nr 7 (MC-Nytt juli 1962)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslaget: Färgbilden från en TT-depå, med den kvinnliga meken som varmkör

125-kubikaren för sin pojkvän – är den inte symbolisk för sommaren och dess fröjder,

så säg … En bättre illustration tyckte vi oss ej kunna uppleta till detta sommarnummer.

MOTOCROSS-VM 500 cc

GUNNARS första GP-SEGER

Gunnar Johansson noterade sin första
fullpoängare i VM, genom att vinna
Schweiz 500-Grand Prix som kördes
på den snabba och svårkörda banan
vid Bremgarten. Tävlingen var den
tredje ingående i årets VM.

30.000 åskådare såg på, när svenskarna
”körde skjortan” av sina utländska motstån-
dare, av vilka endast hemmaföraren André
Courajod på Norton samt belgaren Walter
Baeten, som nu gått över till Eso, kunde
visa sig något litet gällande. Eljest var det
enart svenskt i täten. Rolf Tibblin, som
ökade sitt försprång i VM genom att hålla
Sten Lundin bakom sig, hade personligen
svarat för att Nisse Hedlund var med på
plats som mekaniker.

Banan var 2.400 meter lång och mycket
kuperad. Hastigheten var högt uppskruvad,

tydligt snabbare än i svenska tävlingar,
vilket inte bekymrade de blågula så värst
mycket, de drog hårt ifrån. Gunnar Jo-
hansson vann första loppet efter en briljant
duell med Sten Lundin. Hjul vid hjul drog
de ifrån Rolf Tibblin som var 20 sekunder
efter när målflaggan föll.

Bill Nilsson utgick på första varvet i
andra loppet, sedan hans bakbroms slutade
fungera. Englands John Burton fick också
utgå – motorn skar. Tibblin gjorde emel-
lertid en flott ”comeback” och vann efter
en verkligt publikknipande fight med Gun-
nar Johansson och Sten Lundin.

Genom sina flotta, snabba körningar
torde de svenska förarna ha gjort en avse-
värd propaganda för den svenska mc-spor-
ten i Schweiz.

Schweiz 500 Grand Prix

lopp 1: 1. Gunnar Johansson (Lito); 2. S. Lundin
(Lito); 3. R. Tibblin (Husqvarna); 4. Ove Lundell
(Monark); 5. A. Courajod (Norton); 6. Walter
Baeten (Eso).

Lopp 2: 1. R. Tibblin (Husqvarna); 2. G. Johans-
son (Lito); 3. S. Lundin (Lito); 4. O. Lundell (Mo-
nark); 5. W. Baeten (Eso); 6. P. Rapin (BSA).

Totalplac.: 1. Gunnar Johansson, Sverige, 2.
Rolf Tibblin, Sverige; 3. Sten Lundin, Sverige; 4.
Ove Lundell, Sverige; 5. Walter Baeten, Belgien;
6. A. Courajod, Schweiz.

TIBBLIN MOT VM

Efter sitt enda nederlag för säsongen,
gick Tibblin vidare mot VM genom att seg-
ra i Italiens GP på Imolabanan utanför
Milano. Englands Les Archer gjorde en
överraskande god insats i denna tävling
genom att bli trea i lopp nummer ett med
sin snabba Norton. Engelsmannens uppdy-
kande väckte givetvis en viss respekt i det
svenska lägret, men hans resultat får ses
som en mera tillfällighet. I övrigt var sven-
skarna lika överlägsna som vanligt e- Tibb-
lin först i spåret på Husqvarna, därefter
Gunnar Johansson på Lito. Gunnar verkar
ha kommit i ett verkligt hårt slag, och är
farlig när det gäller ”silverplatsen” för sin
Lito-kollega, titelförsvararen Sten Lundin.

