nr 3 (MC-Nytt mars 1962)

mcn62_03_01

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

MC-NYTT´s Special- TRIAL

ERLAND´ HAN VANN HAN!

Sällan har förutsättningarna varit så stora, för en lyckad täv-

ling, som när LMS piggade upp mellansäsongen genom att
arrangera MC-NYTTs SPECIAL-TRIAL – en tävlingsform
som ”slog” direkt och som gillades av praktiskt taget alla del-
tagare. Sextio man ställde upp till start, bland dem en god del
av ”gräddan” av den svenska mc-eliten. När de åtta varven
avverkats, var åtskilliga deltagare trötta, men bland de 31
(av 60 startande) som tog sig i mål inom respittiden, befann
sig säkert ingen missbelåten. Inte ens MC-NYTT”s deltagande
speedwaykrönikör, ”Sala” Norlén, som slutade sist i resultat-
listan hade annat än glada ord att säga – detta var tidernas
melodi inom mc-sporten, ansåg ”Sala” – en sån här tävling

varje veckoslut, så kanske man kunde komma med på ”Wem-
bley” till hösten . . .

mcn62_03_02

Ove Lundells start på AJS 350 cc fabriksmaskin var en verklig sensa-
tion i tävlingen. Egentligen skulle denna cykel ha körts av Olle Ny-
gren, som tyvärr fått förhinder, i likhet med bl. a. Yngve Rosqvist
(influensa). Ove motsvarade dock de främsta förväntningar, men så
är han också gammal trialräv från den tid då man körde om Six-
pencer Traphy. T. h. kan vi studera Oves ”amerikanska” körstil på
is-TT-slingan som ingick i MC-NYTT’s Special-Trial.

Vad skulle då inte Kungsbackas 23-årige trialmöstare, Erland Anders-
son, säga, efter att ha gått in som klar etta i tävlingen, bl. a. beseg-
rande landslagsmännen i motocross, Rolf Tibblin och Ove Lundell?
Ja, Erland sken som en sol, då han fick reda på att han vunnit –
detta var den största triumfen hittills i hans mc-karriör, t. o. m. över-
glönsande SM, ansåg han. Sin seger vann han genom att med sin
175 cc Husqvarna, vinna trialmomenten överlägset – och bli trea i
tid, efter Tibblin och Lundell. Tillförlitlighetsvinnaren Tibblin (200 Hus-
qvarna) kom på åttonde plats i trial och Ove Lundell (AJS 350) blev
där nia. Som en glad överraskning för Kungsbacka, placerade sig
Benny Sellman jämsides med Tibblin i slutresultatet, Lasse Sellman
delade platssiffra 11 med Ove Lundell och överhuvudtaget blev det
en ny, stor Kungsbackatriumf genom att de tre i trialtoppen även vann
lagtävlingen stort, med 24 som platssiffra gentemot det enda övriga
fullföljande speciallaget, tillförlitlighetsförarnas, som med Sören Ro-
sell, S.-E. Söderholm och Bengt Dahlberg, samlat ihop platssitfra 92.

Linköpings trialgäng hade ordnat det
mycket bra med allting. Banan mätte sju
km, varav ca sex utgjordes av en till-
förlitlighetsslinga, utan sektioner, (sek-
tionerna låg samlade på den återstående
delen), men med ett inlagt ”Is-TT” som
gick över en sjö, vars yta frusit upprepa-
de gånger, och var skrovlig, och med
översta ytlagret utgörande packad snö –
idealet för fortkörning, vilket förnöjde in-
te minst den tusenhövdade publiken, som
samlats på söndagsförmiddagen. Vädret,
som på lördagen inte sett särskilt lockan-
de ut, var på söndagsmorgonen strålande
härligt varmt i vintersolen! Detta var
en av de många orsakerna till att täv-
lingen blev så lyckad.

ELEGANT MOTALA-LASSE

Bland de som från början satsade myc-
ket hårt, och körde synnerligen starkt i
spåret, var landslagscrossaren Lasse Gus-
tafsson, som med en Husqvarna 175 cc
imponerade synnerligen stort på T-slingan.
Lasse körde även elegant i trialsektio-
nerna, men råkade ut för obehaget att
motorn skakade loss, varför han tvingades
bryta.

