nr 8 (MC-Nytt aug 1963)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund
OMSLAGSBILDEN: De japanska Suzukicyklarna har totalt dominerat 50 cc VM i år.
Här ses en vy från Hallands TT med VM-ledande Hugh Anderson i spetsen före tre

andra Suzuki med M. Ichino närmast. Foto: Motor Cycling, London.

SE UPP FÖR JEFF I 500-VM

En uppmaning som fortfarande är aktuell!


Jan Liljedahl (Husqvarna), Upplands Väsby
MK, gjorde bästa svenska resultat i Hawk-
stone Park och blev 9:a sammanlagt. Jan är

uttagen i Sveriges lag i MCdN i Knutstorp.
Foto: B.R. Nicholls.

Redan innan VM i 500-motocross star-
tade detta år, uttalade Rolf Tibblin sina
farhågor för Jeff Smith och hans 420 cc
BSA. Spådomarna besannades i Storbrittan-
niens eget Grand Prix för 500 cc som kör-
des i traditionsrika Hawkstone Park inför
c:a 40.000 åskådare och där slutresultatet
blev 1-2-3 för brittiska förare, efter det
att titelhållaren Tibblin besegrats i första
omgången av Smith med 18 sekunder och
fått bryta andra omgången. Söndagen dess-
förinnan hade det sensationella inträffat i
ett mycket rökigt och dammigt sojvetryskt
500-GP i Lvov att Ove Lundell (Monark)
vann sin första GP-seger någonsin och där-
vid besegrade Tibblin. Efter nio körda om-
gångar i 500-VM leder dock Tibblin fort-
farande, men med endast 11 poäng före
Smith som gått om Sten Lundin i tabellen.
Lundin startade inte i den engelska GP-
tävlingen – han har en gammal misstro
mot Hawkstone Park och VM-omgången
där, så han föredrog att vila sej hemma den-
na söndag.
100.000 SÅG RYSK CROSS

Intresset för mc-sport är fantastiskt i Sov-
jetunionen och 100.000 åskådare fanns runt
banan, när VM-förarna radade upp sej för
den ryska deltävlingen som kördes i Ukrai-
na. Den stora publiken fick dock ej nöjet
att se en hemmaförare i ledningen i båda
omgångarna ty nu, som mången gång förr
var det en svensk som tog hand om led-
ningen, i det att Ove Lundell gjorde sitt
livs VM-lopp.

Ove vann båda loppen som ingick i det
ryska Grand Prix, och besegrade Rolf Tibb-
lin i båda uppgörelserna, men skall san-
ningen fram, så missade Tibblin, tillsam-
mans med ”Storken” Lundin kapitalt starten
i första omgången. De båda svenska topp-
männen, som innehade de främsta platserna
i VM-tabellen, var just på väg fram mot
starten och hade fortfarande över hundra
meter till startlinjen, då fältet släpptes iväg.
Någon större ordning präglade inte det
ukrainska handhavandet av tävlingen.

I andra omgången tog Tibblin starten och
höll ledningen i åtta varv, men fick ge sej

mot Ove Lundells fräna anstormning. Ba-

kom de svenska kämparna – av vilka P.-O.
Persson kom tvåa i första omgången men
blev oplacerad i andra – korn Smith och
Lampkin på sina 420 cc BSA.

Resultat, Sovjet-Unionens 500 Grand Prix:
1:a omg.: 1. O. Lundell (Monark), 2.. P. O.
Persson (Husqvarna), 3. R. Tibblin (Husqvarna),
4. A. J. Lampkin (BSA), 5. J. V. Smith (BSA),
6. S. Krocovitch (ESO).

2:a omg.: 1. O. Lundell (Monark), 2. R. Tibb-
lin (Husqvarna)- 5. S. Kracovitch (ESO), 4. J.
V. Smith (BSA), 5. A. J. Lampkin (BSA), 6. I.
Kazakhov (ESO).

Totalt: 1. Ove Lundell, 2. Rolf Tibblin, 3. Jeff
Smith, 4. Arthur Lampkin, 5. S. Kracovltch, 6. I.
Kazakhov.

Roffe i Hawkstone Park 1963.

ENGELSMÄN JUBLADE

Storbrittanniens eget GP i Hawkstone Park

har alltid ansetts som ett nyckellopp i 500-

VM. Banan är mycket svår och dess många

gropar knäcker både män och maskiner.

Den är inte speciellt populär bland svenska

förare, bör kanske tilläggas. I år var den
det ännu mindre än tidigare.

Men tydligen kan engelsmännen själva
banan utan och innan. Resultaten från 1963
års Grand Prix pekar på detta. Helt visst
skärper sej också hemmaförarna en hel del
inför sin egen publik.

När startfältet radade upp sej för första
VM-start i år i Hawkstone, fattades givetvis
en del av det svenska motståndet. Bill och
Gunnar var skadade och Sten ställde sin va-
na trogen inte upp i denna tävling, han tog
semester den veckan. Detta förklarar något
av den brittiska överlägsenheten.

Den svenska representationen bestod av
titelförsvararen Rolf Tibblin samt P.-O.
Persson och Jan Liljedahl, samtliga på Hus-
qvarna. Ingen av dessa skulle komma att
placera sej.

