nr 2 (MC-Nytt feb 1963)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslag: Tibblin och Hallman leder BBC:s

Television-Scramble 1963 – sida vid sida!


David Bickers (Greeves) var en av Hallmans konkurrenter vid BBC:s stora TV-motocross

i England i januari. Här leder de båda jämsides i första 250-heatet. Det kommer säkert att
bli en hård fight mellan dessa båda i årets 250 cc cross-VM.

TV-CROSS È MODELLEN!

Yttrandet är Rolf Tibblins, efter det han kommit hem från sin och Torsten Hallmans triumf
i den brittiska TV-scramblen. Tibblin berättade entusiastiskt att engelsmännen hade arran-
gerat tävlingen helt med tonvikt på TV, kort bana, 1000 meter, och korta heat, där det
hela tiden hände något. Synd att det var direktsändning, så man inte fick se programmet
själv, sa Tibblin, och menade samtidigt att just sådana här specialregisserade TV-sändningar
från cross borde bli melodin även i svensk TV, Tipset går vidare.

Foto: Gordon Francis.

UTKLASSNING!

De svenska crossvärldsmästarna Rolf Tibblin och Torsten
Hallman inbjöds att starta i BBC:s årliga TV-motocross utan-
för Southampton, i början av januari. Svenskarna och deras
Husqvarnor kom, sågs och segrade. Det blev en bländande
uppvisning för de engelska TV-åskådarna som i rutan fick
följa de svenska Husqvarnaessen, sida vid sida, före hela
den brittiska crosseliten. Det var en riktig snömotocross
som bjöds våra två toppmän. Och att de trivdes är oveder-
sägligt – ta en titt på bilden hör ovan från finalen – det
s. k. ”Allcomers Race” ty där leder Tibban (500 Husqvarna)
och Hallman (250 Husqvarna) före det brittiska esset Don
Rickman (Metisse). Bättre kunde inte svenskarna ha börjat
jubileumsåret 1963.

Hallman och Tibblin visade alla de eng-
elska förarna med undantag av Smith
Lampkin, som föredrog att starta i S:t
Davids Trial i stället, hur det skall gå till då
man kör på en snötäckt bana. De vann lätt
alla sina heat, men kampen mellan dem i
de blandade heaten var mycket jämn.

Överallt täcktes marken av ett 30 centi-
meters snötäcke, och med mycket kallt vä-
der var det den ”mesta vintermotocross”
som någonsin hållits i England. Banan var
mycket hård och hal, och hela dagen måste
förarna kämpa för att få grepp för hjulen.

MÅNGA VURPOR

Samtliga toppförare vurpade ett par, tre
gånger under dagen, för, som David Bickers
sade, ”Ibland var det bakhjulet som kom
först”.

Tävlingsprogrammet utgjordes av ett in-
bjudningslopp för 250 cc för expertförare,
som kördes över 10 varv. Därefter följde
ett 8 varvs lopp för 500 cc, sedan dagens
huvudlopp, en blandad tävling för 250 och
500 cc, som kördes tillsammans, 12 varv,
och dagen avslutades med ett ”Free-for-all”-

heat på 8 varv, åter för blandade maskiner.
Något som är mycket populärt i England
och som borde gå att lansera även i sven-
ska tävlingar.

Både Tibblin och Hallman gillade mycket
tävlandet med blandade maskiner och tror
att idén är mycket bra och att det skulle
vara en trevlig sak att se i Sverige. En av de
intressanta poängerna var starterna. Med
Tibblin på 500 cc Husqvarna, bröderna
Rickman på 500 cc Metisse, Burton 500
BSA och Bickers 250 Greeves, var det än-
då alltid Hallman som kom snabbast iväg
i starten, och det var först när Tibblin kom
upp på fyran som han kunde hänga Hall-
man och ta ledningen.

De båda förarna trodde, att Husqvarna
på 250 och 500 cc kan vara lika snabba, för
medan den större maskinen var snabb på
raksträckan, gick 250:an snabbare genom
kurvorna.

Samtliga heat gick ut i televisionen, och
eftersom alla stannat hemma på grund av
kylan, såg ungefär 3 miljoner människor
tävlingarna. Före starten intervjuades Bic-

ers, Hallman och Tibblin. Tillfrågad om
anledningen till att han kört så långsamt på
träningen svarade Tibblin med ett leende,
att han trodde att han skulle köra en aning
fortare under tävlingen.

250 cc

Hallman tar ledningen, jagad av Bickers,

(Greeves) sedan Goss (Greeves) och Rick-
man (Petit-Metisse). På tredje varvet tar
Bickers ledningen, Goss närmar sig Hall-
man, och passerar på femte varvet. Efter
sju varv har Hallman tagit tillbaka sin an-
draplats och tar in på Bickers. På nionde
varvet går han förbi Bickers och tar lednin-
gen för gott.

