nr 8 ( MC-Nytt aug 1965)

Redaktör och ansvarig utgivare:

Bengt Björklund

Omslag: