nr 3 (MC-Nytt mars 1964)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslag: Ferdinand Gustavsson, PUCH 250 cc.

 

Tredje gången gillt för KURT GUSTAVSSON

Har ser vi Kurts stil i den lättaste sektionen, den enda i vilken han tog ”stryk” av Erland
Andersson, och detta i sin tur berodde på att Kurt körde utanför markeringsskylten vid ut-
farten i sektionen.

 

Kungsbacka – Kungsbacka – Kungsbacka!

Tre år i följd har MC-NYTT:s Special Trial
vunnits av Kungsbackaförare – till på kö-
pet av tre olika! Årets tävling som inrama-
des av traditionell snö och kyla vanns av
Kurt Gustavsson, f. d. trialspecialist, som
numera mest kör motocross. I MC-NYTT:s
trial uppe i Bersbo utanför Åtvidaberg bru-
kar han dock uppliva gamla minnen. Där
plockar han fram all sin åkskicklighet: Fem-
ma första gången 1962, trea förra året och
segrare i år. Men de flesta trodde nog att
Erland Andersson hade vunnit. Han var
klart överlägsen på tid gentemot Kurt Gus-
tavsson och det var inte många som trodde
att den senare skulle ha slagit Erland i
trialsektionerna. Men det var just vad som
inträffade.

 

Veckan före tävlingen såg det ut att bli
en barmarkstrial, med spridda inslag av för-
rädisk isbark. Men endast ett par dagar in-
nan tävlingsdagen började det snöa och på
söndagen, dan före dan vräkte den vita snön
ner över de gamla gruvhålen vid Bersbo.
Någon snöskottning liksom 1963 behövde
dock inte arrangörerna, Linköpings MS till-
gripa. Deras mannar fick dock som van-
ligt ,lägga ned ett väldigt jobb mot slutet,
och speciellt var det två som led ont den
gången, Dag Wasén som körde kull med
sin Flink 250 cc när han skyltade banan,
så illa att ena foten var blåslagen till täv-
lingsdagen. Den andre otursdrabbade var
Bosse Sjösvärd som körde sönder sin motor
under banläggningen. Han var en av favo-
riterna, speciellt i tidsmomentet och så kun-
de han plötsligt inte köra alls.

Dag Waséns otur fortsatte på söndagen,
då han trots allt startade men råkade ut för
en ny malör och slog upp sin gamla fot-
skada och dessutom knäckte en del grejor
på cykeln.

Det var åtskilliga kullkörningar som in-
träffade runt banan. C:a 60 man ställde upp.
De mötte nysnö på isunderlag, och var och
en som kört motorcykel i sådant väglag
vet hur svårt det är att hålla sig på hjulen.
Skall man åka fort dessutom så går det på
sned då och då. Inte alltid har man chans
att rätta upp en sladd.

Kungsbackasr två tidigare segrare, Er-
land Andersson och Lasse Sellman starta-

de med numren intill varandra, 9 resp. 8.
Men snart stod det klart att Erland An-

dersson var den överlägset snabbaste av
dessa två. Han tog snart in även på start-
nummer 4, som var lagvärldsmästaren i 250
cc, Lasse Forsberg från Göta MS på en
250 cc Husqvarna. Länge hade vi hoppats
att denne fortåkare skulle ge Erland en
match ifråga om tiden, men så inträffade
det ett par förargliga isbildningar i luft-
renaren för Forsberg och han sackade ef-
ter. Mot slutet fick han dessutom bryta
tävlingen helt, på grund av bakaxelbrott.

Banan var den traditionella 7-km-slingan
runt Bersbo, med en avstickare ut på den
lilla skogstjärnen, som denna gången helt
täcktes med nyfallen snö, varunder glans-
isen låg om möjligt ännu mera förrädisk.
Detta gjorde att iskörningen denna gång
var helt annorlunda mot 1962 när det låg
en fast, kärv skorpa överst, som möjlig-
gjorde verklig snabb körning och förra
året, då ett enda djupt spår var plogat över
sjön, med djupt vatten dessutom på sina
ställen. Den här gången var det bara halt,
och höll man farten för hög i den skarpaste
kurvan, var det lätt att kana kull med ma-
skin och allt.

Flera kullkörningar inträffade också, som
gjorde att förare fick bryta. Sålunda fick
Hedemoras trialstjärna Sune Lundgren se
sina placeringschanser gå upp i rök efter en
vurpa vid vilken han spräckte transmis-
sionskåpan. Dubbelt synd om honom, då
han startat sent, på grund av att motorn i
hans Triumph inte ville gå igång i kylan.
Därefter hade Sune kört in åtskilligt med tid
och låg även bra till i trialsektionerna.

Andra förare som fick bryta var bl. a.
Göte Thuresson – också han på grund av
sönderslagen cykel, och Lasse Gustavsson
som körde sin Lito 500 cc motocross myc-
ket elegant, ända tills han bankade in ena
framröret i en stenbumling – då tyckte

Lasse det var dags att sluta för dagen –
Liton var för dyr ansåg Lasse!

Det är väldigt svårt att överblicka en
tävling som den här, där förarna kör åtta
varv och startar på olika tider. Mellan Er-
land Andersson och Kurt Gustavsson skilj-
de fem minuter i starttid. .

Erland Andersson drog stadigt ifrån hela
tiden, och då även hans trialkunskaper var
avsevärda trodde samtliga att han ledde täv-
lingen totalt. Efter avslutad körning var
såväl Erland som Kurt övertygade om att
Erland vunnit. Men så var det nu inte. En
titt i sektionsprotokollen visade tydligt att
Kurt Gustavsson var den totalt överlägsne
ifråga om körteknik. I den svåra första
sektionen var ställningen 50 prickar för Er-
land och endast 31 för Kurt. I andra sek-
tionen 78-47 och den 4:e 47-38. Endast
i den tredje sektionen, som var en hal upp-
försbacke med packad snö – alla övriga
sektioner utgjordes av förrädiska stensek-
tioner – hade Erland bättre prickbelast-
ning 3 mot 6! Ifråga om trialteknik så gjor-
de Karlskogas Stig Igelström en förnämlig
prestation när han slog f. d. trialkungen
Erland. Igelström körde en engelsk Cotton
med Villiersmotor, och var den klart bäste
av förare av engelska maskiner.

Totalt placerade sig Arbogas crossförare
Leif Åke Olsson som trea. Detta genom en

mycket jämn körning, trea i tid och fyra
i trial. Näst därpå kom Jan Johansson med
sin Lindström 360 cc. Den var alltför vass
för sådan här körning, kommenterade Jan.
Den starka motorn gav hjulspinn titt och
tätt. Att det var fördelaktigt att köra en
175 cc omvittnar Kurt Gustavssons och
Erland Anderssons resultat – båda körde
sådana maskiner.

Junior-B-förarna körde denna gång ett
mindre antal varv, sex mot seniorernas och
A-juniorernas åtta. Segrare i den separata
tävlingen för B-förare blev Bernt Ehn, från
Eksjö f. d. motocrossförare som numera
satsar på trial. Även Ehn körde en 175-
kubikare.

Sammanlagt startade 63 förare. 34 av
dessa kom i mål. Samtliga var överens om
att det var en svår tävling, men flertalet
var också nöjda och beredda. att återkomma
till en ny vintertrial 1965.

Erland Andersson har just klämt förbi

Lasse Forsberg på första varvet.

 

RESULTAT – MC-NYTT’s SPECIAL-TRIAL
Seniorer och A-juniorer, 8 varvx1 km:

Prislista, tid:

1. Erland Andersson, Kungsbacka MA 2.30,24;
2. Kurt Gustavsson, Kungsbacka MA 2.45,57; 3.
Leif-Å. Olsson, SMK Arboga 250,34; 4. Jan Jo-
hansson, Vetlanda MS 251,43; 5. Börje Orrvik,
SMK Arboga 255,50; 6. Åke Pettersson, SMK
Östgöta 2.57,57; 7. Göran Åqvist, Kungsbacka
MA 258,14; 8. Lasse Sellman, Kungsbacka MA
2.58,30; 9. Hans Björk, Västra MK 259,05; 10.
Tommy Hultén, Kungsbacka MA 303,15; 11.
Gunnar Lind, SMK Eksjö 304,30; 12. Stig lgel-
ström, Karlskoga MK 307,36; 13. Anders Påhls-
son, Uppl. Väsby MK 327,20; 14. Bengt Eriks-
son, Kungsbacka MA 329,55; 15. Björn Rehnvall,
Tiger MSK 332,17; 16. Åke Lööf, Västra MK
339,32; 17. Sören Sander, SMK Eksjö 342,27; 18.