Gunnar Johansson och Rolf Tibblin upp-
nådde f. ö. samma poängplacering,  genom
att Gunnar vann första loppet, med Roffe
på andra plats – i lopp nummer två var
placeringarna annorlunda – där tog Bill
Nilsson hand om befälet, och vann före

Gunnar och Rolf, på så sätt uppnådde
emellertid de två sistnämnda samma plats-
siffror, och Rolfs bättre tid fick avgöra to-
talt. Bill Nilsson placerade sig som trea
totalt, före holländaren Broer Dirks som
kör jämnt och bra i VM med sin BSA-för-
sedda Husqvarna.

Efter Italiens följde Tjeckoslovakiens 500
Grand Prix den 24 juni, därefter går en
av topptävlingarna, Englands GP den 1 juli.
Båda dessa lopp återfinnes i nästa MC-
NYTT den 4 augusti. Från Englands GP

kommer ett speciellt bildreportage.

Bill i Imola, Italien 1962.

Sten i Imola, Italien 1962.

Vinner GP i Italien, Imola 1962.

Italiens 500 Grand Prix

Lopp I: 1. Gunnar Johansson (Lito); 2. R. Tibb-
lin (Husqvarna); 3. Les Archer (Norton); 4. S. Lun-
din (Lito).

Lopp II: 1. Bill Nilsson (BNS); 2. R. Tibblin
(Husqvarna); 3. G. Johansson (Lito); 4. Broer Dirks
(BSA).

Totalplac.: 1. Rolf Tibblin, Sverige; 2. Gunnar Jo-
hansson, Sverige; 3. Bill Nilsson, Sverige; 4. Broer
Dirks, Holland; 5. H. Scaillet, Belgien (Triumph); 6.
S. Lundin, Sverige.

VM-TABELL 500 cc

Rolf Tibblin (Husqvarna) . . . . . . . . . . 8 8 6 8   30

Gunnar Johansson (Lilo) . . . . . . . . ..   1  1 8 6   16

Sten Lundin (Liio) . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 6 4 1   14

Bill Nilsson (BNS)  . . . . ..                       4 4 0 3   11

Ove Lundell (Monark) . . . . . . .              6 0 3 0    9

Broer Dirks (BSA) 6′ . . . . . . . . . . . . . . ..2 0 0 3   5

 

EROLA och HALLMAN vinner för HUSQVARNA

Aarno Erola, finländaren som talar svenska
med Östgötaaccent och som noterade en jättepo-
pulär hemmaseger i Helsingfors vid Finlands eget
250 Grand Prix. Bilden är tagen vid fjolårets
Englands GP – Erolas Husqvarna är numera för-
sedd med teleskopgaffel.

Torsten Hallman och Aarno Erola har vardera noterat en GP-seger bland de senaste i årets VM, detta är den glädjan-
de kontentan av den gångna periodens VM-strid i 250-klas sen, där konkurrensen är hårdare än någonsin med inblan-
dade engelsmän, svenskar, tjecker, holländare, belgare, italienare – och nu även sovjetryssar! Efter nio körda VM-lopp
(av de tretton som-ingår i årets serie) leder dock BSA-essen J. V. Smith och Arthur Lampkin övertygande. Det torde bli
svårt för exempelvis Hallman att upphämta detta försprång.

Polens GP gav ökat försprång för J. V.
Smith. Han vann båda omgångarna och
40.000 åskådare fick bevittna hur Smith i
första heatet arbetade sig förbi bl. a. Cizek.

Hallman och Valek.

Smiths starter var inte övertygande, och
i andra loppet kom han ännu sämre iväg.
Uppkörningen klarades dock galant, och
han bärgade en klar seger genom sina två
heatvinster. Bäste svensk i denna VM-om-
gång blev Jan Blomqvist på Husqvarna.

Polens 250 Grand Prix

Lopp 1: J. V. Smith (BSA); 2. A. Lampkin (BSA);
3. J. Cizek (Jawa); 4. A. Dezinow (Eso); 5. V.
Valek (Jawa); 6. I. Grigoriew (Eso).