Smith och Lampkin hade hela veckan
före GP trimmat sina 420 cc BSA hemma
på fabriken och det visade sej också att den
arbetstid de lagt ned på cyklarna inte var
förgäves. De gick som klockor och var myc-
ket vassa.

SMITH ÅKTE FRÅN

I första omgången försökte Tibblin nå
en tätposition efter en sen start, och arbe-
tade sej upp från nionde plats till andra –
Smith kunde han dock inte rå på. Tidsskill-
naden mellan de båda utgjordes av mer än
en halv minut. Innan Tibblin nådde andra-
platsen, hade denna hållits av Don Rick-
man som denna gång körde Metisse med
Matchlessmotor, men drabbades av tänd-
ningsfel, och fick bryta.
De båda andra svenskarna hade ingen
speciell tur – Jan Liljedahl vurpade och
P.-O. Persson, som under första delen av
loppet legat bra till, föll tillbaka, också han
efter vurpa.

TIBBLIN FÖLL

Andra omgången blev dramatisk. Don
Rickman som ordnat felet med sin Me-
tisse/Matchless sköt iväg som en kanon-
kula i starten och inte en själ kunde hänga
med i hans tempo. På andra plats låg hans
bror Derek, på samma slags maskin. Smith
körde emellertid hårt och gick snart upp på
andra plats.

För Tibblins del såg det inte så bra ut.
Svensken hade fått en dålig start och hade
gott och väl ett dussintal förare framför sej
under första varvet. Med sin stora energi
plockade han dock en efter en och var till
slut invecklad i en hård duell med den dan-
ske Matchlessföraren Mogens Rasmussen,
när han i ivern körde kull i en lös sand-
driva. Bakhjulet sprutade upp en kaskad av
sand och Tibblin hade oturen att få in sand
i förgasaren. Därmed var han borta ur täv-
lingen och genom detta gjorde han sin för-
sta poängmiss i årets VM.

Rasmussen fick nu ensam försvara skan-
dinaviens ära i tävlingen, vilket han gjorde
genom att bl. a. kriga mot ArthurLamp-
kin och Derek Rickman. I bakgrunden ja-
gades Rasmussen av den enda tvåtaktaren
i tävlingen, belgaren Walter Baetens 352
cc Jawa, vilken denne fått låna av Jaromir
Cizek, speciellt för Storbrittanniens Grand
Prix.

Englands GP var över och ännu en gång
i år hade en kil riktats mot det svenska för-
svaret av VM-titeln i 500-klassen. Tre täv-
lingar återstår nu, Belgien den 4 och Lux-
emburg den 11 augusti samt Östtyskland den
8 september. Västtysklands VM-omgång har
inställts. Tibblin leder när VM så går in i
sitt slutskede med 11 poäng före Smith, och
någon överhängande fara att han skall mista
titeln torde det inte vara, eftersom de åter-
stående tävlingarna går på banor som pas-
sar svensken och hans maskin ganska bra.
Men något överlägset ”svenskt” VM blir det
inte i år, vilket vi när allt kommer om-
kring bör vara glada över, ty vad stimulerar
mer än konkurrens?

Resultat, Storbritanniens 500 Grand Prix:

1:a omg.: 1. J. V. Smith (BSA), 2. Rolf Tibblin
(Husqvarna) 3. Arthur Lampkin (BSA), 4 De-
rek Rickman (Metisse), 5. V. Eastwood (Match-
less), 6. C. Horsefield (Matchless), 7. Mogens
Rasmussen (Matchless), 16. Jan Liljedahl (Hus-
qvarna)

2:omg.: 1. Den Rickman (Metisse) 2. J. V. Smith
(BSA), 3. Arthur Lampkin (BSA), 4. D. Rickman
(Metisse), 5. Mogens Rasmussen (Matchless),
6. Walter Baeten (Jawa), 8. Jan Liljedahl
(Husqvarna).

Totalres.: 1. J. V. Smith (GB), 2. Arthur
Lampkin (GB), 3. Derek Rickman (GB), 4.
Mogens Rasmussen (DK), 5. C. Horsefreld,
(GB), 6. Walter Baeten (B), 7. H. Fischer (CH)
8. M. Schnedel (A), 9. Jan Liljedahl (S), 10. R.
Julienne (F).

500 VM efter Storbrittanniens GP:

Rolf Tibblin            456888860 48 (51)
J.V.Smith                 048660148 37
Sten Lundin            884426400 36
Bill Nilsson             662030000 17
Arthur Lampkin    003004036 16
P-O. Persson           320503000 11
Ove Lundell           000200080 10

V. Valek                    000000600 6

SVERIGES 250 GRAND PRIX

Torsten och Dave Bickers autografer.

En självsäker, sammanbiten Torsten
Hallman har fört upp sin segerrika Hus-
qvarna 250 cc ”fabriksmaskin” på po-
diet för att Vännäs MK:s besiktnings-
chef Kalle Svensson skall finna att allt
är klappat och klart för nya VM-po-
äng. Kalle Svensson som själv för någ-
ra är sedan var en flitig tävlingsmotor-
cyklist i olika grenar var en av de
många arbetsmyrorna inom Vännäs
MK som var och en drog sitt strå till
stacken för att tävlingen skulle bli ett
så fullvärdigt VM-arrangemang som
möjligt. Hallman motsvarade för sin
del förväntningarna och visade den
svenska hemmapubliken hur en världs-
mästare kör i 250-klassen idag.
Men det var inte blott Hallman som
var överlägsen utlänningarna – på de
första sex platserna återfinnas sex
svenska förare, när slutresultaten gjor-
des upp efter Sveriges 250-Grand Prix
i motocross 1965.