Svante Fischerström, Tiger MSK 551,45; 19.
Kuno Karlsson, Älvbygdens MK 4.45,15.

Prislista, trial:

1. Kurt Gustavsson (Husqvarna 175) 122; 2. Stig
Igelström (Cotton 250) 152; 5. Erland Andes.
son (Lindström 175) 178; 4. Leif-Å. Olsson (H
qvarna 250) 180; 5. Tommy Hultén (Lindstrom
250) 188; 6. Svante Fischerström (Greeves 250)
195; 7. Jan Johansson (Lindström 360) 196; 8.
Hans Björck (Husqvarna 175) 199; 9. Göran Å-
qvist (Husqvarna 175) 201; 10. Sören Sander
(Husqvarna 250) 205; 11. Åke Lööf (Husqvarna
175) 225; 12. Åke Pettersson (Lindström 250)
227; 15. Börje Orrvik (Husqvarna 175) 251;
Kuno Karlsson (Husqvarna 175) 254; 15. Björn
Rehnvall (Greeves 250) 240; 16. Anders Påhl-
son (Husqvarna 175) 247; 17. Bengt Eriksson
(Husqvarna 250) 272; 18. Gunnar Lind (Husqvar-
na 175) 275; 19. Lasse Sellman (Husqvarna 175)
284.

Totalplacering:

1. Kurt Gustavsson (cross) 2+1=3; 2. Erland
Andersson (tillf.) 1+3=4; 5. Leif-Å. Olsson
(cross) 3+4=7; 4. Jan Johansson (cross) 4+7
11; 5. Stig Igelström (trial) 12+2=14; 6., Tom-
my Hultén (tillf.) 10+5=15; 7. Göran Åqvist
(tillf.) 7+9=16; 8. Hans Björck (trial) 9+9=18;
9. Börje Orrvik (cross) 5+13=18; 10. Åke Pet-
tersson (cross) 6+12=18; 11. Svante Fischer-
ström (trial) 18+6=24; 12. Lasse Sellman (trial)
8+19=27; 15, Åke Lööf (tillf.) 16+11=27; 14. Sö-
ren Sander (trial) 17+10=27; 15. Anders Påhls-
son (tillf.) 13+16=29; 16. Gunnar Lind (cross)
11+18=29; 17. Björn Rehnvall (trial) 15+15=30;
18. Bengt Eriksson( tillf.) 14+17=31; 19. Kuno
Karlsson (trial) 19+14=35.

B-Juniorer, 6 varvx 7 km:

Tävlingen om biskop Brask’s Minne

Prislista, tid:

1. Bjarne Johansson, Linköpings MS 2.11,00; 2.
Bernt Ehn, SMK Eksjö 225,40; 5. Clas Wenner-
lund, SMK Arboga 224,46; 4. S. Regnander,

Falkenbergs MK 226,55; 5. L.-Å. Linderholm,
Linköpings MS 227,50; 6. Per Nilsson, Hisingens

MK 251,12; 7. Ingvar Gustavsson, Kungsbacka
MA 2.45,00; 8. Jan Samuelsson, Linköpings MS
2.47,55; 9. Gunnar Henriksson, Västra MK
2.54,24; 10. Lars-O. Laurén, Göta MS 257,00;
11. Sune Karlsson, SMK Eksjö 5.01,24;12. Bernt
Anton, ,Linköpings MS 302,57; 15. Sture Petters-
son, SMK Eksjö 3.11,50; 14. Nils Hellkert, SMK
116,27; 15. Conny Windisch, SMK Eksjö
3.25,59.

