-omgång i 250-motocross
har placerats, och kommer att köras på
”Pepparotsbanan” i Enköping, söndagen

den 2 september.
Bill Nilsson provkörde en av sina nya
500 cc-crossmaskiner vid Hallstaviks egen
snömotocross, en av Vinterns få tävlingar i
denna gren. Resultatet blev att Bill vann
före Hallman (Matchless) och Ove Berg-
lund (Husqvarna). Bill demonstrerade f. ö.
sin nya cykel, tillsammans med gode vän-
nen Gunnar Johansson, vid en av SMK
Eksjö anordnad ”crossafton”, strax innan
de båda kumpanerna körde ned till konti-
nenten, SMK Eksjö hade samlat över 300
unga smålänningar till detta möte, och de
fick personligen snacka med crossidolerna,
studera deras cyklar, se på film, m. m.

Litos serie av 500-motocrossmaskiner är
nu i det närmaste slutsåld. Intresset har va-
rit synnerligen stort, och order har t. o. m.
inkommit genom lokala mc-handlare, vilket
man på Litoverken knappast hade räknat
med från början. Från utlandet har Schweiz
(ett land där kvalitetsvaror alltid uppskat-
tats) visat det största intresset och förmod-
ligen blir fyra av de tio Litomaskinerna
placerade där. Kanske vi t. 0. m. får se
större delen av det schweiziska motorcross-
landslaget i 500-klassen köra Lito denna
säsong?

Hyllinges motocrossbas Allan Persson
har flyttat till Halmstad. Detta betyder
emellertid inte att Hyllinge mist sin täv-
lingsledare  Allan kommer att vara sin
gamla klubb trogen, inte minst då det gäl-
ler årets storevenemang Sveriges 500-
Grand Prix i motocross den 19 augusti.
Men Allan tänker även försöka bisträcka
crossentusiasterna i halmstadstrakten, och
han har tillsammans med ”Halmstad-
Gustaf” diskuterat crossens framtid med
förortsklubben i Oskarström.

silverpilen

mcn62_04_16

Ove Lundell festade AJS 350 fabriksmaskin på ett utomordentligt sätt i MC-NYTT’s Special-Trial – han
blev 4:a med denna cykel, utan att dessförinnan ha hunnit mer än provköra den några minuter.

mcn62_04_18

mcn62_04_19

BILLS NYA!

Bill Nilsson visade upp sitt nya vackra cross-
bygge, vid en av SMK Eksjö anordnad ”crossaf-
ton” helt nyligen. Här ovan ser vi SMK Eksjös
Elon Windisch samt Bengt Kling tillsammans med Bill. Nedan ser vi Bills utformning av
bakskärmen, en elegant enhet med inbyggd luftrenare och oljetank. Motorn är den nya,

vassa specialaren med överliggande kamaxel – helt och hållet trimmad av Bill själv!

mcn62_04_21

lito_62_01