nr 8 (MC-Nytt aug 1961)

mcn61_08_01

Redaktör och ansvarig utgivare Bengt Björklund

Omslagsbilden:

T. h. ser vi unge Mike Hailwood (Norton) fullborda
sin TT-triumf i Senior TT, efter det han vunnit såväl
125 som 250 TT på japanska Honda. På bilden ne-

dan ser vi den glade TT-segraren, vars pappa Stan

(miljonär i mc-branschen) gratulerar Sveriges Billy

Andersson (t. h. iförd skyddshjälm modell äldre).

Den svenske TT-vikingen gjorde sina livs lopp på

lsle of Man och vann silverreplica i Junior TT och

brons i Senior – på samma cykel, en 1959 års
AJS 7R!   Foto: B. R. Nicholls.

 

mcn61_08_03

Lika hårt i SM som VM-cross!
Bilden på denna cross-sida tillägnar vi första hand Lasse Gustafsson, och Gunnar Johansson, som
gjort så goda internationella resultat i senast körda tävlingar. Den stora bilden överst visar hur Lasse
tar starten i ett av heaten i SM i Vännäs. Där kammade dock motalaföraren ”noll” – Bill, tvåa på in-
nerkanten, tog hem tredje SM-omgången enkelt och leder nu detta mästerskap. Som synes ligger Sten
Lundin trea på bilden.

”Arbetstakten” är minst lika hårt upp-
driven i 500-SM som i VM-motocrossen.
Detta kunde en 4000-hövdad publik intyga
i Vännäs, där årets tredje SM-tävling av-
gjordes i midsommar. Bill Nilsson (Hus-
qvarna) triumferade genom två odiskutab-
la heatsegrar, Gunnar Johansson – tidi-
gare otursam i SM – kom tvåa på Lito och
Rolf Tibblin (Husqvarna) tog också sin
första SM-poäng för året. Sten Lundin,
var inte Bills hårdaste konkurrent denna
gång, VM-utmanaren kom först på fjärde
plats. P.-O. Persson (Monark), och K.-I.
Larsson (Lito) befäste sina SM-positioner
och norrlänningen Åke Persson (Monark)

visade ”hemmapubliken” att det kan åkas
även norröver . .. Vännäs-SM:s resultat
såg ut så här:

1) Bill Nilsson (1+1=2; 2) Gunnar Johansson (2+
3=5); 3) Rolf Tibblin (3+4=7); 4) Sten Lundin (7+2
=9); 5) P.-O. Persson (5+5=10); 6) K.-I. Larsson (4+
8=12); 7) Åke Persson (12+7=19); 8) Roine Lööf
(8+12=20); 9) Kurt Andersson (10+14=24); 10) Kurt
Gustafsson (20+6=26).

Märkesmässigt dominerade ”specialarna” ännu
mera än vid tidigare SM. Av de tio i toppen var
det endast Kurt Gustavsson som körde ”konfek-
tionssytt” dvs. BSA, övriga körde ”skräddarbe-

ställda” åk, i nämnd ordning: Husqvarna, Lito,
Husqvarna, Monark, Monark, Lito, Monark, Hus-
qvarna och Husqvarna.

SM i 500 cc

efter Vännäs SM-omgång:

Bill Nilsson, Husqvarna . . . . . . . ……. 10 7 10 27

Sten Lundin, Lito . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 10 7 25

Ove Lundell, Monark . . . . . . . . . . . . .. 9 8 0 17

Lasse Gustafsson, Monark . . . . . . . . .. 5 9 0 14

P.-O. Persson, Monark . . . . . . . . . . . . .. 7 0 6 13

K.-I. Larsson, Lito . . . . . . . . . . . , . . . . .. 0 6 5 11

Ingemar Österberg, BSA . . . . . . . . .. 4 5 0 9

Gunnar Johansson, Lito . . . . . . . . . . .. 0 0 9 9

Rolf Tibblin, Husqvarna . . . . . . . . . . .. 0 0 8 8

Rune Hedin, Husqvarna . . . . . . . . . . .. 6 0 0 6

Jan Liliedahl, Husqvarna . . . . . . . . .. 1 4 0 5

Kurt Gustafsson, BSA . . . . . . .  . . . . .. 0 3 1 4

Åke Persson, Monark . . . . . . . .  . . . .. 0 0 4 4

Kjell Ahlgren, Husqvarna . . . . . . . . .. 3 0 0 3

Roine Lööf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0 3 3

S. Eriksson, BSA . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. 2 0 0 2

Åke Nilsson, Triumph . . . . . . . . . . . . .. 0 2 0 2

Gösta Larsson, AJS . . . . . . . . . . . . . . .. 0 1 0 1

Kurt Andersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0 1 1

Englands 500 Grand Prix

kördes i år, liksom tidigare i Hawkstone
Park, vars bana kortats ned till omkring
2000 meter. Tävlingen blev en stor besvi-
kelse för publiken, eftersom det svenska
VM-esset Sten Lundin ej ställde upp. Sten
var inte anmäld, och anledningen till hans
uteblivande må vara hans privata – fak-
tum torde dock vara att Sten aldrig trivts
riktigt bra på den engelska GP-banan, där
hans tidigare resultat ej heller varit över-
tygande. Emellertid blev VM-kampen inte
på något sätt rubbad av Stens uteblivande.
Bill Nilsson, som haft god möjlighet att
närma sig sin VM-konkurrent i tabelltop-
pen, gick miste om denna chans tack vare
en förarglig magsjukdom, som gjorde ho-
nom rent ur slag. Sveriges färger försva-
rades istället med den äran av Lasse Gus-
tafsson (Monark) och Gunnar Johansson
(Lito) som slutade som tvåa respektive
trea efter bejublat segrande hemmaföra-
ren David Curtis (Matchless), det engelska
esset som öriket ofta har ”i bakfickan” vid
speciella tillfällen, som t. ex. det här och
fjolårets Motocross des Nations. Helt sä-
kert kommer Curtis även att försöka kny-

ta upp svenskarna i slutet av denna må-
nad, då årets VM-landskap körs på en ba-
na i södra Holland. Den 27 augusti går
denna spännande uppgörelse. Englands GP
fick följande resultat:

1) David Curtis (1+1=2); 2) Lasse Gustafsson (2
+3=5); 3) Gunnar Johansson (4+2=6); 4) John
Burton (6+4=10); 5) John Harris (7+7=14); 6) R.
Vanderbecken (11+8=19).

Märkesmässigt såg det ut så här: Matchless, Mo-
nark, Lilo, BSA, BSA (John Harris körde en ny ex-
perimentcykel, en uppborrad 350:a med nya block-
motorn) samt Triumph. Tibblin (Husqvarna) kom
sexa i heat nummer två, men blev utan totalpla-
cering.

 

Sten lundin, Sverige, Lito . . . . . . . . .. 8 8 8 4 6 0 34
Bill Nilsson, Sverige, Husqvarna ….. 6 0 0 8 8 0 22
M. Soucek, Tjeckoslovakien, ESO …. 3 4 0 6 2 0 15
Gunnar Johansson, Sverige, Lito ….. 4 3 0 0 4 4 15
John Burton, England, BSA . . . . .. . .. 0 6 0 0 0 3 9
David Curtis, England, Matchless …. 0 0 0 0 0 8  8
Ove Lundell, Sverige, Monark . . . . .. 0 0 6 1 0 0  7
E. Krajcovik, Tjeckoslovakien, ESO.. 0 2 0 3 0 0  5
Rolf Tibblin, Sverige, Husqvarna …. 0 0 0 2 3 0  5
Don Rickman, England, Metisse …. 0 0 4 0 0 0  4
John Harris, England, BSA .  . . . . .. 0 0 0 0 0 2  2
R. Vanderbicken, Belgien, Triumph. 0 0 0 0 0 1  1

mcn61_08_09

Arthur Lampkin, BSA, England.

Hårdare för de våra.

är det som vi tidigare nämnt i 250 cc EM,
där vi trots Torsten Hallmans fina seger i
Finlands GP, ännu inte skönjer någon me-
daljplats. ”Totte” har nämligen tre bred-
axlade engelsmän framför sig, J. V. Smith,
Arthur Lampkin och regerande Europa-
mästaren David Bickers. De två först-
nämnda BSA-förarna toppar — efter Väst-
tysklands GP — EM-tabellen. Arthur Lamp-
kin har varit ”oförskämd” nog att vinna
både Italiens- och Tysklandsomgångarna
och hans segerstil kan studeras här t. h.
Något måste göras, det har vi tidigare sagt
i dessa spalter, och det är med nöje vi kon-
staterar att såväl Nisse Hedlund i Spånga
som Gustaf Flink i Åmål har nya 250-cross-
motorer under arbete. Hedlund håller på
att bygga om en fabriks-250 cc Huskvarna
till fyrtaktare med överliggande kamaxel,
och Flink har en helt ny, egenhändigt kon-
struerad 250-tvåtaktare, som om tiden räc-
ker till, kommer att förses med femväxlad
låda. Men det är ju inte bara cyklar som
behövs för att knipa EM-poäng – hur vo-
re det att låta Tibblin bilda par med Hall-
man i EM? En ekonomisk fråga, kan det
tyckas, men helt säkert kan denna lösas.
”Tibban” kör ju liksom flertalet toppfö-

rare på BP-produkter, ett svenskt EM
smäller säkert högt på BP-Zoom!