Prislista. trial:

1. Bernt Ehn (Husqvarna 175) 162; 2. Per Nils-
son (Husqvarna 250) 166. 3 L.-Å. Linderholm
(Lindström 250) 180; 4. Nils Hellkert (Husqvar-
na 175) 182; 5. Claes Vennerlund (Husqvarna
200) 184; 6, Sune Karlsson (Husqvarna 175) 185;

7. Bjarne Johansson (Husqvarna 175) 190; 8.
Ingvar Gustavsson (Husqvarna 1,75) 192; 9. Jan
Samuelsson (Lindström 250) 192; 10. Gunnar
Henriksson (Husqvarna 175) 195; 11. S. Reg-
nander (Husqvarna 175) 196; 12. Sture Petters-
son (Husqvarna 175) 202; 15. L. 0. Lauren
(Husqvarna 175) 208; 14. Bernt Anton. (Hus-
qvarna 175) 210; 15. Conny Windisch (Husqvar-
na 175) 210.

Totalplacering: . .
1. Bernt Ehn (trial) 2+1=3; 2. Bjarne Johanssons
(tillf.) 1+7=8; 3. Claes Vennerlund (tillf.) 3+5
:8; 4. L.-Å. Linderholm (cross) 5+3=8; 5. Per
Nilsson (cross) 6+2=8; 6. S. Regnander (cross)
4+11=15; 7. Ingvar Gustavsson (tillf.) 74:18:15;
8. Jan Samuelsson (cross) 8+9=17; 9. Sune
Karlsson (tillf.) 11+6=17; 10. Nils Hellkert
(trial) 14+4=18; 11, Gunnar Henriksson (trial)
9+10=19; 12. L. 0. Laurén (tillf.) 10+15=25; 15.
Sture Pettersson (tillf.) 13+12=25; 14. Bernt An-
ton (tillf.) 12+14=26; 15. Conny Windisch (tillf.)
15+15=30.

 

 

SPORTSKVALLER

Nisse Hedlunds specialmaskin som skall köras
av Tibblin i 500-motocross-VM blir vit till färg-
en. Själva maskinen är tämligen lik den tidi-
gare 500 cc Husqvarna VM-replican, men så tar
man också komponenterna från en begagnad
sådan maskin, med BSA-växellåda. Nyheter
som kommer på detta första exemplar är dock
en glasfibertank av Hedlunds egen tillverk-
ning. Under våren räknar man med att ha en
helt ny maskin färdig, med ny ram och AMC
växellåda.

I Göteborgstrakten, där det inte arrangerats

någon motocross närmare staden än på ca 3
mils håll under de senaste Sju-åtta åren, blir

det kanske inom snar framtid åter tävlingar.
Motorklubben ”Pionjär” i Mölndal har nämli-

gen av de kommunala myndigheterna anvisats
en crossbana som mäter c:a 2000 meter,
lägen vid det s. k. Kärraområdet, söder t
staden. Nivåskillnaden mellan högsta och
lägsta punkt på banan är ca 50 meter, och
enligt vad som uppges, kommer ingen del av
banan att understiga 5 meters bredd. Banan
skall iordningställas för officiell träning under
1964 och till 1965 hoppas man kunna bjuda på
tävlingar. Banunderlaget är glädjande nog
grus, vilket betyder att träning kan förekom-

ma i allt slags väder. Den rikligt förekomman-
de ”smäckleran” har hindrat att många banor

kunnat utnyttjas i Göteborgstrakten vid våt
väderlek.

F. d. Norske mästaren Tore Lundby kommer att
göra comeback i vår på crossbanan. Tillsam-
mans med 1963 års mästare, Carl-Reidar An-
derson startar han i ett flertal VM-lopp. Carl-
Reidar kör sin fjolårsmaskin, under det att
Lundby har en splitt ny 1964 års Husqvarna 250

BMW sägs experimentera med en ny ram,
lämpad för tillförlitlighetstävlingar, men även
avsedd för motocross. Det är möjligt att vi
får se någon fabriks-BMW i motocross våren
-64, men förmodligen blott i nationella tyska

tävlingar – i VM lär knappast denna maskin
kunna hävda sig. Det var länge sedan en
BMW sågs i svenska crosstävlingar – hur

många minns Börje Forsman, SMK Uppsala och

hans BMW från de sista åren av 40-talet?