Starten 1:a heatet:

Nr 11 Håkan Jerling, nr 15 Lars-Åke Olsson, nr 10 Olle Pettersson,

nr 7 Torsten Hallman, nr 19 Dave Bickers England, nr 3 Jan Blomqvist,

nr 5 Sivert Eriksson, nr 22 Cenneth Lööf, nr 2 Alan Clough England,

nr 6 Fred Willamowski Öst-Tyskland.

Så här såg det ut, ögonblicket innan den stora vurpan skedde i andra omgången. Norges
Carl-Reidar Andersen (Husqvarna – nr 27) har tagit ledningen före bl. a. Hallman nr 7, Cen-
neth Lööf nr 22 och Janne Blomqvist. Det var den sistnämnde, med nr 3 på sin maskin, som

blev den ende ”fallne” kvar på Slagfältet . . .
Nr 11 är Håkan Jerling, nr 18 Jan Johansson, nr 1 Paul Friedrichs Öst-Tyskland, nr 8 Aarno

Erola Finland, nr 15 Lars-Åke Olsson.

Torsten Hallman (Husqvarna) har tagit sin andra raka VM-titel. Detta har han gjort på
det mest övertygande sätt man kan tänka sej. Hans svenska hemmapublik fick del av hans
överlägsna körteknik då hann vann sin sjunde delseger i årets 250-VM, i Sveriges Grand
Prix på den västerbottniska Pengforsbanan utanför Vännäs. Det var den nionde deltävlingen
i VM och genom Hallmans sjunde seger nådde han maximala poäng för en VM-seger.

Genom sin stora överlägsenhet i årets
250-VM hade naturligtvis Torsten Hallman
tagit bort mycket av spänningen när han
och hans konkurrenter ställde upp på den
norrländska tävlingsbanan, som kantades av
7.000 åskådare. Emellertid blev hans blän-
dande uppvisning ändå en krydda för pu-
bliken, ty aldrig har en liknande förarebe-
gåvning setts i ett 250-lopp. Europamästaren
från 1960-61, David Bickers på Greeves,
som tog sin titel just på Pengforsbanan vid
EM-tävlingarna där 1960, trodde man skulle
kunna hävda sej bra även denna gång –
men därav blev intet. Bickers form är inte
densamma som tidigare, och hans maskin läm-
nar numera, i konkurrens med de svenska
Husqvarnorna, åtskilligt att önska, mest
ifråga om tillförlitlighet. Sex svenskar på de
sex främsta platserna i Sveriges 250-GP blev
facit av de sammanlagda resultaten och
först på sjunde plats kom en utländsk föra-
re Alan Clough på Greeves.

ÖVERRASKNINGAR

Det svenska GP-loppet var trots Hall-
mans överlägsenhet fyllt med överraskning-
ar. VM-försvararen var inte speciellt snabb
i starterna, där däremot Arbogas Håkan Jer-
ling, med en ny Husqvarna var synnerligen
frän i första omgången. Jerling satsade
emellertid allt för hårt och hade dessutom
inte brytt sej om att ta på sej skyddsglas-
ögon, vilket hämmade sej på den synnerlig-
en dammiga banan. Efter några varv låg
Hallman i en klar ledning, vilken han be-
höll ohotad i mål. Helt okänd för den stora
publiken kämpade sej också en annan yng-
ling upp mot toppen. Det var Arne Kring
från Voxnadalens MK, Edsbyn, som åkt
upp till Vännäs enbart som reserv, men se-
dan två holländare ej kommit till start fått
en plats i GP-fältet. Arne Kring hade namn
om sej som en mycket god förare i sitt di-
strikt, och nu visade han även att han ej
respekterade flertalet VM-förare. Från en
ursprunglig 6:e plats på första varvet avan-
cerade Kring framåt och började etablera
strid med såväl Olle Pettersson som Cenneth
Lööf, som låg närmast Hallman. Detta slu-
tade med att Kring besegrade såväl Petters-
son som Lööf mot slutet. David Bickers in-
sats intresserade och trots att engelsman-
nen gjorde en dålig start arbetade han sej
upp till en hygglig position, då han drab-
bades av kopplingsfel, vid ungefär halva
loppet, och måste utgå.

SVENSK DOMINANS

Den svenska dominansen var stor, och
bland våra grannländers förare fanns inte
mycket till konkurrens. Det finska mot-
ståndet hade man väntat sej hårdare, efter
finnarnas NM-seger i lag, men de blåvita
förarna kunde inte göra mycket åt de bäs-
ta svenskarna, inte heller norrmän och dan-
skar. Bland utländska förare lyckades Alan
Clough (Greeves) bäst i första omgången
men bättre än åttonde plats nådde han ej.