500 cc

Tibblin leder från start till mål. Burton
var tvåa med litet avstånd till Tibblin vid
starten, men föll på tredje varvet, och Tibb-
lin fick en ledning på tjugo sekunder över
Burton och bröderna Rickman. Då mållin-
jen passerades, var Tibblin tio sekunder före.

RÖVARHEATET!

Vid slutet av första varvet var Hallman
före Rolf, och dessa två var redan överläg-
set i täten. Burton (BSA 500) kommer där-

efter, sedan Don Rickman (Metisse 500).

Men näste man vurpar, och drar med sig
Bickers och en annan förare, varefter ba-
nan är blockerad. Snart har Rolf och Tor-
sten lagt sig till med en lång ledning, och
de åker verkligen mycket snabbt.

På fjärde varvet leder Tibblin, och då

Hallman försöker följa, går han omkull,

Men är genast igång igen. Efter åtta varv
är de åter tillsammans, men nu faller Tibb-
lin, och hinner upp Hallman först efter yt-
terligare två varv. De passar på att prata
med varandra, medan de kör nedför rak-
sträckan! Efter tolv varv varvar de Derek
Rickman och går över mållinjen tillsam-
mans medan Harald Taylor tittar på!! Gam-
le Taylor som på sin tid ”upptäckte” Bill
Nilsson! Han är vild av förtjusning över
svenskarnas åkning!!!

”ALLCOMERS RACE”

Liksom vid föregående heat var de sven-
ska förarna överlägset bäst i snön, men mot
slutet kommer Bickers i närheten av Tibb-
lin, medan Hallman leder loppet från start
till mål.

Chris Lavery

Red:s anm.: Som synes en något annor-
lunda tävlingsuppläggning än i Sverige, men
viktigast – svenskt i täten igen. Vad säger
engelsmännen egentligen?

Torsten Hallman visade miljoner TV-tittare på lördags-

eftermiddagen, hur det körts snöcross a la Svedala…

SPORTSKVALLER

En verklig fin treklöver förare, den som Lind-
ström har kontrakterad för 1963: Hans Hans-
son, Jan Johansson och Erland Andersson.
Hans Hansson och Erland Andersson kommer
att få firmastöd för SM i tillförlitlighet och  be-
träffande Erland skall han även köra en fab-
riks-,Lindström även i trial. Det blir en 175-
kubikare, så tydligen tänker malmöfirman för-
Söka erövra båda T-SM nästa år. Jan Johans-

son blir liksom 1962 företagets crossförare.

Tidigare har vi nämnt om franska beställningar
av-250 cc Husqvarna fabriksreplicor för moto-
cross. Nu har franska toppförare även  ekipe-
rat sig med Husqvarna i 500-klassen. Förare
har gästat Nisse Hedlund i Spånga och köpt
Husqvarna-grejor av honom är Guy Ledomeur
och Jean Cross. De har visserligen endast
köpt motorer, men med tanke på vad fransmän
tidigare åstadkommit ifråga om snygga spe-
cialbyggen, kan man vänta sig få se toppåk
med dessa motorer inombords. Båda förarna
uppgav att de tänkte anmäla sina maskiner
under namnet Husqvarna.

Nisse Hedlund är beredd att åtaga sig om-

byggnaden, trimningen och servicen åt både

Agne Carlsson och Sven-O. Gunnarsson, om

Husqvarna lämnar ut två 250 cc för Formel Ju-

nior i internationella tävlingar om FIM-cupen

1963.
Bill Nilsson har också köpt en 500-crossmotor
från Nisse Hedlund. Bill har ännu inte sålt sin
Lito utan har denna nedplockad för genom-
gång. Det är väl inte otroligt att han tänker
ha ett par olika cyklar försäsongen 1963.
Däremot blev det ingen fabriks-BSA för Bill.
BSA:s lagledare Brain Martin, som är en gam-
mal god vän till Bill, hade gärna sett sin sven-
ske kompis på en sådan maskin, men olika or-
saker gjorde att de planerna sprack. Såpass

mycket kan vi dock säga, att Bill hade inte
varit ovillig att köra för BSA. Den huvudsak-
liga orsaken till att arrangemanget inte gick
att genomföra, var väl engelsmännens stora
önskemål att få fram inhemska segrare. De
satsar som bekant på Jeff Smith och Arthur
Lampkin för 1963 års 500-cross-VM. Dessa två
f. d. 250-ess får nu köra uppborrade 350-ku-
bikare. (omkring 420 cc) och som tredje man
i BSA:s 500-team kommer John Burton på en
sedvantig 500-Gold Star. Däremot är det slut
med Jeffs och Arthurs 250-körningar. För stor
prestigeförlust för BSA med de ideliga neder-
lagen mot tvåtaktarnat?