Lopp II: 1. J. V. Smith (BSA); 2. A. Lampkin
(BSA); 3. K. Pilar (Cz); 4. A. Dezinow (Eso); 5. J.
Blomqvist (Husqvarna); 6. R. Resyteniks (Eso).

Totalplac.: 1. Smith, England; 2. Lampkin, Eng-
Iond; 3. Dezinow, Sovjet; 4. Resyteniks, Sovjet; 5.
Cizek, Tjeckoslovokien; 6. Blomqvist, Sverige.

 

Hollands GP kördes vid Berghare och
även här visade sig J. V. Smith först i re-
sultatlistan, sedan Torsten Hallman tvingats
bryta efter en klar ledning i första loppet.

Efter Hallmans sorti (motorkrångel) var
Smiths hårdaste motstånd tysken Betzel-
bacher på Maico och holländaren Selling
(Greeves). Sovjets I. Grigoriew – i sadeln
på en tjeckisk Eso – var en överraskande
bekantskap, och om sovjetförarna överlag i
detta VM sägs det att de kör hårt, mycket
hårt . . . Det är emellertid inga speciellt
långväga gäster, de Sovjetförare som del-
tager i VM är samtliga bosatta och tävlar
för en klubb i Leningrad.

Hollands 250 Grand Prix

Lopp l: 1 J. V. Smith (BSA); 2. F. Selling (Gree-
ves); 3. F. Betzelbascher (Maico); 4. S. Schram
(Greeves); 5. I. Grigoriew (Eso); 6. N. Jansen

(Greeves).
Lopp II: 1. .J. V. Smith (BSA),- 2. Betzelbascher

(Maic0); 3. F. Selling (Greeves); 4. A. Lampkin

(BSA); 5. l. Grigoriew (Eso); 6. S. Schram (Gree-
ves).

Totalplac.: 1. J. V. Smith, England; 2. F. Bet-
zelbascher, Tyskland; 3. F. Selling, Holland; 4. I.
Grigoriew, Sovjet; 5. S. Schram, Holland; 6.N.
Jansen, Belgien.

Luxemburgs GP var skådeplatsen för
Hallmans andra VM-triumf för året. Ti-
digare har ju Torsten vunnit Frankrikes GP
och kanske inspirerades den gode Torsten
av det glada franska språket, som det
talas i Luxemburg. Faktum var nämligen
att Hallman var i storform, på banan vid
Schifflange och han fullständigt utklassade
såväl Smith som Lampkin. Uppsalaföraren
ledde båda loppen från start till mål och
de 15.000 åskådarna hejade vilt på den
svenske toppmannen. Tjeckoslovakiens
Vlastimir Valek gjorde i skymundan av
Hallmans toppuppvisning en skaplig kör-
ning och kom tvåa på sin tvåtakts Jawa/ CZ.
För Smiths del uteblev resultatet alldeles i

Luxemburg, då han kom trea efter Hall-
man och Vaslek i första omgången, och han
i andra tvingades bryta på grund av tänd-
ningsfel.

Luxemburgs 250 Grand Prix

lopp I: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. V. Valek
(Cz); 3. J. V. Smith (BSA); 4. A. J. Lampkin (BSA);
5. K. Pilar (Cz); 6. F. Belzelbascher (Maico).

lopp 2: 1. T. Hallman (Husqvarna); 2. V. Valek
Cz); 3. K. Pilar (Cz); 4. A. Piron (Greeves); 5. L.
Specht (Maico); 6. A. Lampkin (BSA).

Totalplac.: 1. T. Hallman, Sverige; 2. V. Valek,

Tjeckoslovakien; 3. K. Pilar, Tjeckoslovakien; 4. A.
J. Lampkin, England; 5. A. Piron, Belgien; 6. L.
Specht, Holland.

Finlands GP, vilken kördes på den s. k.
Rödsandsbanan strax utanför Helsingfors,
var den nionde omgången i VM. Tävlingen
blev en välförtjänt hemmatriumf för Fin-
lands egen VM-stjärna Aarno Erola, som

körde en treväxlad Husqvarna den här
gången. Hans hårdaste konkurrent var över-
raskande nog tjecken Jiri Pilar som körde

en Cz.

