nr 12 ( MC-Nytt dec 1967)

ROLF TIBBLIN

blev den förste av motocrossens stora att dra sig tillbaka från VM-
scenen. Med ett EM, två VM, flera SM, fem kåsasegrar, flera Six-
daysmedaljer, tre totalsegrar i MC-Nytts Special-Trial – för att ta
några exempel ur högen – är Tibblin knappast ”vem som helst i mc-
sammanhang”. Han kommer förvisso att räknas till vårt lands absolut

främsta genom tiderna.

Detta hans beslut att lägga av med VM-cross har föranlett oss en
intervju i vilken Tibblin säger:

HEJ, vi ses igen!

MC-Nytt: Var din VM-reträtt
en besvikelse, bl. a. med tanke
på Dina förhoppningar om en
tredje guldmedalj i 500-klassen?

Nej, jag är inte besviken.
Redan vid den här säsongens
början stod det klart för mej att
jag inte kunde ta hem ett tredje
VM. Jag är dessutom mer än
nöjd med att vara dubbel 500-
världsmästare. Jag kan avslöja
så här efteråt, att det första
VM-tecknet, det var det verkligt
stora för mej. Jag kände ald-
rig samma sak andra gången.
Första gången VM… bara
känslan att vara världsmästare
gjorde att man hade svårt att
somna de första kvällarna. Att
överhuvudtaget ha varit VM-
etta gör att jag är mer än nöjd
med min crosskarriär, nej jag
är sannerligen inte besviken!

MC-Nytt: Vad var den slut-
giltiga anledningen till Din
sorti?

Armbrottet i S:t Antonis,
Holland, våren 1967. Bröt hö-
gera armen och hade dessutom
armen ur led. Det ville inte läka
godartat, utan det växte brosk.
Armen blir väl aldrig riktigt
bra, kan inte räta på den mer.
En minnesbeta som jag får dras
med skulle jag tro, stundtals
känns det rent jäkligt, men för
det mesta kan jag koncentrera
mej på annat och känner inte
av den molande småvärken.

MC-Nytt: Hur anser Du cros-
sen har utvecklats sedan Du
vann Ditt 250-EM och Dina två
500-VM?

Den har utvecklats helt
fantastiskt. Cyklarna har blivit
bra mycket snabbare och nu är
det dessutom möjligt för vem
som helst att köpa en fullt
körklar vinnarcykel. Det borde
därför vara lättare att komma
upp ”i smöret” än för tio år
sedan, om man får uttrycka sej
på det viset. Ändå tycker jag
det verkar som om det var
fler toppförare som kom fram

förr. Varför kan jag ej förklara,
Möjligen låg det till så här
förr fick man kämpa hårt
på mångahanda sätt, man fick
kanske spara mer än nu för
att få tag i en bra maskin, man
fick lägga ned extra jobb på
preparering. Cyklarna var an-
norlunda, svårkördare, tyngre.
Detta krävde hård konditions-
träning, krävde att man skötte
sig perfekt. När jag ”kom upp
mej” inom crossen, hade jag
inte tid, inte intresse av annat
än cykeln och körningen. Nöjen
och kvinnfolk fick komma på
senare år. Jag tror att åtskilliga
förare underskattar denna aske-
tiska livsförings inverkan på re-
sultaten nuförtiden.

MC-Nytt: Du hade förmånen
att stå på toppen samtidigt som
svenska förare och svenska ma-
skiner dominerade 500-klassen,
som på den tiden ansågs som

i den helt överskuggande. Fråga:

Tror Du att Sverige någon mer
gång kommer i samma läge fö-
rar- och maskimnässigt?

Nej. Maskinmässigt hop-
pas jag på den nya NH-motorn,
men ärligt talat år det nog att
”tänka med hjärtat”. Någon som
helst dominerande ställning tror
jag inte att vi kan få inom över-
skådlig tid.

MC-Nytt: Tycker Du det bör-
jat bli för hårt och gå för snabbt
i crossen?

Nej, det tycker jag inte.
Får man bara vara frisk och i
prima form, anser jag att det
inte går speciellt fort – att det
går undan är ju självklart, men
som sagt, för en förare i topp-
form är det bara kul att det
gör så.