Liknande otur hade världsmästaren
”Storken” Lundin, vars Greeves förlora-
de bromsförmågan på bakhjulet, och utan
bromsar önskade inte Sten fortsätta, vil-
ket givetvis var förståndigt, inte minst
med tanke på hans ovana vid en tvåtak-

tare. Han har endast en gång tidigare
kört tvåtaktsmotorcykel i tävlingar. Trial-
experten Gösta Andersson hade för sin
del krångel med framgaffeln (ingen fjäd-
ring) och tvingades köra saktare än el-
jest.

OVE GLÄNSTE

Tibblins fräna körning i T-spåret över-
glänstes till viss mån av Ove Lundells
flotta behandling av en 350 cc AJS fa-

briksmaskin, som han endast provkört li-

tet hemma i Varberg, kvällen innan resan
upp till Linköping. Trots absolut oträning,
presterade Ove en förstklassig körning,
både i T-tävlingen och i trialen. Ove
Lundells framfart med AJS-maskinen
gladde inte minst markets svenske re-
presentant, Runo Franzén från Ostermans,
som tillsammans med Lennart Skoglund
utgjorde en del av de utsända bransch-
männen kring tävlingsbanan.

AMERIKANSK STIL

Ove hade nyekiperat sig, med senaste
modellen av Jet-Pilothjälm (Sportdepåns)
och i sin blå Monarktröja såg han faktiskt
riktigt amerikansk ut, när han körde sladd
i kurvorna på TT-slingan på isen. Detta
var ett publikknipande inslag, detta med
AJS fabrikscykel, och med Oves nya
”stil”  . .

IMPONERANDE TRIAL-
TALANGER

Kanske imponerade trialmästarnas fram-
fart mera på den breda publiken i trak-
ten av Bersbo, än på MC-NYTT’s utsän-
de, som har sett dem åka flott mången
gång förr. Emellertid stod Erland Anders-
son i en speciell klass denna dag. Hans
trialkonst var ”på toppen”, likaså hans
sätt att åka T-banan fort, där var det ju
endast Tibblin och Lundell, med flera
hästkrafter starkare maskiner, som kunde
klå honom. En kommande Kåsa-konkur-
rent till ”Tibban” i Trollhättan till hösten!

FABULÖS OLDTIMER

Vi vet att Dag Waséns mc-elever i bil-
skolan, inte gärna ifrågasätter sin lä-
rares mc kunnande. Säkert är de ännu
mera respektfulla inför sin ”mäster” efter
MC-NYTT’s Special-Trial, ty sällan har
vi sett denne oldtimer (44) så i stöten förr,
2:a i trial, efter Erland men före Gösta
Andersson och 6:a sammanlagt i hela
tävlingen är ett resultat som ”gentle-
man Dag” säkert kommer att minnas i

många år framöver. Men han var dock
inte äldst i hela tävlingen, tappert käm-
pade Nisse Hellkert från Norrahammar
(dessvärre drabbades han av något krångel,
varför resultat uteblev) är ytterligare ett
par år äldre. Dag Wasén hade för sin del
sin Triumph i ett sådan skick denna dag,
att det aldrig var någon tvekan om att
han skulle ta sig i mål med gott resultat.

HYLLINGE FÖLJER

MC-NYTT´s Special-Trial följdes av fle-
ra framåtsträvande klubbledare inom mc-

sporten, bl. a. hade Hyllinge MS sin trial-
bas Sven Persson utsänd. Denne hade re-
dan inbjudan till en liknande tävling klar,
den 1 april. Intresserade kan omgående
kontakta honom per adress, Skolgatan 5 C,
Åstorp; Banan i Hyllinge blir något längre

än i MC-NYTT’S trial, men körs å andra
sidan inte fullt så många varv.

GILLANDE AV VETERAN

Bland andra som följde vår tävling, kan
nämnas den gamle TT-föraren Martin
Strömberg från Hedemora, han med boken
om ”Äventyrets sport” ni vet… Martin
gillade verkligen förarnas prestationer
runt banan. Det är en förnämlig gene-
ration av mc-förare vi har nu, sade Mar-
tin till MC-NYTT’s utsände, kanske rent-
av den bästa vi någonsin haft – de är
en prydnad för vårt lands ungdom!