INBJUDNINGSLOPP

Ett inbjudningslopp för 250-förare kördes
mellan de båda GP-loppen. I detta placerade
sej stockholmaren Bernt Engstrand bäst fö-
re två vännäsförare, Tore Gustavsson och
Gunnar Karlsson, samtliga på Husqvarna.

RÖK OCH DAMM

Det andra VM-loppet blev dramatiskt re-
dan från första stund, ty när det 28 man
starka fältet gick in i första kurvan klum-
pade det ihop sej och flera förare föll. När
dammet skingrats låg Janne Blomqvist och

hans Husqvarna kvar på banan och båda
fick hjälpas därifrån av funktionärerna. Det
var en stor skräll med flera förare inblan-
dade, men endast Blomqvist måste bryta,
dock utan större personliga skador. I lop-
pets ledning hade Hallman mycket snart
plockat upp den ledning som Jan Johansson
tagit med sin snabba Lindströmmare och så

blev det samma visa igen – världsmästaren
visade klart sin klass och höll distans före
de övriga. Sensationsmannen Arne Kring
gjorde åter en fin körning, men han rådde
inte på Cenneth Lööf och Jan Johansson
denna gång. Genom sina placeringar sluta-
de Lööf och Kring på lika poäng, men
när slutplaceringen gjordes upp, visade det
sej att Kring besegrat den åtskilligt mera ru-
tinerade Lööf på tid. Ett nytt namn hade
skrivits in i 250-klassens topp i motocross.
Olle Pettersson och L-Å Olsson följde på
de närmaste platserna. Bickers, som i an-
dra loppet gjort en avancerande körning
och till slut låg på sjätte plats bröt helt
plötsligt när fem varv återstod -motorn
stoppade bara!

GLAD HALLMAN

Naturligtvis var Torsten Hallman myc-
ket glad efter sin seger i Sveriges GP, ge-
nom vilken han var klar, obesegrad titelför-
svarare och Världsmästare i 250 cc för an-
dra året i följd.
Det är sant att det gått mycket bra i
år för mej, kommenterade Hallman och
tillade: – Kanske för bra när allt kommit
omkring. Det har varit lätt att försvara ti-
teln. På frågan om konkurrens saknats var
Hallman inte alldeles övertygad trots allt.
Vaclav Valek, tjecken, har gjort en över-
tygande insats i årets VM och jag har al-
drig varit riktig säker på honom. Jag har
alltid en känsla av att man kan ta stryk av
honom. Synd att tjeckerna inte kom till den
svenska VM-omgången, så att publiken kun-
de få se dem.

BÄTTRE MASKINER –
BÄTTRE FÖRARE

Vi fortsatte att prata med Hallman en
stund och kom in på frågan om maskinva-
let. Husqvarnas stora serie med 250 cc spe-
cialmaskiner, har inte den gjort det lättare.
att få fram fler bra förare? – Jo visst
har den det. Nu vet grabbarna att de kan
lita på en riktig crosscykel, och kan satsa
på körningen på ett annat sätt. Se på Cen-

neth Lööf – och på dagens sensations-
man Arne Kring!
VASSA CZ

Nä, men andra märken då? Har Hus-
qvarna slagit ned allt motstånd från andra
fabrikanter nu i 250-klassen? – Nej, det
vill jag inte påstå. Tjeckerna är minst lika
farliga när det gäller maskiner som förare.
Deras 250 cc CZ av 1963 års modell går
verkligt fort och den får man alltid akta sej
för. Vi får inte glömma att den tjeckiska
fabriken är en stor statlig industri, som
kan offra mycket pengar på mc-sporten.

TITELN FÖRSVARAS

Ja, nu får Du köra minst en säsong till
och försvara titeln! – Ja, det blir väl inget
annat val… Jag har ju mina studier att
tänka på, men de får väl klaras av under
vinterhalvåret som tidigare.

INGET 500 VM

Det har spekulerats en hel del kring di-
na möjligheter att köra i 500-VM. Hur tän-
ker Du göra med den nya 360:an från
Husqvarna? – Mina möjligheter att starta
i 500 VM är dess värre inte så stora. För
det första borde jag få stå över en hel sä-
song från internationella tävlingar och kva-
lificera mej i 500 SM först. Och mina chan-
ser där är nog diskutabla. Det här svenska
i kvalificeringssystemet lägger ju helt en-
kelt hinder i vägen för en förare att gå
över till en annan maskinklass.

POPULÄR DEFILERING

Efter varje lopp i Vännäs fick segrar
defilera på ett mycket originellt sätt. Vännäs
MK äger en förträfflig gammal maskin, en
1000 cc HD ”halvtopp” av 1921 års m0-
dell, med originalsidvagn. Det var i den-
na som bl. a. Hallman fick skjuts två gång-
er om, efter blomstersmyckning och om
kramning av kranskulla. Till saken hör att
HD:n var i maskinellt mycket gott skick
och gick oklanderligt. Den har stått gara-
gerad av förre ägaren i många år, innan
klubben förväntade den.