Sveriges Stig Rickardsson (Husqvarna)
körde mycket strongt, och tog klart, båda
loppens starter. I första loppet låg dess-
utom Olle Pettersson (Husqvarna) bra till
– på 4:e plats före bl. a. Smith och Hall-
man då han ofrivilligt och på grund av
funktionärsslarv (flaggvakt som glömde att
visa gul signal) krockade med en förare
som fått stopp nere i en grop med skymd
sikt.

Erola vann nu tävlingen genom att bli
etta i första loppet och tvåa efter Smith
(BSA) i andra omgången. Stig Rickardsson
blev genom sina 6:e och 4:e placeringar
bäste svensk – på totalt 4:e plats. Efter
den finska tävlingen återvände Rickardsson
och Olle Pettersson hem till Sverige, under
det att Torsten Hallman fortsatte österut

mot Leningrad och Sovjet-Rysslands
Grand Prix, som var nästa VM-omgång.

Finlands 250 Grand Prix

L0pp I: 1. A. Erola (Husqvarna); 2. K. Pilar
(Cz); 3. V. Valek (Cz); 4. P. Kalteva (Husqvarna);
5. J. V. Smith (BSA); 6. S. Rickardsson (Husqvarna);
7. T. Hallman (Husqvarna).

Lapp 2: 1. J. V. Smith (BSA); 2. A. Erola (Hus-
qvarna); 3. K. Pilar (Cz); 4. S. Rickardsson (Hus-
qvarna); 5.  A. J.  Lampkin (BSA); 6. Lundby (Husqvarna).

Totalplac.: 1. Erola, Finland; 2. K. Pilar, Tjecko-
slovakien; 3. J. V. Smith, England; 4. Stig Rickards-
son, Sverige; 5. J. Lampkin, England; 6. I. Grigo-
riew, Sovjet.

VM-TABELL 250 cc

Smith (BSA) . . . . . . ..      4 8 0 6 6 8 8 0 4   44
Lampkin (BSA) . . . . ..     8 6 8 3 0 6 0 2 2   34
Hallman (Husqv.) ..         0 4 6 8 0 0 0 8 0  26
Valek (Jawa/C2)               0 0 0 4 8 0 0 6 0  18
Pilar (Jawa/C2)                0 0 0 0 3 0 0 4 6   13
Erola (Husqv.)                  0 0 3 0 0 0 0 0 8   11
Betzelbascher (Maico)    0 0 4 0 0 6 0 0 0   10
Cizek (Jawa) . . . . . ..        0 0 0 0 4 2 0 0 0    6

Men ännu återstår några omgångar, när detta skrives har Sovjets
GP körts i Leningrad, därefter följer Västtysklands GP den 1
juli, Italiens den 8/ 7, Englands GP den 15 juli, samt efter en
”paus” Sveriges egen VM-omgång i Enköping den 2 september.

 

Oförändrat i ” T-SM ”

Segrarna från första omgången i SM i tillförlit-
lighet, upprepade sina placeringar vid andra träf-
fen, som kördes i nära grannskap av den förra.
Andra delen i mästerskapet gick nämligen i regi
av Skene MS och följde en 75 km lång (3 varv)
bana från starten vid Hedegårdssjön utanför
Skene, via bl. a. Stenabo och Kleven. Deltagar-
antalet var medelstort, i SM-klasserna startade 22
i stora och 18 i lilla klassen. Hans Hansson, Tibro
hade sadlat om från Monark till Husqvarna –
i och tydligen var han lika hemtam på båda mår-

kena, eftersom han nu noterade sin andra raka
SM-seger. I 175 cc toppade Bosse Ekeberg, denna

gång liksom den förra, skuggad av Erland An-
dersson, men nu på något längre avstånd . . .