GLADA PRISDOMARE –
NÖJD TÄVLINGSLEDNING

Svemos representant var Arne Berg-
ström från Norrköping, som tillsammans
med Gustav Kårelius, Borås, även utgjor-
de prisjuryn. De båda herrarna var myc-
ket glada åt LMS arrangemang och önska-
de tävlingsformen all lycka i framtiden.
En som inte heller var missnöjd, var täv-
lingsledaren Alf Löfqvist, som tillsammans
med sina klubbkompisar lagt ned hundra-
tals arbetstimmar på evenemanget. Bl. a.
hade man traskat banan till fots ett tiotal

varv. . .

UPPÅT PÅ TRIALAFTONEN

Idén med en trialafton, kvällen före täv-
lingen var mycket god, och inte minst
av orsaken att förare från olika grenar
fick tillfälle att bekanta sig med varandra.
Som kvällens ”clou” får anses ”Sala”
Norléns tilltag att utmana Roffe Tibblin
i den exklusiva sportgrenen Kosackdans.
Ingen som var närvarande denna kväll
glömmer denna sensation!

FIRMA-STÖD

MC-NYTT’s Special-Trial hade rönt den
största tänkbara uppmärksamhet från fir-
mornas sida, och följande branschmän
stödde tävlingen genom att ställa cyklar
till förfogande: Kunos Motor, Bohus, 0rd-
nade en Husqvarna till ”Sala” Norlén och
Ago i Huskvarna en liknande cykel till
”Lill-Arne” Carlsson i speedwaylaget. Os-
termans hade ordnat en AJS 250 cc till
Kjell Fallgren, men tyvärr skadade denne
axeln på träningen, och därför övertog
S-O. Gunarsson denna cykel, i stället för
en 350 Matchless, som han skulle ha kört
för Sportdepån i Göteborg.

”BOMB”

Den verkliga ”bomben” var f. ö, .Ove
Lundells start på en fabriks-AJS – regist-
rerad med engelska plåtar och i skick och
utförande identisk med Gordon Jacksons
segermodell från ”Scottish”. Denna cykel
hade ordnats direkt av MC-NYTT, genom
telefonsamtal och telegramväxling med le-

gendariske B. H. M. Viney, Associated
Motor Cycles tävlingsmanager. Vidare ha-

de Lennart Skoglund & Co genom hygglig
förmedling av ägaren Svante Fischer-
ström, ställt en Greeves till crossvärlds-
mästaren Sten Lundins förfogande. TT-
exponenten Bror-Erland Carlson från Fal-
kenberg, körde med en av Ingvar Eriks-
son i Fotskäl, iordningställd cykel. MC-
NYTT ber genom dessa rader få tacka
alla deltagande firmor, för deras stora in-
tresse och hjälpsamhet!

mcn62_03_06

En vy över trialsektionen, som låg i anslutning till start- och målplatsen. Sektionen är en väldig backe uppför en stor varphög, tillhörig den gamla gruvan,
som ger Bersbo dess karaktäristiska utseende, och även tävlingsbanan en speciell prägel. Föraren närmast kameran är Rolf Tibbin. Som framgår av bilden
kunde det vara mer än en förare på en gång i sektionerna.

Lagtävlan:

l. Triallaget (Erland Andersson, Lasse och Benny
Sellmon) plalssiffra 24.