Resultatlista:

lopp 1 – 15 varv: 1. Torsten Hallman, Hus-
qvarna 51.50,1, 2. A. Kring, Husqvarna 51.41,0,
3. Olle Pettersson, Husqvarna 51.47,0, 4. Cen-
neth Lööv, Husqvarna 51.52,4, 5. Jan Johansson,
Husqvarna 52.11,0, 6. Leif Åke Olsson, Husqvar-
na 52.24,4, 7. Lars Forsberg, Husqvarna 52.45,1,
8. Alan Clough, Greeves 55.06,0, 9. Sivert Eriks-
son, Husqvarna 55.15,0, 10. Osmo Kiukkonen,
Husqvarna 55.14,0, 11. Håkan Jerling, Husqvar-
na, 55.25,0, 12. Fred Williamowski, MZ 55.24,0,
13. Seppo Pönni, Husqvarna 55.26,0, 14. Arne
Nielsen, Greeves 55.27,04, 15. Bo Ekeberg, Hus-
qvarna 55.57,0- 16. Karl Reidar Andersen, Hus-
qvarna 14 varv, 17. John Aas, Maico 14 varv,
18. Paul Friedrichs MZ 14 varv. 19. John Harri-
son, DOT 12 varv, 20. Raimo Rein, Husqvarna
1 varv.

Lopp 2 – 15 varv: 1. Torsten Hallman, Hus-
qvarna 51.45,5, 2. Cenneth Lööv, Husqvarna
52.05,4, 3. Jan Johansson, Husqvarna 52.11,4, 4.
Arne Kring, Husqvarna 52.15,0, 5. Olle Petters-
son, Husqvarna 52.52,9, 6. Leif Åke Olsson,
Husqvarna 52.59,0, 7. Karl Reidar Andersen,
Husqvarna 55.06,0, 8. Raimo Rein, Husqvarna
55.12,5, 9. Bo Ekeberg, Husqvarna 55.20,0, 10.
Alan Clough, Greeves 55.51,2, 11. Osmo Kiuk-
konen, Husqvarna 55500, 12. A. Nielsen, Gree-
ves 55.52,0, 15. Seppo Pönni, Husqvarna 55.54,0,
14. Fred Williamowski, MZ 14 varv, 15. Sivert
Eriksson, Husqvarna 14 varv- 16. Conny An-
dersson, Husqvarna 14 varv, 17. Gerald Scar-
lett, DOT 14 varv, 18. John Aas, Maico 15 varv,
19. Håkan Jerling, Husqvarna 15 varv.

Totalt: 1. Torsten Hallman, Sverige 1+1, 2. Ar-
ne Kring, Sverige 2+4, 1.05.56.0, 3, Cenneth
Lööv, Sverige 4+2, 1.05.57.8, 4. Jan Johansson,
Sverige 5+5, 1.04.22.4, 5. Olle Pettersson, Sve-
rige 5+5, 1.05.102, 6. Leif Åke Olsson, Sverige
6+6, 7. Alan Clough, England 8+10, 8. Osmo
Kiukkonen, Finland 10+11, 9. Karl Reidar An-
dersen, Norge 16+7, 10 Bo Ekeberg, Sverige
15+9, 10. Sivert Eriksson, Sverige 9+15, 12.
Fred Williamowski, Ost-Tyskland 12+14, 12.
Seppo Pönni, Finland 15+15, 12. Arne Nielsen,
Danmark 14+12, 15. Raimo Rein, Finland 20+8,
16 Håkan Jerling, Sverige 11+19, 17. John
Aas, Norge 17+18.


Sensationsföraren Arne Kring från Voxna-
dalens MK visade Vännäspubliken att även
förare från de norra distrikten kan åka verk-
ligt fort. Hans kompisar hoppas nu på ho-
nom i många fler stora sammanhang.

3:a Cenneth Lööf, Göta MS.

Håkan Jerling, SMK Arboga.

Det var mycket varmt den dagen Sveriges
250 cross-GP gick. Detta förklarar den lätta
klädseln vid prisceremonien. Arne Kring
hade redan hunnit ta sej ett dopp i ett
närbeläget vattendrag och hade just bara
badbyxor och VM-kängor på sej (t. v.). Hall-
man återfinns i mitten (som vanligt) lugnt
avlyssnande nationalsången och t. h. blic-

kar Cenneth Lööf bistert – siktar han på
kommande VM?

SPORTSKVALLER


Vid :sen ste MCdN som arrangerades i Sverige, på Knutstorp 1958, segrade Bill med
sin AJS-drivna Crescent. Den här gången får Bill tyvärr stå över på grund av sin ben-
skada från SM. Bill har bl. a. ett bensår som vill läka dåligt. Från Gunnar Johansson
kommer däremot optimistiska tongångar och eventuellt är Gunnar åkklar i mitten av
augusti.
Har juli månad varit en matt tävlingsmånad,
så blir augusti desto mera händelserik. Flera
stora evenemang står på det svenska täv-
lingsprogrammet och av dessa är den klas-
siska, Moto Cross des Nations på Knutstorps-
banan i Skåne den 25 och Europafinalen i
speedway på Ullevi, Göteborg den 27 de
mest prominenta.

Men innan dessa tävlingar går av stapeln
skall SMK Arboga klara av sin traditionella
Rötorsbacke söndagen den 18. Tävlingen är lan-
dets enda årligen återkommande backtävling
och som sådan har den både stort sports-
ligt värde och även värde som bevarare av
en stolt tradition inom vår sport. Det var ju
som bekant i en backtävling som mc-sporten
föddes här i landet . .