T-SM
Över 175 cc:

1. Hans Hansson, Tibro MK, Husqvarna, 53 prick.,
1,58 spec., 17 poäng; 2. Sune Skogsmo, SAMS, Hus-
qvarna, 55 pr., 2,06 spec., 15 p.; 3. Tage Magnus-
son, Nacka MS, Husqvarna, 61 pr., 2,00 spec., 13
p.; 4. Stig Göransson, Alingsås MK, LT, 61 pr.,
2,07 spec., 12 p.; 5. Lennart Gustavsson, UMCK,
Husqvarna, 66 pr., 2,08 spec., 11 p.; 6. Anders
Ståhl, Göta MS, Husqvarna, 70 pr., 2,15 spec., 10

p.; 7. Bo Sjösvärd, Farsta MCK, Husqvarna, 80 pr.,
2,16 spec., 9 p.; 8. Bruno Johansson, Skene MS,
Husqvarna, 81 pr., 2,15 spec., 8 p.; 9. Bror Hag-
lund, Farsta MCK, Husqvarna, 84 pr.; 2,09 spec.,
7 p.; 10. Stig lgelslröm, Karlskoga MK, Husqvarna,
105 pr.; 2,37 spec., 6 p.; 11. Inge Hellberg, Nacka
MS, Husqvarna, 120 pr., 2,15 spec.; 5 p.

Under 175 cc:
1. Bo Ekeberg, UMCK, Husqvarna, 39 pr., 1,58

spec., 17 p.; 2. Erland Andersson, Kungsbacka MA,
Husqvarna, 51 pr., 2,10 spec., 15 p.; 3. Kennet
Aronsson, Skene MS, Husqvarna, 56 pr., 2,05 spec.,
13 p.; 4. Lars Sellman, Kungsbacka MA, Husqvar-

na, 57 pr., 2,05 spec., 12 p.; 5. Benny Sellman,
Kungsbacka MA, Husqvarna, 60 pr., 2,10 spec., 11
p.; 6. Lars-Erik Johansson, Tibro  MK, Husqvarna,
70 pr.; 2,16 spec., 10 p.; 7. Rune Isaksson, Tibro
MK, Husqvarna, 87 pr., 2,26 spec.; 9 p.; .8. Kurt
Svenman, Ing. l, Husqvarna, 87 pr., 2,39 spec.,
8 p.; 9. Lennart Larsson, Kungsbacka MA, Hus-
qvarna, 93 pr., 2,07 spec., 7 p.; 10. Leif Karlsson,
Hyllinge MS, Husqvarna, 99 pr., 2,27 spec., 6 p.;
11. Ingemar Eriksson, Hällefors MK, Husqvarna,
110 pr., 2,26 spec.; 5 p.

Klubblag: Kungsbacka MA (Erland Andersson
Lars och Benny Sellman) 168.

SM-TABELL
Under 175 cc:

Bosse Ekeberg, UMCK, . . . . . . . . . . . . . .. 17 17   34

Erland Andersson, KMA . . . . . . . .            15 15   30

Lars Sellman, KMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12  22

Kenneth Aronsson, SkMS . . . . . . . . . . . . .. 9 13   22

Rune Isaksson, Tibro MK . . . . . . . . . . . . .. 13 9   22
Över 175 cc:

Hans Hansson, Tibro MK . . . . . . . . . . . ..  17 17   34
Sune Skogsmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 15   27
Tage Magnusson, Nacka MS . . . . . . . . ..    11 13   24
Lennart Gustafsson, UMCK . . . . . . . . . . ..  9 11   20

Bo Sjösvärd, LMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   10 9   19

 

SVERIGE VANN ÅTER NM-250

Nordiska lagmästerskapen i motocross,
250 cc, som debuterade i Randers 1961,
kördes nu för andra gången, i Kongsberg,
Norge, den 31 maj, och blev åter en triumf
för Sverige, trots avsaknad av Torsten
Hallman, som lagledningen inte ville jäkta
med en snabbresa från Norge till Hollands
Grand Prix i VM.