2. Tillförlitlighetslaget (Sören Rosell, S.-E. Söder-
holm, Bengt Dahlberg) platssiffra 92.

Separat prislista – tidsmomentet:

1. Rolf Tibblin (200 Husqvarna) …. .. 39 prickar
2. Ove Lundell (AJS 350) . . . . . . . . . . .. 45 ,,

3. Erland Andersson (Husqvarna 175) 53 ,,
BjarneJohansson (Husqvarna 175)  53 ,,

5. Benny Sellman (Husqvarna175)  62 ,,
6. Lasse Sellman (Husqvarna 175)  64 ,,
7. Lennart Karlsson (Husqvarna 175) .. 71 ,,
8. Kurt Öberg (Husqvarna 175) . . . . .. 77 ,,
9. Gunnar Rensgård (Husqvarna 175)  78 ,,
10. Göran Zackrisson (Husqvarna 175) 80 ,,
11. Bo Sjösvärd (Husqvarna 250) . . . . .. 81 ,,
12. S.-E. Söderholm (Husqvarna 200) .. 89 ,,
13. Sören Rosell (Husqvarna 175) . . . . .. 91 ,,
14. Dag Wasén (Triumph200) . . . . . . . .. 92 ,,

15. Arne Rydholm, (Husqvarna 175)  95 ,,
Kurt Gustavsson (Husqvarna 175) .. 95 ,,

17. Kuno Karlsson (Dot 250) . . . . . . . . . .. 104 ,,
18. Bror-Erland Carlsson (Husqv. 175) .. 105 ,,
19. Bengt Dahlberg (Husqvarna 175) .. 106 ,,
20. Gösta Andersson (Triumph 200)  107 1,,

21. Kurt Grahn (Husqvarna 200) . . . . .. 110 ,,

22. Ervin Kågander (Husqvarna 175) .. 117 r ,,

23. Arne Nilsson (Jawa 250) . . . . . . . . .. 122) ,,
Bo Andersson (Husqvarna 175)  ?122 ,, *
Åke Pettersson (Husqvarna 250) ….122 ,,

26. Gunnar Hedvall (Husqvarna 200) .. 125 ,,
27. Göte Thuresson (Husqvarna 175)  134 ,,
28. Sture Pettersson (Husqvarna 175) .. 140 ,,
29. Arne Pettersson (Husqvarna 175) .. 148 ,,
30. Göran Norlén (Husqvarna 175)  156 ,,
31. Stellan Lemborn (Husqvarna 175) .. 159,

Separat prislista – trialmomenten:

l. Erland Andersson (Kungsbacka MA) 45 prickar
2. Dag Wasén (Linköpings MS) . . . . .. 55 ,,
3. Gösta Andersson (SMK Göteborg) 72 ,,
4. Benny Sellman (Kungsbacka MA) .. 81 ,,
5. Lasse Sellman (Kungsbacka MA)  85 ,,
6. Kurt Gustafsson (Kungsbacka MA) .. 86 ,,
7. Göte Thuresson (SMK Göteborg)  96 ,,
8. Rolf Tibblin (Uppl. Väsby MK)  134 ,,
9. Ove Lundell (Varbergs MK)  . . . . .. 135 ,,
Göran Zackrisson (Kungsbacka MA) 135 ,,
11. Kuno Karlsson (Älvbygdens MK) .. 165 ,,

Stellan Lemborn (SMK Göteborg) .. 165 ,,

Stig Björklund, (SMK Köping) . . . . ..165 ,,
14. S.-E. Söderholm (Hammarby MK) .. 171 ,,
15. Bengt Dahlberg (Hammarby MK) .. 174 ,,
16. Kurt Öberg (Hammarby MK)  184 ,,
17. Bjarne Johansson (Linköpings MS) .. 191 ,,
18. Lennart Karlsson (Kungsbacka MA) 193 ,,
19. Sören Rosell (Finspångs MS) . . . . .. 205 ,,
20. Gunnar Rensgård (SMK Motala) .. 216 ,,
21. Bror-E. Carlson (Falkenbergs MK) .. 218  ,,
22. Erwin Kågander (Linköpings MS) ..220 ,,

23. Arne Pettersson (SMK Östgöta)  223 ,,
24. Gunnar Hedvall (Uppl. Väsby MK) 225 ,,
25. Arne Rydholm (SMK Vingåker)  228 ,,
26. Kurt Grahn (SMK Motala)  . . . . .  231 ,,
27. Sture Pettersson (Norrahammars MK) 235 ,,
28. Bo Sjösvärd (Linköpings MS) . . . . .. 237 ,,
29. Åke Pettersson (SMK Östgöta)  247 ,,