Jeff Smith kommer att bli en verkligt farlig
konkurrent till oss svenskar i 500-klassen, sä-
ger regerande världsmästaren Rolf Tibblin. Är
det någon förare som har förmågan att lyfta
sig själv i håret så är det Jeff. Han är en ut-
omordentligt rutinerad mc-räv och snacket om
att vara gammal och ”slut” är fullständigt
felaktigt. Jeff är yngre än t. ex. både Bill
och Sten, och beträffande åldern på dessa grab-
bar vill väl ingen påstå att de är för gamla?
Jeff är förmodligen synnerligen revanschsugen
när han nu i hoppar in i 500-klassen igen.Ja,
vi får nog se oss för litet till mans är jag
rädd, säger Roffe Tibblin.

Bland de som lovat att starta i MC-NYTT’s
Special-Trial hör även i år Ove Lundell. Vad
Ove skall köra är däremot inte klart, det kan
bli någon 250:a, såväl som 500 cc.
Fjolårssegraren Erland Andersson kommer gi-
vetvis att ställa upp, skall bli intressant att
se om han får sin nya Lindström 175 cc till
dess. Tibblin har lovat att träna för att ge Er-
land en match.

De som önskar komma upp till Bersbo utanför
Åtvidaberg redan på lördagskvällen, bör i god
tid boka rum på tel. 0120-100 90. Detta gäller
dock inte förarna, som bokar rum via anmäl-
ningssedlarna.

På lördagskvällen blir det en trialafton, liksom
förra året. De som var med om denna tillställ-
ning vill säkert inte missa årets träff. Bords-
beställningar sker på sammatel. som rummen.

FINSK ”MC-FABRIK” GÖR 175 cc ”CROSSPILAR”

UPPE PÅ VINDEN

Man talar ibland om folk som har mc-
fabrikation hemma i källaren. ”Uppe på
vinden” är ett mera sällsynt begrepp ifråga
om mc-byggnad, om än signaturen för mån-
ga år sedan var med och byggde om en
Norton och en Velocette högt uppe på en
vind, efter att vi släpat upp cyklarna för
fyra trappor i ett omodernt hyreshus.

Så primitivt går det dock inte till hos Ju-
lius Tallberg, Husqvarnas finska general-
agent, vars mc-verkstad är belägen i 7:e vå-
ningen, i ett magasinshus invid Helsingfors
hamn. Den  stora industrihissen med mång-

dubbel Silverpilskapacitet tar lätt upp ett
flertal maskiner till denna välutrustade spe-
cialverkstad. MC-NYTT”s utsände har gäs-
tat den finska trimningscentralen, där åtskil-
liga Silverpilar varje år byggs om till täv-
lingsmaskiner. Julius Tallberg har t. o. m.
dessa ombyggda maskiner med i sin officiel-
la katalog. I Finland spökar nämligen ingen
75-kilosgräns, utan man kan sälja kompletta
cyklar helt öppet i marknaden.

Den Silverpilsmodell som Tallberg utrus-
tar heter rätt och slätt Husqvarna Motocross

175 cc och levereras komplett med lyse och

ljuddeämpare. Den har en modifierad bakram

med Girlingdämpare och framgaffel av väl-
känd ”fabriksmodell” med likaledes ställba-
ra dämpare. MC-NYTT var i tillfälle att
provköra en sådan Husqvarna 175 cc Cross-
modell. Motorn var i standardtrim och läm-

de en effekt på c:a 9,5 hästkrafter och

skiljde sig således inte från den vanliga Sil-

verpilen. Maskinen i övrigt var emellertid
olik en standardpil, eftersom ramkonstruk-

tionen ändrats för att passa hård körning i
skog och mark.

Man märkte genast att man hamnat på
en annan cykel än standardpilen. Stabilite-
ten var helt annorlunda, likaså ”tyngden”.
De 15 kg mer som ombyggnaden betingade
märktes, men inte på ett negativt sätt –
tvärt om. Körningen gick stadigare, till det-
ta medverkade förmodligen även trialdäc-
ken av typ Trelleborgs fabrikat. Maskinens
manövreringsförmåga var utomordentlig i
svår terräng, då vi prövade den för litet
”trial”. Väghållningen var ypperlig även i
ganska hög marschfart på de smala, sling-
rade grusvägar, som är typiska för Finland
och på vilka huvudparten av de finska till-
förlitlighetstävlingarna köres.

Utseendemässigt var Husqvarna 175 cc
Motocross en fullständig fabriksprodukt,
varför det samarbete som förekommer mel-
lan fabriken i Sverige och den finska gene-
ralagentrén får anses vara mycket gott, ifråga
om strävandena att erbjuda de finska kun-
derna en fullt färdig ”terränggående” 175-
kubikare.

En dags åktur på finska grusvägar har
övertygat oss om detta.