Sveriges landslag utgjordes av Lennart
Lindell (Bultaco) samt Jan Johansson, Sune
Skogsmo och Jan Blomqvist – de tre sist-
nämnda på Husqvarna. Individuell segrare
blev unge, framåtgående Carl Reidar An-
dersen, som fick spela hemmalagets roll av
”first string” eftersom Tore Lundby skadat
sin axel vid en tävling på kontinenten.

Carl-Reidar Andersen utnämndes av den
norska pressen felaktigt som ”Nordisk mä –
tare” efter tävlingen – det korrekta för-
hållandet är som bekant att endast lagmäs-
terskapet räknas i det här fallet. Men mo-
raliskt kan Carl-Reidar sägas vara indivi-
duell nordisk 250-mästare, – titeln kun-
de också ha varit hans, om blott mästerska-
pet varit i laga ordning utlyst. Dags att
samordna lag- och individuell tävling till
1963 tyckte många.

Tävlingen i Kongsberg var uppdelad i två
lopp, varav Aarno Erola, Finland, vann det
första, och hade blivit trolig segrare, om
han inte tvingats bryta i det andra loppet.
Carl Reidar vann nu lopp nummer två, som
på så sätt toppades vardera av en Husqvar-
naförare.

Lennart Lindell och Carl-Reidar Ander-
sen slutade sammanlagt på samma poäng,

en följd av Andersens 4:e plats i första lop-
pet, efter Erola, Lindell och Jan Johansson.
Lindell kom i sin tur 3:a efter Andersen
och Ragnar Snellingen. Bästa tid avgjorde
till Andersens fördel. De norska presta-

tionerna var mycket goda i hela tävlingen,
vilket förnöjde den 5000-hövdade publi-
ken kring Kongsbergsbanan storligen.

RESULTAT:

NM i lag: 1. Sverige, platssiffra 24; 2.
Norge, platssiffra 30; 3. Finland, platssiff-
ra 52; 4. Danmark, platssiffra 57.

Individuellt, lopp 1: 1. Aarno Erola, F,
Husqvarna; 2. Jan Johansson, S, Husqvar-
na; 3. C.-R. Andersen, N, Husqvarna; 4.
Ragnar Snellingen, N, Greeves.

Lopp II: 1. C.-R. Andersen, N, Husqvar-
na; 2. Lennart Lindell, S, Bultaco; 3. Jan
Johansson, S, Husqvarna; 4. S. Skogsmo,
S, Husqvarna.

Sammanlagt, Individuell plac.: l. C.-R.
Andersen, pl. 5, tid: 124,56; 2. Lennart
Lindell, pl. 5, tid: 1,25,04; 3. Jan Johans-
son., pl. 7; 4. R. Snellingen, pl. 8; 5. Sune
Skogsmo, pl. 12; 6. Frank Nyman, Finland,
Jawa, pl. 16.
Ovan det svenska segerlaget 1962.
Fr. v. Sune Skogsmo, Jan Johansson,
Jan Blomqvist och Lennart Lindell –
den senare tycks inte ha fått fatt på
någon märkeströja till sin Bultaco, de
andra grabbarna är grannt gultröjade.
Hade det inte varit på plats med den blå
landslagströjan den här gången.

 