Anders Öberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..247 ,,
31. Bo Andersson (Linköpings MS)  248 ,,
32. Arne Nilsson (T1) . . . . . . . . . . . . . . .. 258 ,,

33. Göran Norlén….(SMK Stockholm) .. 261 ,,
34. Bo G. Rosenqvist (AMF Södertälje) 276 ,,

Totalplacering: Plats-
siffra
1. Erland Andersson (trial) . . . . . . . . . . . . . . .. 4

2. Bennys SeIlman (trial)  . . . . . . . . . . . .. 9

Rolf Tibblin (cross) . . . . . . . . .  . . . . . . .  9

4. Lasse Sellman (trial)  . . . . . . . . .  11

Ove Lundell (cross) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

6. DagWasén (trial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16

7. G. Zackrisson (trial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19

8. Biarne Johansson (cross) . . . . . . . . . . . . . . .. 20

9. Kurt Gustafsson (cross)  . . . . . . . . . . . . . . . . .21

10. Gösta Andersson (trial) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23

11. Kurt Öberg (tillförlitlighet) . . . . . .  24

12. Lennart Karlsson (tillförlitlighet) . . . . . . .. 25

13. S.-E. Söderholm (tillförlitlighet)  . . . . . .. 26

14. Kuno Karlsson (trial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28

15. Gunnar Rensgård (cross)  . . . . . . . . . . . . . .. 29

16. Sören Rosell (tillförlitlighet)  . . . . . . . . . . . . 32

17. Göte Thuresson (trial) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34

Bengt Dahlberg (tillförlitlighet) . . . . . . . .. 34

19. Bo Sjösvärd (tillförlitlighet) . . . . . . . . . . . . .. 39

20. Bror-Erland Carlson (TT) . . . . . . . . . . . . . . .. 39

21. Arne Rydholm (cross) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40

22. Stellan Lemborn (trial) . . . . . . . . . . . . . . . .. 42

23. Ervin Kågander (cross) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44

24. Kurt Grahn (cross) . . . . . . . . . . . . . .  47

25. Gunnar Hedvall (tillförlitlighet) . . . . . . .. 50

26. Åke Pettersson (tillförlitlighet) . . . . . . . . . .. 52

Arne Pettersson (tillförlitlighet) . . . . . . . .  52

28. Bo Andersson (cross) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54

Sture Pettersson (trial) .L…, . . . . . . . . . . .. 54

Arne Nilsson (militär) . . , . . . . . . . . . . . . . . .  54

31. Göran Norlén (speedway) . . . . . . . . . . . . .. 62

MARK LOST

silverpilen

mcn62_03_17

SPORTSKVALLER

Nisse Hedlund är intresserad att trimma om en
500 Husqvarna för specialbränsle och låta Roffe
Tibblin köra denna i Röforsbacken den 27 maj,
med sikt på nytt rekord. 1961 vann en Husqvarna,
med crossförare Kurt Andersson i sadeln, sport-
maskinsklassen i Röfors, på tiden 44,50 – de se-
kunder som skiljer mellan denna tid och back-
rekordet hoppas Nisse Hedlund att Tibban skall
vara kapabel att putsa.

mcn62_03_20

En 250 cc Greeves med Maicomotor är ett uppmärksammat inslag i dansk motocross, där
den körs av Knud Johannesen, Glostrap. Här ovan ser vi maskinen, som skiljer sig väsent-
ligt från övriga Greeves, genom sin stora ljuddämpare. Om ni tittar noga efter på bilden

så är även bromsarna på maskinen av Maicos fabrikat.. .

I förra numret av MC-NYTT nämnde vi att Rolf
Tibblin var ”knuten” till Nils Hedlunds Motor i
Spånga. Därmed åsyftade vi att ”Tibban” då och
då hjälper Hedlund i hans verksamhet, Tibblin är
en god ”konsult” i mc-frågor . . . Däremot är han
inte på något sätt anställd hos Hedlund, vilket
möjligen någon felaktigt uppfattat enligt vår no-
tis.

mcn62_03_23

BSA:s FABRIKSPLANER

I år kommer BSA att köra med följan-
de förare i internationell motocross: Ar-
thur Lampkin och Jeff Smith i 250-VM och
John Burton i 500-VM. Jeff Smith kommer
dessutom att köra 500-tävlingar i mån av
tid. Triumphs fabriksförare Gordon Blake-
way och Johnny Giles kommer också att
försöka starta i Grand Prixloppen ingå-
ende i 500-VM. Les Archer kommer som
tidigare nämnts att fortsätta med VM-kör-
ningarna – med en ny Norton.