Lampkin BSA leder EM i motocross

Engelsmännen är tydligen fast beslut-
na att inte släppa ifrån sig EM-titeln i
motocross. Märkesstriden inbördes är
emellertid hårdare än någonsin och
även om det före Englands GP lutade
över till förmån för BSA, måste resul-
tatet från denna tävling göra slutstri-
den ovissare än någonsin. Arthur
Lampkin håller – när tre EM-omgång-
ar återstår – tetplatsen, följd av Bic-
kers och Smith. Lampkin har haft en
god sommarsäsong med segrar i såväl
Italiens som Västtysklands 250-GP.
Sveriges Torsten Hallman gjorde en
förnämlig insats i Finlands GP, där
vårt EM-ess segrade. Även i Englands
GP, vars båda heat vanns av Bickers
(Smith bröt i första p. g. a. motortrub-
bel och kom ej igen), gjorde Hallman
bra ifrån sig – kom 3:a – och övriga
nordiska Husqvarnaförare gjorde min-
sann heller ingen dålig insats: Erola
4:a, Tore Lundby, Norge, 8:a och Sören
Dons, Danmark, 8:a, Jousanen, Fin-
land, 11:a, Dahlén (på Husqvarna!) 13:e
och Ragnar Snellingen, Norge, och
Greeves, 14:e.

erola_61_09

Aarno Erola, Finland blir 4:a i Shrubland Park, Englands 250-GP 1961.

Tog första GP segern (av 37).

Finlands GP: 1) T. Hallman (Husqvarna), 2)
A. Erola (Husqvarna), 3) A. Lampkin (BSA), 4)
J. V. Smith (BSA), 5) V. Valek (ESO), 6) S. Eriks-
son (Husqvarna).

Italiens GP: 1) A. Lampkin (BSA), 2) J. V.
Smith (BSA), 3) F. Selling (Greeves), 4) N. Jan-
sen (Greeves), 5) G. Conti (Aermacchi), 6) V.
Soletti (Parilla).

Västtysklunds GP: 1) A. Lampkin (BSA), 2) T.
Hallman (Husqvarna) och J. V. Smith (BSA),
4) S. Eriksson (Husqvarna), 5) G. Strauch
(Maico), 6) J. Chara (Jawa)

 

Träning inför Englands 250-GP i Shrubland Parks 1961.

Torsten leder före Bickers, Lampkin och Erola.

Torsten vid Englands 250-GP i Shrubland Parks 1961.

Englands GP: 1) D. Bickers (Greeves), 2) A.
Lampkin (BSA), 3) T. Hallman (Husqvarna), 4)
A. Erola (Husqvarna), 5) J. Cizek (Jawa), 6)
J. Draper (Cotton).

EM-TABELLEN, EFTER ENGLANDS GP
A. Lampkin (BSA) . . . . ..0066634886    44
D. Bickers (Greeves) 8 8 3 0 8 8 0 0 0 8 43
J.Smith (BSA) . . . . . .  . ..0688363640    41
T. Hallman (Husq.) …       3442048064  33
A.Erola (Husq.)…. .            0020106003  12

J. Cizek (Jawa) …..            4 004010002  11

 

 

VM-förarna i motocross är ett jäktat släkte, men vi hinner mellan
varven ändå få en pratstund med Sten ”Storken” Lundin, vår
mångårige, segerrike motocrossambassadör.

Fråga: – Hördu Sten, vad anser Du egentligen om VM-loppen, är
de lika hårda nu som tidigare?

Sten; — Skriv upp det! Skillnaden är dock den, att vi nu har ett
svenskt maskinmaterial, som år verkligt på toppen. Den nya Lito
500 cc motocross är verkligen fantastisk! Vass, nära nog till full-
ändning, och ändå driftsäker . . . En motortrimning liknande denna
skulle ha ansetts som otrolig  för endast några år sedan!

Fråga: – Då anser Du således att Lito har en god del i dina fram-
gångar i år?

Sten: — Utan tvekan! Det hjälper inte mycket att åka fort, om man
inte har ordentliga grejor att lita på. Vi som kör Lita, kan verkligen

lita på våra maskiner!

LITO är likhetstecknet mellan kvalité och god service, prestanda
och tillförlitlighet! Du vet väl, att LITO-verken även står alla
privatförare till tjänst med expertmässig service, ombyggnad,
renovering, trimning etc. Kompletta LITO 500 cc motocross-
maskiner levereras på  beställning, likaså ombyggnad av äldre
motocrossmaskiner eller enbart motorombyggnad till LITO 500
cc. – Gör som toppförarna Sten Lundin, Gunnar Johansson
m. fl. – lita på LITO!

 

GREEVES – EM-märket 1960 – fortsätter sitt seger-
tåg med Europamästaren David Bickers i sadeln!
Nya 250 cc Greeves EM-replican är helt konstrue-
rad på basis av de erfarenheter som vinns med

fabrikens egen segermodell.

Specialbroschyren ”Mästarens maskin kan nu bli
Din” erhålles på begäran av oss. Det finns Gree-
ves-modeller för motocross, OT och Trial liksom
även turistmodeller, på speciell beställning.