SPORTSKVALLER

Ove Lundell anlände mycket glad i hågen till
SM i motocross i Varberg Kristi Himmelsfärdsdag.
Han kom direkt från Frankrike där han söndagen
tidigare tävlar om den s. k. Miljoncupen, kontinen-
tens finaste individuella pris, frånräknat VM, men
mera vårt beträffande det rent ekonomiska. 1 mil-
ion ”gamla francs” år prispengarna i denna täv-
ling, dvs. 10.500 svenska kronor. Men ingen erhål-
ler startbidrag, så misslyckas man kan det bli en
ren förlustaffär. Ove Lundell lyckades dock erövra
denna åtråvärda seger och Lasse Gustafsson kom
god tvåa!
En bok om motocross har länge saknats på
marknaden, men nu har bl. a. Ove Lundell sörjt för
att ingen längre skall behöva vara utan denna
värdefulla litteratur. MC-NYTT presenterar i da-
garna den nya bokbomben – MOTOCROSS –
Sporten på toppen! är bokens titel, och på 96 si-
&r i stort format, 18×25 cm, skildras sporten såväl
historiskt, som rent tekniskt ifråga om maskiner
och körteknik. Det sistnämnda kapitlet har skrivits
av Ove Lundell, och Nils Hedlund har varit oss
behjälpliga med ett avsnitt om tips kring cross-
bågen. Ett hundratal bilder, därav åtskilliga, ald-
rig tidigare publicerade finns i boken, som redige-
rats av MC-NYTT”s Mark Lost och utgivits helt i
regi av vårt förlag. 7:75 häftad – 9:85 inbunden
i kartongband (priserna inkl. oms.) är de låga pri-
ser vi satt på boken, som om en månad finns i
Pressbyrån, men som redan nu kan beställas, och
snabbt expedieras direkt från MC-NYTT. Den ele-
ganta omslagsbilden kan studeras på sidan 29 –
på sidan innan finns data kring boken och beställ-
ningssedel. Skicka Din order i dag!

 

Bror Dirks, som är den icke svensk, som place-
rat sig bäst hittills i 500 motocross-VM, har som
bidragande orsak till sin framgång, en speciellt
lätt BSA, som vid närmare granskning visar sig
tämligen lik våra svenska specialmaskiner.

 

Att Dirks cykel liknade de svenska är inte alls
underligt – Nisse Hedlund berättar iust att Broer
köpt en av Rolf Tibblings gamla ramar . . .

Italienske crossmöstaren Emilio Osterero har ut-
tryckt önskemål att få köra i Sverige och söker
tävlingar 7 och 14 oktober. Osterero kör en ny
Husqvarna 500 cc och kan nås via Arne Lövendahl,
c/o Bilcentralen, Solna. Tel. 010/83 04 20.

Svenska armén kommer att anmäla lag även till
årets ISDT som körs i Bayern, Västtyskland. Med
Husqvarnamaskiner kommer Bernt Hasselrot, Bengt
Eriksson, Sven Falk och Curt Svennaman att utgöra
ett komplett Vaslag, och med Jawa kommer ett tre-
mannalag-att starta i klubblagstävlingen, repre-
senterande Sveriges Militära Idrottsförbund. Motor-
fleron kommer i samarbete med Jawafabriken att
svara för utrustningen av det sistnämnda laget.
Lagledare för militärförarna blir även i år Rolf
Gülich, som f. ö. nyligen tillträtt befattningen som
motoringenjör vid LV 6 i Göteborg.

 

Det är även på tal att Rolf Gülich skall bli lag-
ledare för 500-landslaget i Moto Cross des Nations.

Rolf är språkkunnig vilket landslagsmännen upp-
skattar. Tävlingen körs sista söndagen i augusti
på en bana 40 km norr om Lausanne i Schweiz.

 

Gunnar Johanssons seger i Schweiz 500-Moto-
cross GP var en mäkta populär seger, och sällan
har någon blivit så rikligt avfestad, som vännen
”Gurra” blev denna söndagkväll, i arrangörernas

matsalstält, intill banan. Alla hade också så ro-
ligt, att man glömde kylan och draget i tältet,
och därför blev somliga också förkylda. Det var
ett stort tält – man hade bl. a. en dansbana där

inne. . .

 

För Nisse Hedlund, som var Rolf Tibblin be-
hjälplig vid bl. a. Schweiz och Italiens GP, var
kontinentsejouren verkligen värdefull, men frågan
är om den inte var mest värd för Rolf Tibblin,
som finansierade Nisses resa, med bl. a. flygresa
hem, till alla väntande jobb i Spånga. För Roffe
torde en dyl. uppgift ha varit en ren investering,
ty ett VM är dock ett VM, alla amatörlagar till

trots.