DON OCH DEREK RICKMAN

De brittiska crossessen Don och Derek
Rickman kommer inte att köra utanför
England i år. Anledningen är komersiell
de bygger f. n. en stor serie ”Metisse”
och säljer dessa cyklar till hugade speku-
lanter. Det blir en helt ny modell ”Me-
tisse Mk III”. Denna skall testas av de
båda bröderna denna vår och därefter yt-
terligare förbättras. Sammanlagt skall 20
maskiner vara leveransklara under våren
utan motor! Denna får var och en mon-
tera i efter eget gottfinnande. Alternativt
kan man montera 500 Triumph, 500 BSA
eller 250 cc Villiers. Cyklarna kommer att
bli mycket lätta — det påstås att de är
ganska lika Husqvarna och Lito i ram-
konstruktionen! Dessutom är skärmar,
tankar och andra detaljer av glasfiber.

LT- lättast i 500-klassen!

Med endast 115 kg blir förmodligen
Hasse Svensson LT-special 500-klassens
lättaste motocrossmaskin våren 1962. Det
här ett bygge tillkommet helt efter ”eget
huvud” och som vanligt är det ett lag-
arbete mellan Hasse och hans gode vän,
den Västsvenske trimningsexperten, ram-
byggaren och hobbymannen Erik Lind-
berg i Nol. Dennes ”LT” är vid det här
laget välbekanta för de flesta crossentu-
siaster, som endast beklagar att maski-
nerna ej finns till salu – de är förbe-
hållna ett fåtal förare i Älvbygdens MK.

Hasse Svensson hade länge funderat på
en ”lätt” maskin för 500-klassen. På vissa
banor är det ju så, att man kan köra for-

tare med en 250:a än med en 500:a, men
eftersom det inte är tillåtet att starta
med en 250 cc iden tunga klassen, måste
man göra om motorn.

Det sätt på Vilket en 250 cc Puchmotor
(dubbelkolvs) byggts om är både finurligt
och högintressant. När detta skrives är
motorn inte hopmonterad, varför det är
i för tidigt att uttala sig om maskinens pres-
tanda och effektivitet. Ägaren Hasse
Svensson hoppas givetvis att resultatet
skall motsvara alla timmars arbete.

Med 250-Puch-motorn som utgångspunkt
byggde Hasse Svensson egenhändigt en ny
cylinder, med enbart ett lopp. Cylinder-
förhållandet bestämdes till 80 mm i dia-
meter och 78 mm i slag, vilket gör 392cc.

Den gamla cylindern och även topplocket
var oanvändbara – för det nya ändamålet

Hasse var därför tvungen att för hand
bygga upp en helt ny cylinder.

Processen var följande: På ett cylinder-
ämne svetsades kylflänsar av 2 mm:s tjock-
lek, en efter en. Före detta hade givetvis
cylindern bearbetats och en fot påsvetsats
med fästhål för vevhuset och de genom-
gående dragstängerna. Topplocket gjöts i
lättmetall och försågs med kraftiga kyl-
flänsar.

Cylindern har en kraftig insugningska-
nal och dubbla utblåsningskanaler. De
båda portarna sitter så pass tätt, att ett
förskruvat gemensamt utblåsningsrör av
”megafontyp” kommer att användas. Ef-
fekt och andra mera praktiska värden hos
den nya motorn, vet LT-byggarna f. n.
ingenting om. Men det skall bli intressant
att se den nya LT-maskinen i aktion på
vårkanten.

mcn62_03_29

Mark Lost

mcn62_03_30

MC-Nytt´s Speedway skribent och PR-man,

” Sala ” Norlén, körde ihärdigt runt i

Special-trialen och kom i mål, trots oträning.

Han var trött men glad …

mcn62_03_31