Förra året var det som bekant snubblande
nära att Arbogas egen förare Kjell Ahlgren
slog Stellan Strands vid det här laget tio år
gamla backrekord i Röfors. Rekordet lyder
på 41,93 – satt med en metanoleldad Jap
och Ahlgren noterade 42,41 med en bensin-
driven Husqvarna motocross. Vi har talat med
Arbogas crosslagledare Gösta Aronsson och
han ger tipset: – I år ryker rekordet, men
det blir Yngve Andersson som tar det. Han
är utan tvekan snabbast i en sån här täv-
lingsform och han har nu en Husqvarna av
samma typ som den Ahlgren körde förra
året. Det skall bli intressant att se om Arons-
sons tips slår in!
Förutom de snabba motocrossmaskinerna in-
nehåller Röforsloppet som vanligt racerma-
skiner, men något nytt rekord från denna
kategori är knappast att vänta, då förarna
av dessa inte har så mycket åktillföllen –
crossåkarna är däremot vältränade och kör-
snabba från praktiskt taget varje vecko-
sluts cross – detta förklarar varför en cross-
åkare numera kan uppnå så snabba tider i
Röforsbacken.

Sidvagnsklassen blir naturligtvis det speciel-
la dragplåstret i backen och med all sanno-
likhet kommer Bertil Persson att visa upp sitt
Matchlessbygge, vilket är presenterat på an-
nan plats i detta nummer.

Engelsmännens sensationella resultat i sitt
eget 500-Grand Prix i Hawkstone Park bety-
der att vi på allvar måste räkna med denna
nation som en verklig konkurrent vid årets
stordrabbning i klassen, som är Moto Cross
des Nations och äger rum på Knutstorpsbanan
den 25 aug. England har betydligt fler segrar
än Sverige i denna klassiska tävlings histo-
ria och de utmärker sej alltid för största
möjliga erövringslust när det blir tal om den-
na lagkamp.
Sveriges lag är på grund av Gunnar Jo-
hanssons och Bill Nilssons skador dessutom
utan tvekan svagare än vid tidigare tillfällen,
då båda dessa har varit ankare i det blå-
gula laget. l skrivande stund är fyra förare
klara för Sveriges landslag, nämligen Rolf
Tibblin, Sten Lundin, Ove Lundell och P.-O.
Persson. Som femte ordinarie har nämnts Hall-
man på 360 cc Husqvarna – men därav blir
intet, då Svemo önskar hålla sej till klassens
egna förare.

Så dåligt har vi inte med 500-förare, är mo-
tiveringen, vilket ju är alldeles riktigt, även
om Hallmans deltagande onekligen skulle va-
ra mycket intressant. Lasse Gustafsson och
Roine Lööf ör kandidater till ordinarie posten
och förmodligen blir det den rutinerade Lasse
som får träda in i laget. Såvida det inte blir
den återställde Gunnar.

Med topptrion från Hawkstone Park, Smith,
Lampkin och Den Rickman, har England ett
utomordentligt förnämlig stomme till sitt lands-
lag. De är alla tre lagåkare, som vet att göra
sitt yttersta i ett sånt här sammanhang och
deras maskiner ,verkar att vara vassare än
någonsin. Faktum är att svenskarna numera är
rädda för 420 cc BSA som även på raksträck-
orna visat sej ,kunna ge de svenske en match.
Don Rickman och hans ”Metisse” är ju också
som bekant hyperfarlig i MCdN. Det skall bli
intressant att se hur det kommer att avlöpa
på Knutstorp den 25:e i den här månaden . . .

Av övriga länder torde inte några ha något
att sätta emot svenskar och engelsmän. Hol-
ländarna har ju bröderna Dirks, men de har
sällan förmåga att komma i mål alla på en
gång, fransmännen kom visserligen trea för-
ro gången på Knutstorp, 1958, men har inte vi-
sat så värst friska takter sedan dess och öv-
riga nationer, danskar, belgare, schweizare
och eventuellt ryssar, torde inte mycket kunna
hämta mot ”de två stora”.

En nyhet för årets Moto Cross des Nations:
Tävlingen kommer att köras enligt tvåheats
systemet, med platssifferresultat för de tre
bästa i vart lag som avgörande slutresultat?
Systemet praktiserades vid 250-klassen Trop-
hee des Nations i England förra hösten. Ny-
heten har både förespråkare och motståndare.
Något av stämningen som en riktig final ger,
tar det otvivelaktigt bort.

Hallmans seger i 250-VM har knäckt engels-
männen ”moraliskt” och det verkar faktiskt
som flera förare misströstar, främst med an-
ledning av deras motorers otillförlitlighet. Den
höga trimningsgraden har tydligen gett Vil-
liersmotorerna ”knäcken” vilket är synd, ty
med bara Husqvarna i toppen blir det litet
tjatigt, det tyckte t. o. m. Husqvarnas eget
folk vid 250-GP i Vännäs.
Tanken att en eller flera engelsmän kan vara
intresserade att köra det svenska märket 1964
är inte blott en spekulation. David Bickers
har sagt sej vara intresserad av ett Hus-
qvarna-köp, men innan han bestämmer sej
vill han nog undersöka de tekniska möjlighet-
erna till fortsatt verksamhet på en engelsk
maskin. En annan möjlighet att vi får se en
engelsk kombination med Husqvarnamotor är
Don Rickman. Ännu är frågan blott på diskus-
sionsstadiet, men faktum är att Rickmans spe-
cialmaskin i 250-klassen, ”Petit-Metisse” som
nu har en 200 cc Bultacomotor, säkert skulle
bli ännu mera framgångsrik med en Husqvarna
inombords.

De norska motocrossförarna, Carl-Reidar An-
dersen och Jan Aas berättade i Vännäs att
de var långt ifrån nöjda med situationen inom
norsk motocross just nu. – Det går alldeles
för litet tävlingar, ansåg de. Carl-Reidar hade
t. ex. före Sveriges GP, endast kört fyra cross-
tävlingar på hela säsongen. Anledningen till
crosstorkan är enligt förarna, att NMK som
sköter all mc-sport i Norge, ännu inte förståt
att lägga förarnas försäkringskostnad på li-
censavgiften. Som det nu är, får klubbarna
en försäkringskostnad mellan 1000-1.500 nkr
per tävling beroende på startfältets storlek,
och denna kostnad gör, att många inte vågar
sej på ett arrangemang. Därför har tävlings-
antalet dalat nedåt och förarna är bistra
över de få åk-tillfällena. Något måste göras
för att ändra på detta, anser de.
Hallmans förnämliga körning med Husqvarna
har verkligen uppskattats av ledningen på
fabriken. Det är möjligt, att när så småningom
Hallman är färdig med sina studier, vår världs-
mästare återfinnes i fabrikens stab av tek-
niker . . .

lnbjudningsloppet för 500 cc i samband med
Sveriges 250-GP i Vännäs var av mycket god
kvalité och vanns av K-G. Salander från Gäv-
le på en BSA. Maskinmässigt var loppet ock-
så blandat och där återfanns bl. a. en av
Bill Nilssons f. d. ”Billson” – den med stöt-
stångsmotor. Åke Persson från Njurunda kom
trea med denna cykel efter namnen Nilsson
från Voxnadalen med Lito. En mycket bra
körning gjorde f. ö. Vännäs Bertil Siklund med
en AJS som var föga ”special”. Bland många
olika cyklar fanns bl. a. en ”Pripps special”.

Byggherre till denna maskin torde ha varit
Sune Olsson, Hedemora och den kördes av
Henry Lyckholm vilken tydligen funnit ut ett
fyndigl namn på sin ”special”.

Om gånga tiders norrländska mc-tävlingar
fick vi en inblick, då vi tittade hem till be-
siktningschefen i Vännäs MK, Kalle Svensson,
som i det ”civila” driver ortens ledande mo-
torfirma, med bl.a. stor Puchförsäljning. Kalle
visade tidningsklipp från sin egen mc-tid då
det kördes Triumph Tiger 100 i backar, på
jord- och isbana m.m. -Vi ordnade bussresor

med medlemmarna i den tidens Umeå MK och
lastade våra motorcyklar på släpkärra efter

bussen. Ingen av oss hade egen bil på den
tiden. Det var främst i den s. k. ”katalog-
klassen” som Kalle Svensson körde och bland
konkurrenterna återfanns förare som Henning
Engström på Ariel och Åke Bonnedahl på AJS.

Nutidens norrländska crossförare får åka
långa vägar söderut för att få tävlingstillföl-
len och det är egentligen blott Vännäs MK
och Njurunda MK som har cross på program-
met av det övre norra distriktets klubbar.

Om ställningen för vårt 500-landslag i moto-
cross är något osäker verkar den betydligt
säkrare i 250 cc, där årets nationskamp äger
rum i Belgien den 15 september. Sveriges
fyrmannalag är med all sannolikhet dessa:
Torsten Hallman, Cenneth Lööf, Jan Johansson
och Olle Pettersson. Skall man döma efter re-
sultatet i 250-GP i Vännäs är det svenska la-
get så gott som oslagbart, men den svenska
tävlingen är därvid något missvisande.

Det hårdaste motståndet saknades nämligen
i Vännäs – tjeckerna – och till Trophee des
Nations som 250-lagtävlingen kallas kan vi
säkert räkna med en viss ommöblering i det
engelska laget. Det är inte otroligt att man
satsar på Smith och Lampkin och deras fyr-
takts BSA och kanske t. o. m. sätter in Don
Rickman på ”Petit-Metisse”.

På tal om tjecker så var det med uppbor-
rade 250 cc Cz – 253 cc – som de tjeckiska
förarna gjorde en sådan fantastisk körning i
Tjeckoslovakiens 500-GP som vanns av Tibb-
lin och med Valek på andra plats. Åter en tan-

keställare för byggare av 500 cc!

Metisse till Sverige

Den välkände crossföraren från Motala,
Kurt Grahn kommer under hösten att ut-
vidga sin verksamhet som affärsman inom
crossbranschen och har nu klart med im-
port av allt som rör de vassa engelska Me-
tisemaskinerna, företrädesvis med Match-
lessmotor, som nu används av såväl Don
som Derek Rickman, vilka vi får se ingå i
Storbrittanniens landslag i MCdN på
Knutstorp den 25 augusti. Kurt Grahn. har
själv nu en Metisse med Matchlessmotor och
kommer att debutera med denna på svensk
mark i SM för 500 i Upplands Väsby den
15 september.