 

Spekulationerna kring David Bickers körning-
ar – vilket märke han skall välja – fortsät-
ter, och i England hoppas man fortfarande
att Bickers skall köra för Greeves. Något
skriftligt mellan Husqvarna och Bickers finns
inte, men enligt vad som nu uppges på den
svenska fabriken har en muntlig överenskom-

melse gjorts att Bickers skall tävla på Hus-

qvarna. Visserligen finns ju den möjligheten
att engelsmannen kan annullera sin gjorda
överenskommelse. Men han kommer nog att
tänka sig för en och annan gång innan så
sker, med vinterns många framgångar i färskt
minne. Hur som helst har spekulationerna kring
Bickers och hans märkesval stimulerat inför
säsongstarten denna vår.

Husqvarnas 358 cc motocrossmotor har nyligen
bänkkörts, varvid en effekt om 29,5 hästkraf-
ter vid 5.700 varv/min. uppmättes. Den nya
400-kubikaren beräknas lämna 10 procent hög-
re effekt.

Denna maskin – 358 eller 400 cc, beroende
på hur tiden kommer att räcka till – kommer

att köras av Ove Lundell första gången i den
engelska TV-crossen den 28 mars, där Sveri-
ges representation blir världsmästarna Rolf
Tibblin och Torsten Hallman plus Ove.

 

Den svenska mc-sporten har fört ett stilla
liv denna vinter. Klubbarna år. inte hågade
att satsa på vintermotocross (snöcross i mån

av tillgång på snö) då det är svårt att locka
större publikmängder ut i kyla och rusk. Bot-
kyrka MK skulle ha kört en tävling den 16
februari men denna inställdes. Vinterns enda
snöcross synes därför bli den i Folkare (Kryl-
bo) den 8 mars. Brist på förare brukar det
sällan vara till sådana tävlingar, varför vi
ger hrr crossare tipset att inte vänta för länge
med anmälan.

I skrivande stund är det omöjligt att få be-
sked från TV-sportens ledning om det blir
svensk sändning eller inte från BBC:s final-
omgång i motocross den 28 mars. Sportche-
fen Gert Engström har inte fått svar från
engelsmännen, men hoppas på ett positivt
besked. Engström berättade också att sport-
redaktionen på svensk TV inte är främmande
för tanken på att ta upp en TV-serie med
crosstävlingar, liknande den engelska på
svenska banor en kommande vinter.

 

Det hela är en ekonomisk fråga. Kan täv-
lingarna arrangeras till rimliga kostnader är
det mycket tänkbart att TV kan hålla sporten
vid liv även vintern igenom hör hemma, vil-
ket sökert skulle hälsas med stor entusiasm
både från förare och publik.

 

Här är det första fotot av den nya GREEVES 250 cc motocross för 1964. Namnet är ty-
piskt nog ”Challenger” vilket betyder ”utmanaren”. Vem som skall utmanas är väl tydligt
nog i sammanhanget – Husqvarna naturligtvis. I skrivande stund meddelas att David Bic-
kers är mycket intresserad att köra denna maskin i VM. Han har aldrig skrivit något kon-
trakt med Husqvarna, och förutom den nya maskinen offererar Greeves honom resebidrag,
kontant ersättning osv. Beträffande ”Challenger” är detta den första Greeves med helt egen
motor. Fabriken har låtit tillverka ett vevhus, liknande Alfa och med separat Albion växel-
låda och med en magnet av Stefas nya svänghjulstyp, samma som Husqvarna, Motor och
växellåda är separata och transmissionen sker med kedja. Cyl.-diameter och slaglängd är
66×72 mm, dvs. ,samma som Villiers. Cylindern är av ny typ med djupare kylflänsar än ti-
digare och med gjutjärnsfoder. Amal Monoblocförgasaren är av 1 3/16 diameter. Utväx-
lingsförhållandena är 10,37 – 12,75 – 16,30 – 22,9.