MC-Nytt: 50 man brakade
iväg på en gång i Moto Cross
des Nations i Markelo, Holland
är det en bra utveckling
med sådana mammutstarter?

Nej, avgjort inte. Speciellt
inte på en bana som Markelo.

Och inte någon annan stans
heller för den delen. Riskerna
i cross ligger mest i starterna.
Jag anser att 30 är max i ett
startfält, är det fler anmälda i
t. ex. en landskamp bör man
kvala.

MC-Nytt: ”Spöket” doping
har nämnts även i crossamman-
hang. Tror Du någon chansar
på en så farlig väg att nå resul-
tat i något så särpräglat och
hårt som cross?

En svår fråga att besvara.
Jag vet ju att vissa förare
”kör” med doping, men lika
fullt vet jag också att dom
knäcker sej på köpet förr eller
senare. Själv har jag aldrig prö-
vat någon typ av drog eller sti-
mulantia i något sammanhang.
En framgång för en förare i
samband med doping kan dock
bli ett problem  att crossen
skulle förskonas för dessa pro-
blem som vidlåder nära nog all
slags toppidrott idag är väl för
mycket begärt, men ledningen
bör i tid stämma i bäcken, i stäl-
let för i ån.

MC-Nytt: Dina planer på en
mc-firma skrinlades – varför?

För att jag fick vänta och
vänta på besked om Jawa/CZ-
agenturen. När jag väntat i över
ett år utan att fabriken och de
ras exportbyrå i Prag kunnat
besluta sej, såg jag mej om ef-
ter något annat att hugga hän-
derna i. Att det blev Aspö
havsbad som blev mitt objekt
var mera en tillfällighet. Hotell-
rörelse i och för sej har alltid
intresserat mej, och på Aspö
kan jag kombinera jobbet med
mitt intresse för friluftsliv –
litet annorlunda än t. ex. sköta
om ett motell invid en dammig
landsväg om Du förstår…

MC-Nytt: Hur går det med
den där boken Du skulle skriva
om motocross?

Det är meningen att den
skall komma ut ”på eget för-
lag”, som det heter, våren 1968.

MC-Nytt: Att Du slutar med
cross – innebär detta Din från-
varo i andra mc-sammanhang?

Nej, absolut inte. Det
finns flera grenar som intresse-
rar mej, det gäller bara att fin-
na tid över. . . Hasse Johansson
håller fortfarande erbjudandet
om sponsning med sin Norton
”Manx” för TT-SM, detta är ett
av de absolut mest lockande
för mej måste jag säga. Även
en Métisse med Hedlundsmotor
kan bli aktuell i ”TT-SM” . . Så
har jag en CZ sixdaysmaskin
kvar hemma i Blekinge, den du-
ger till det mesta, även om jag
för Kåsan gärna vill göra come-
back på en Husqvarna – det
verkar ju som om det var det
enda märke som man kan vin-
n a kåsan med.

MC-Nytt: Så Du funderar
tydligen på att ta en tredje (sjät-
te sammanlagt) inteckning i den
s. k. Jubileums-kåsan?

Var så säker på att jag i
varje fall vill försöka. En så-
dan chans släpper man inte utan
vidare. Dessutom vill jag gärna
prova på trial. SM skulle vara
kul att försöka sej på, men som
sagt, en fråga om tid. Men en
sak är säker – i MC-Nytt’s
Special TRIAL skall ni inte
slippa gubben… Synd förres-
ten att det inte körs fler sådana
kombinerade tävlingar. Ärligt
talat är detta en av de allra
roligaste tävlingsformer jag prö-
vat på, och så allt gott kamrat-
skap, inte minst på ”partajet” i
samband med tävlingen.

MC-Nytt: Ditt ”slutomdöme”
efter alla VM-åren?

Jag är stort tack skyldig
mc-sporten. Den har gett mej
nästan allt. Och en sak är sä-
ker – jag överger inte mc-spor-
ten i brådrasket. Åka motorcy-
kel är mer eller mindre mitt liv
och det kommer jag att fortsätta
med, även om det inte blir i
cross-VM.

MARK LOST