HALLMAN vann igen i Finlands 250-GP

Finlands 250-Grand Prix i motocross;
den tionde deltävlingen i årets VM och kör-
des på den s.k. Rödsandsbanan utanför Hel-
singfors. Hallman ställde upp i denna täv-
ling som redan säker mästare, och visade
även den finska publiken sina förnämliga
takter. Engelsmännen förföljdes liksom tidi-

gare av maskintrubbel och de tre deltagande
David Bickers, Alan Clough och John Banks
bröt samtliga. De var dock inte ensamma
om sitt olycksöde – endast åtta förare full-
följde sammanlagt de båda loppen.

Under det att Hallman visade upp VM-
stilen och vann båda sina omgångar, skug-
gades han ganska febrilt av silverplatsman-
nen i årets VM, tjecken Valek, som kör en
utomordentligt snabb CZ. Den sovjetryska
toppföraren Igor Grigoriev visade ånyo att
han är en fullvärdig representant i VM-tur-
neringen och med sin tjeckiska Cz-maskin
tog han totalt en tredjeplats.

Bland de finska förarna, märktes främst
den unge lovande Pentti Kalteva, som med
Husqvarna blev trea i första omgången,
men som fick utgå i andra loppet. Aarno

Erola blev för sin del oplacerad med fa-
briks-Montesan i första omgången, men
kom igen starkt i den andra och tog där
en tredjeplats.

Hallmans tidsskillnad till Valec var 11 se-
kunder i första och 2,5 sekunder i den an-
dra omgången. Detta visar att den svenske
världsmästaren var åtskilligt pressad av sin
”skugga”.

Resultat, Finlands 250 cc Grand Prix:

1:a omg.: 1. T. Hallman (Husqvarna) 2. V. Va-
lec (Cz), 3. P. Kelteva (Husqvarna) 4. I. Gri-

goriev (Cz), 5. K. Pilar (Cz) 6. R. Rein Hus-
qvorna).

2:a omg.: 1. T. Hallman (Husqvarna), 2. V. Va-
lec (C2), 3. A. Erola (Montesa), 4. R. Rein (Hus-
qvarna), 5. I. Grigoriev (Cz) 6. V. Arbekov
(K 250).

Totalt: 1. T. Hallman (S), 2. V. Valet: (CS) 3.
I. Grigoriev (SU) och R. Rein (SF), 5. K. Pilar
(CS).

Torsten, Janne Johansson och Cenneth Lööf.

Sovjetunionens 250-GP i Moskva 1963.

MEN BRÖT SOVJETS GP

Från Finland bar färden ytterligare öster-
ut, mot Sovjet där den 11 VM-tävlingen
kördes utanför huvudstaden Moskva. Hall-
mans stora segerskörd avbröts emellertid i
denna tävling. Det var genom en vurpa i
det första framträdandet som Hallman mis-
sade – han kom nämligen igen mycket hårt
och tog hem den andra omgången. Östbloc-
kets egna förmågor firade, efter det att den
svenske världsmästaren var borta ur bilden,
stora triumfer och bäst blev inte oväntat
Hallmans ”skugga” tjecken Valek. Därmed
vann denne sin första Grand Prix-seger, en
f. ö. välförtjänt sådan. Ryssen Grigoriev,
på en annan fabriks-CZ blev tvåa och som
tredje man placerade sej hans landsman Vic-
tor Arbekov med den sovjettillverkade ma-
skinen K 250. Enda svenska VM-poäng togs ,
den här gången av Jan Johansson med hans i
Lindström 250 cc.

1:a omg.: 1. V. Valek (CZ), 2. I. Grigoriev (CZ),

3. W. Friedrich (MZ) 4. V. Arbekov (K250), 5. K.
Pilar (CZ), 6. F. Williamowsky (MZ).

2:a omg.: T, Hallman (Husqvarna), 2. K. Pilar
(CZ), 3. V. Valek CZ) 4. I Grigoriev (CZ), 5. J.
Johansson (Lindström), 6. F. Williamowsky (MZ)

Totalt: 1. V. Valek (CS), 2. I. Grigoriev (SU), 3.
K. Pilar (CS), 4. V. Arbekov (SU), 5. F. William-
owsky (D), 6. J. Johansson (S).

VM-tabell. 250 cc motocross:

T. Hallman (Husqvarna) 6 8 8 8 8 8 4 8 8 8 0 56 (72)
V. Valec (Cz) . . . . . . . . ..             00606686068 42
I.Grigoriev (Cz) . . . . . . ..             00060050046 19
Jan Johansson (Lindström) 17, K. Pilar (CZ) 15,
Cenneth Lööf, (Husqvarna) 13, David Bickers
(Greeves) 12.

BICKERS FOR HEM IGEN

Engelsmannen David Bickers avbröt sitt
VM-deltagande efter Finlands GP och åkte
hem till sin mc-firma i Ipswich. Han ansåg
det lönlöst att fullborda turnén efter all
otur med material och sedan Hallman vun-
nit VM-titeln.